Šedý zákal

Ustrnulé názory, výzva dávat i projevovat větší účast. Zkalený, nejasný, zastřený pohled, člověk nevidí (nechce vidět) skutečnost v její ostrosti. Kalný pohled jako protipól dětských zářících očí. Výzva distancovat se závislosti na vnějším světě a věnovat se důkladně světu vnitřnímu, chmurné vyhlídky změnit na jasný vhled (poznání).

Jak podpořit tělo přírodní cestou na fyzické úrovni:

Když oční čočka zesílí nebo dojde k jejímu zamlžení, není možné zaostření a propouštění odpovídajícího množství světla, jde o šedý zákal. Příčinou je především stárnutí, otrava těžkými kovy, diabetes, poranění oka, působení záření a užívání některých léků, např. steriodů. Hlavním příznakem je postupná a bezbolestná ztráta zraku. Nejobvyklejší formou je stařecký šedý zákal, který je způsoben poškozením volnými radikály, vznikajícími působením ultrafialových paprsků, volnými radikály z potravy, vody a okolního prostředí.

  • Nutné je eliminovat vliv volných radikálů dodáním antioxidantů, a tím zabránit poškozování oka (Mega qProtect, qProtect, Lutein Plus, Zenthonic, Resveratrol Plus)
  • Pro tvorbu kolagenu, který je nutný k regeneraci čočky, je potřebný L-Lysine Plus, který současně neutralizuje viry poškozující čočku.
  • Nezbytným pro výživu oka je vitamín A (je třeba užívat ve formě provitamínu – Beta Carotene) a Vitamín E
  • Nedostatek některých vitamínů skupiny B (Stress Management B Complex) prokazatelně souvisí se vznikem šedého zákalu.
  • Důležitým blokátorem volných radikálů je vitamín C, je třeba vysokých dávek až 10 g denně! (C 1000), který současně snižuje nitrooční tlak.
  • Pitný režim je vhodné dále zabezpečit pitím čajů, které však neumí doplnit deficit, jen neutralizují a harmonizují, ideálně pít zásaditou vodu z Aquarionu
Všechny uvedené produkty jsou z produkce společnosti CaliVita.
Kde a jak si je můžete pořídit?
Pokud zatím NEJSTE členem sítě CaliVita, klikněte na tlačítko:
Pokud už JSTE členem sítě CaliVita, klikněte na tlačítko: