Strach

Malé sebevědomí, nevyřešené životní úkoly, chybějící vědomí sebe sama.