Snížené vnímání bolesti

Zasunutí všech antének, stáhnutí se do ulity, vědomě si vybírat situace, ve kterých si stačím sám a ve který se nechám vyvést z vnitřního klidu.