Uši – hučení, šumění

Člověk si vše se sebou vyřizuje uvnitř sám, výzva naslouchat vnitřnímu hlasu a projevovat se hlasitě navenek.