Šilhavost

Šilhavost je jednostranné skládání obrazu světa, vyloučení jednoho pólu.

Výzva stát se duševně pružnější, rozpoznat tak skutečnost od snu, zdání, věci správně uspořádat.

→ Levé oko souvisí s rozumovou stránku, s mužským principem, se vztahem k aktivitě a vyjádření svých schopností a svého místa tady na Zemi.

→ Pravé oko souvisí s emoční stránkou, s ženským principem, se vztahem k žití tady a teď, lásce, přijímání sebe takového, jaký jsem, milování života skrze své srdce a pocity.

Šilhavost vzniká v dětství a tak si dispozice k ní přinášíme (ostatně jako u všech nemocí) z minulých životů a vlastních úkolů, které si sem přinášíme, ale podílí se na tom i vztah matky a rodiny k nám, protože nemoci dětí do šesti let jsou současně nezvládnuté výzvy jejich matek. Proto matky šilhavých dětí by měly téma šilhání přijmout za vlastní a věnovat se také tématu skládání celého obrazu světa, nevidět jen jeden pól – mužský nebo ženský, ale učit se vnímat a žít rovnováhu. Proto šilhání dětí souvisí s problémy mezi rodiči, neharmonické výchově, nevyrovnaném partnerství.

Šilhavost vzniká v dětství a je dvojího typu: sbíhavá a rozbíhavá.

Při sbíhavé šilhavosti vidíme pouze sami sebe, při rozbíhavé šilhavosti jsme pod velkým vlivem okolí a pod tlakem z něj, sami sebe nevidíme jako důležité.

☆ Sbíhavou šilhavost vyvolává dostředivé, ve své podstatě egoistické jednání.

Postihuje vysoce aktivní děti s vysokými ambicemi, často předanými od rodičů, směřující k dosažení všemožných cílů a úspěchu v různých oblastech, kde se zapomíná na spontánní radost a žití tady a teď.

Rodiče mohou ubírat dítěti čas bezstarostného dětství tím, že mu nakládají povinnosti a úkoly, které mu zatím nepřísluší.

Nebo dítě dělají „starší“, než skutečně jsou, berou vážně jeho „hru na dospělého“ a podporují ho v dospěláckém rozumování, zatahují ho do hovorů s dospělými, dávají jeho rozhodnutí vyšší důležitost než ostatních členů rodiny, podle dítěte se vše řídí a ono rozhoduje o tom, co se podnikne.

Na dítě tak předčasně kladou nároky nepřiměřené věku, zvyšují jeho ego a pocit osobní důležitosti nekritickým posilováním jeho sebevědomí a téměř automatickým plněním jeho přání. Vše toto se děje většinou pod tlakem nesouladu mezi rodiči, kdy každý táhne za jiný konec provazu a nemohou se na výchově dítěte domluvit.

Pokud jde o jednostrannou šilhavost, pak:

  • sbíhavé šilhání u levého oka znamená chtivost a netrpělivost (levé oko souvisí s rozumem a egem)
  • sbíhavé šilhání u pravého oka znamená touhu po lásce a zájmu druhých (levé oko souvisí s citovým vnímáním)

Při sbíhavé šilhavosti dítě dostává lásku a zájem, i je naplněno hmotně dary, ovšem chce víc. Takové duše potřebují více nasycení, hromadit vše do zásoby, ovšem pokud nezvládnou být vděčni za málo, které mají, mohou dalšími jejich problémy být obezita, cukrovka a další.

Léčbou dětí se sbíhavou šilhavostí je kouzelné slůvko „NE“, sdělené laskavě, bez negativních emocí, mile a tak, aby dítě bylo učeno trpělivosti: „Nyní to nejde, dostaneš to později.“

☆ Rozbíhavá šilhavost znamená zbytečný strach a přehnané obavy ze světa kolem.

Dítě je třeba zahrnout pochvalami, objímat, hladit, naplnit opravdovou láskou, podporovat jeho sebevědomí a schopnost vidět krásu kolem něj, podpořit jeho touhu žít.

Cesta k vyléčení šilhavosti vede přes přijetí mužsko-ženské rovnováhy, takže pro ženy je potřeba přijmout svou ženskou energii a dovolit mužům tu jejich mužskou.

→ Pro ženy je tady kurz zdarma Žena je láska

→ Pro muže článek 7 kopanců pro muže (od muže), kde popisuji mužský princip v praxi.

→ Oči jsou kontrolkou jater a žlučníku, takže téma očí je práce s tím, co nás rozčiluje, nechceme to tolerovat, vadí nám to, provokuje ke zlosti. Proto pro každého je důležité změkčovat své postoje a učit se toleranci (jen přijetím rozdílů můžeme dojít k harmonii a souladu obou pólů života) – projděte si program na webu Tolerovat je láska

Oční cviky, procvičování okohybných svalů je nezbytné a je trpělivou cestou k vyléčení. A současně dát očím výživu, zpružňovat svaly pomocí pravidelné podpory jater.

Jak podpořit tělo přírodní cestou na fyzické úrovni:

Oční potíže je široký okruh problémů od únavy očí, přes prasknutí cévky, citlivost, svědění, podráždění, vady zraku až k očním zákalům. Některé oční potíže mohou být signálem problémů v jiných částech těla, např. žluté bělmo – žloutenka, vystupující bulvy – štítná žláza, různá velikost zorniček – nádor v hlavě, zamlžování zraku – diabetes nebo vysoký krevní tlak. Oko je složený orgán s mozkem spojený zrakovým nervem a který uchycují okohybné svaly, jehož zdraví je závislé především na výživě. Zdraví oka ohrožují především chemické látky ve stravě (proto patří oči mezi kontrolky jater) a nedostatek životně důležitých látek, i nedostatek jediného vitamínu může vést k četným potížím se zrakem.

  • Základním krokem je podpořit játra (Silymarin Plus, Super Soya Lecithin) a zabezpečit rovnovážné doplňování základních živin kvalitním multiproduktem ideálně v souladu se svou krevní skupinou (Vitamíny podle krevních skupin)
  • Nezbytným pro výživu oka je vitamín A (je třeba užívat ve formě provitamínu – Beta Carotene a Vitamín E
  • Nutné je eliminovat vliv volných radikálů dodáním antioxidantů, a tím zabránit poškozování oka (Mega qProtect, qProtect, Lutein Plus, Zenthonic)
  • Pitný režim je vhodné dále zabezpečit pitím čajů, které však neumí doplnit deficit, jen neutralizují a harmonizují, ideálně pít zásaditou vodu z Aquarionu
Všechny uvedené produkty jsou z produkce společnosti CaliVita.
Kde a jak si je můžete pořídit?
Pokud zatím NEJSTE členem sítě CaliVita, klikněte na tlačítko:
Pokud už JSTE členem sítě CaliVita, klikněte na tlačítko: