Šedý zákal

Ustrnulé názory, výzva dávat i projevovat větší účast. Zkalený, nejasný, zastřený pohled, člověk nevidí (nechce vidět) skutečnost v její ostrosti. Kalný pohled jako protipól dětských zářících očí. Výzva distancovat se závislosti na vnějším světě a věnovat se důkladně světu vnitřnímu, chmurné vyhlídky změnit na jasný vhled (poznání).

Jak šedý zákal léčit přírodní cestou