Vitiligo

V životě chybí barva, vyznamenání, výzva hledat zvláštní jev, který je tím míněn.

Vitiligo je vždy špatném náhledu na život jako takový, a o jistém stupni povýšení, snaze odlišit se od ostatních, ukázat, že jsem jiný, lepší, čistější, bělejší.

Jde o kontakt, naše hranice, naši něžnost, jak umíme vycházet s druhými lidmi, jak je umíme přijímat, tolerovat, respektovat, milovat takové, jací jsou, bez souzení a odsuzování.

Bílé skvrny na těle jsou projevem temných skvrn na duši, které nemáme chuť ukazovat druhým ani sobě, ale přece každý má své temné skvrny, je důležité přijmout se jako celek, anděl i ďábel.

Vitiligo má neznámou příčinu, jde o karmické onemocnění, které si neseme z minulých životů. Chybili jsme, povýšili se, chtěli vyniknout na úkor někoho jiného – a teď to tedy máme, přesně to, co jsme kdysi chtěli. Přijměme to s pokorou k věčnému životu naší duše 🙂

Vitiligo je jistým způsobem vyznamenání – pokud prokážeme, že jsme ho hodni, že jsme pochopili své výjimečné schopnosti a především je dokážeme realizovat bez povýšení a s láskou k druhým, máme splněno.

Jak přijmout své negativní stránky se naučíte v PŘIJÍMAT JE LÁSKA

Jak vitiligo léčit přírodní cestou