Zelený zákal

Vnitřní tlak proti zablokovaným pocitům, hluboce zakořeněná deprese, nevyřešené a potlačené úkoly, chybějící uvolnění, tlak neprolitých slz. Výzvou je dosáhnout měkčího, shovívavějšího způsobu vidění, opět navázat kontakt se starými uloženými obsahy citů (např. smutkem), povolit tlak a vyplakat se, vypustit ho. Zaměřit pohled na sebe, do nitra, zabývat se sebou a ne nepodstatnými věcmi, které „vidíme“, vnímat je do hloubky nejen zrakem.

Jak podpořit tělo přírodní cestou na fyzické úrovni:

Jde o vážné oční onemocnění, charakteristické abnormálně vysokým nitroočním tlakem, který vyvíjí tekutiny uvnitř oční bulvy na ostatní části oka. Pokud není tlak zmírněn, poškozuje sítnici a nakonec zničí zrakový nerv, což má za následek poruchy vidění a posléze naprostou slepotu. Probíhá mírně a téměř se nijak neprojevuje až do pozdních stádií choroby, kdy už může být zrak nevratně poškozen. Nejmarkantnějším příznakem tzv. tunelové vidění, kdy ztrácíme schopnost periferního vidění, a významné zhoršení vidění za šera. Zelený zákal má pravděpodobně mnoho příčin, je ale úzce spjat se stresem a problémy výživy, se ztrátou kolagenu a tím ztrátou pružnosti všech tkání těla a zvláště oka. Je potřeba tudíž zabezpečit především čistotu a pružnost cév.

  • Jako základ je třeba vymydlit cévy přírodními saponiny (Pure Yucca).
  • Podpořit tvorbu kolagenu doplněním cholinu a inozitolu (Super Soya Lecithin nebo Triple Potency Lecithin) a L-Lysine Plus.
  • Pro ochranu a regeneraci nových tkání a buněk, pro zachování čistých cév jsou prospěšné esenciální mastné kyseliny (Omega 3).
  • Pro uchování zraku je potřeba  vitamín A (je třeba užívat ve formě provitamínu – Beta Carotene), který je nezbytný pro vidění za šera, a Vitamín E.
  • Nutné je eliminovat vliv volných radikálů dodáním antioxidantů, a tím zabránit poškozování oka (Mega qProtect, qProtect, Lutein Plus, Zenthonic, Resveratrol Plus).
  • Nedostatek některých vitamínů skupiny B (Stress Management B Complex) prokazatelně souvisí se vznikem  zákalu.
  • Důležitým blokátorem volných radikálů je vitamín C, je třeba vysokých dávek až 10 g denně! (C 1000), který současně snižuje nitrooční tlak.
  • Pitný režim je vhodné dále zabezpečit pitím čajů, které však neumí doplnit deficit, jen neutralizují a harmonizují, ideálně pít zásaditou vodu z Aquarionu
Všechny uvedené produkty jsou z produkce společnosti CaliVita.
Kde a jak si je můžete pořídit?
Pokud zatím NEJSTE členem sítě CaliVita, klikněte na tlačítko:
Pokud už JSTE členem sítě CaliVita, klikněte na tlačítko: