Výron krve – hematom

Přehlédnout podněty osudu, člověk se rychle uráží a neodpouští, výzva otevřít se pro cizí podněty a využít je k vlastnímu zastavení a zamyšlení.