Závislost

Touha po sobě samém, druh závislosti ukazuje na to, co u sebe postrádám, chybějící vědomí sebe.