Zánět slepého střeva

Strach stát za svým názorem, nedostatek průbojnosti, vyhýbání se sporům.

Slepé střevo ukazuje stav tenkého střeva a současně tlustého, protože se nachází v přechodu jednoho v druhé. Proto je důležité znát duchovní příčinu potíží s tenkým střevem, ale i s tlustým střevem. 

Slepé střevo je barometr našich strachů a zatím nedořešených situací.

Všechno, co k nám přichází a my přijmeme (všimneme si toho, věnujeme tomu pozornost), bychom měli nějak zpracovat, využít něco z toho pro sebe, pro své pochopení a posun.

Pokud nad vším mávnu rukou s tím, že minulost už nic neznamená, nedojde k řádnému vstřebání v tenkém střevě, potom nemůže zkušenost (strava) řádně přejít to tlustého střeva k vyloučení.

Zánět slepého střeva ukazuje na zmatek, který máme v hodnocení minulých zážitků.

Je dobré si vše roztřídit, pokud něčemu pozornost věnuji, tak opravdu naplno a s využitím pro sebe. Pokud něčemu nevěnuji pozornost, tak opravdu vůbec a nezabývám se tím.

Zánět slepého střeva ukazuje, že chceme všechno pochopit, zvládnout, ale nakonec se vše rozmělní v nic.

Důležité je přijmout, že vším se zabývat nemůžeme, něco je třeba odložit na zítra. Odpustit sám sobě, že nezvládnu všechno. Přijmout, že něco prostě nezvládám, že mám své chyby a nedostatky.

Zánět slepého střeva u dětí ukazuje na první střet s nepříjemnými stránkami života. Dítě není schopné je zatím zpracovat.