Svědění

Něco mě žádá, abych se víc zabýval sám sebou, Cítím se zanedbaný, potřebuji blízkost a dotyk.