Jak to s námi souvisí a proč?

Cílem tohoto v současné době velice důležitého článku pro lidstvo je cíleně probudit a uvědomit si to důležité a dobré, co v nás je od narození ubíjeno a velice často systematicky zastrašováno.

Ke znovuobjevení a reaktivaci důležitých myšlenek a nastínění našeho směru dalšího vývoje nám mohou pomoci následující řádky a samozřejmě naše vnitřní rozhodnutí, co s tím každý sám za sebe vědomě uděláme.

Země je naše Matka

Je snad něco nového na poznání, že žijeme na Zemi?

Přestože o původu našich duší můžeme s úspěchem a dlouze polemizovat, naše fyzická těla jsou beze zbytku tvořena surovinami a materiály, které nám naše matka Země propůjčila pro to dobré, co pro ni máme během svého života udělat či vytvořit.

Je to přesně v souladu s pohnutky rodičů, kteří si plánují z Lásky pořídit dítě. Z Lásky je velice důležité podtrhnout, neboť dítě vnímá informace či energie matky i v prenatálním věku a nevěřili byste, jak silně dítě podvědomě ví, zda je chtěné či nikoliv.

Rodič dostane dítě do života, stará se o něj tak, jak nejlépe sám dovede a s radostí spatřuje první odvážné krůčky toho malého a roztomilého, co sám „stvořil“. Možná jsme nad tím ještě takto nepřemýšleli, ale člověk dokáže bez pomoci technologií reprodukovat pouze sám sebe. Tímto aktem se člení do role jakéhosi spoluautora stvoření – Boha či poloboha.

O tom, že jsme spolutvůrci všeho dění na planetě Zemi snad dnes již nikdo nepochybuje – je to vidět dokonce již z Kosmu.

Matka, otec, syn, dcera

Co udělá rodič s tím, pokud se jeho děti povedou a jsou mu za dar života samotného vděčné?

Miluje je celý život, ony milují jej a rodič může být z hloubi duše spokojen, že se mu podařilo dobré dílo, protože je zde předpoklad, že se dobro bude šířit i dál. Milujte se a množte se ve své podstatě.

Co naopak udělá zklamaný rodič, který svému potomku již dal celou svou lásku, každé slovo, co uměl vyslovit, podpořil jej materiálně a vedl jej laskavou rukou rodiče, jak nejlépe dovedl – a přesto se potomek vůbec nevyvedl? Stal se na rodičích jakýmsi parazitem, nevděčným a sobeckým škůdcem, stal se jen tím, který bere a nic rodiči na oplátku nedává? Ani jeho Lásku.

Rodič se od něj, i když s bolestí v srdci, musí zákonitě odvrátit, protože je ohrožena životní existence jeho samotného a proto si svého syna či dceru jistě nepořídil. S velkou bolestí a zármutkem musí syna či dceru jednoduše odmítnout a zavrhnout.

Symbolicky se od nich odkloní a odmítá jakoukoliv další odpovědnost za jejich další činy – příležitostí k nápravě měli již více než dost.

Vyhnání z ráje

To je ono symbolické vyhnání z ráje – parafrázováno na rodiče.

Je jisté, že rodič svému dítěti obvykle pomoc ani v budoucnu neodmítne – je to stále rodič – ale ví a chápe, že pro dobro dětí samotných, by toto již dělat neměl, neboť jim pomůže pouze dočasně. Pokud sledujeme některé případy, je dost smutné, když vidíme, jak dokáže jediný pár schopných rodičů obhospodařit a uživit třeba dvanáct hladových jedinců a za pár krátkých let se někdy ani všech těchto dvanáct zralých osobností nedokáže postarat o dva své původní rodiče. Není to vůbec otázka toho, že by to snad nešlo, ale otázka vůle a vlastní pohodlnosti, podporovaná sobeckostí.

Matka Země a my – lidé

Matka Země je dle všeho oním rodičem, který se začíná chovat podle toho, jak se k němu chovají jeho děti – tedy my sami.

Když se nade vším zamyslíme, míra naší rozmazlenosti, náročnosti a rozmařilosti už překročila pod vládou stávajícího Systému moci a peněz svou snesitelnou mez.

Žijeme na úžasné části Světa, která má sice své problémy a potíže, ale je zatížena neuvěřitelným množstvím nadbytku a tím luxusu výběru.

Nechci porovnávat Evropu s jinými kontinenty, ale rozhlédněme se jen kousek kolem sebe. Hned v okolí pár kilometrů máme obvykle několik konkurenčních obchodních či prodejních míst nebo rovnou celé nákupní zóny. Nestačí nám totiž onen čerstvý a vonný chléb u našeho pekaře, o kterém jsem již psal ve starších článcích, my jej chceme mít posypaný tím či oním, uvnitř chceme mít ty a ty suroviny, navíc jej chceme mít trvanlivý a samozřejmě za slušné peníze. Říkáme tomu široká nabídka, také vývoj trhu a jsme na něj patřičně hrdí.

Je to stejně paradoxní, když si uvědomíme, kam a jak se jako lidstvo vyvíjíme. Nevím, zda je to od kvantity ke kvalitě nebo naopak – odpovězte si sami.

V dobách pravěku bylo základními motivy původních obyvatel nejspíše zabít soupeře, přežít boj, sežrat druhého, nebýt sám sežrán.

Postupně jsme prošli v tomto příměru obdobími jemnějších energií uvědomování, vlastnění otroků, vykořisťováním a útlakem žen a dětí, finančními krizemi, pády ekonomik, prezidentů i celých států a pokud nám dříve vadilo, že má někdo v kmeni o čtyři ženy více než náš kmen, dnes je to to, co si kdo vzal na sebe a jak se na koho pousmál a co s kým proto kdo má či nemá – stačí si prohlédnout některý z bulvárních plátků – je to zdroj slušného businessu, protože jej lidé prostě chtějí. (A nebojte si položit otázku „proč vlastně“)

Obecně se jako lidstvo skutečně dost měníme a to, co nám dříve vůbec ani nepřišlo na mysl, je pro nás nyní doslova životně důležité.

To by vše bylo celkem v pořádku, pokud bychom opět nebyli tak strašně silně provázaní s naší milou a krásnou živou planetou Zemí.

Ona je totiž právě tou, s jejíž pomocí své sny a ideály spoluvytváříme.

Ona je ta, která nám na to poskytne suroviny a energie. NIKDO JINÝ!!!

A už vůbec ne všechny zmíněné koncerny, které to velice dobře vědí – jedno bez druhého nebude.

Ona je tou matkou, která nám k vozidlům ročně krvácí milióny kubíků surové ropy ze svého nitra a nic si za to zatím nevybírá i když nám uniknou obrovské objemy do moří.

Ona je ta, která nám dává vodu k uhašení naší žízně, poskytuje kyslík našim plícím, jídlo k nasycení nás samých i našich dětí a zvířat, půdu pod nohama, na které máme právo stát s rovnými zády, pokud jsme rovní.

Toto je velmi podceňováno a jak nám to má sama říci jinak, než tím, co nyní s citem dělá.

Podvod na lidstvo

To, že většinu klíčových zdrojů naší planety někdo vlastní a to, co patří nám všem, rozprodává na úkor Planety Země samotné ve svůj vlastní prospěch, je jedním z největších podvodů na lidstvo vůbec.

Nikdo z nás nic takového vlastnit ani nemůžeme, neboť to nemá žádný hlubší smysl, protože jsme zde každý z nás jen na kratičké návštěvě, která má na konci přestupní stanici, proto bychom se měli podle toho i chovat.

Naše planeta Země má však mnoho milionů let za sebou a dle všeho ještě pár miliónů před sebou. Nenechá se proto sama vyčerpat a zničit jediným druhem tvorů z tisíců dalších, kteří na planetě samotné žijí. Též asi nikdo neobětuje celé své hospodářství kvůli zachování existence jednoho jediného chovaného druhu.

Planeta se očišťuje

Stejně jako dobrý rodič v přírodě pozná, kdy je potřeba potomky opustit, i naše stále živá matka Země začíná mít pochybnosti. A vůbec se jí nedivím, protože zatím ukazujeme jedno jediné – že je naše chápání takové, že je tu ona pro nás a nikoliv my pro ni – i když všichni moc dobře víme, jak jsme na ní závislí a že žijeme jen a pouze díky ní samotné. Jsme v pozici dětí, které stále jen berou, těží a požívají výhod, přitom nic nazpět nedávají…

Nic není náhoda, skutečně ani změny na planetě Zemi a vlivy naší činnosti na ní samé, nemohou být náhodné.

Ročně se zvyšuje nestabilita počasí, navyšuje počet klimatických extrémů, narůstá počet hurikánů, povodňových kalamit, bleskových srážek či spadů sněhu, zemětřesení, sopečné aktivity … cokoliv nás napadne, je pravda.

Pokud dáme navíc do spojitosti to, že se naše galaxie otepluje či jak někteří tvrdí naopak ochlazuje , Slunce přichází do svého extrému kolem roku 2012 a prohlédneme pár známých proroctví, je evidentní, že se asi něco vážně děje.

Proč se tak děje?

Protože si to sami skrytě silou svých myšlenek přejeme.

Chceme velkou ZMĚNU (říká se to při každé volbě prezidenta), jen nevíme přesně jakou, nevíme jak na ní, nevíme ani kde začít, protože nám to není Systémem samotným dovoleno, ale energii do toho dáváme ve svých přáních a myšlenkách každý den jako lidstvo přímo neskutečně obrovskou.

Každý z nás žije nějaký život, který je více či méně šťastný. Pokud vezmete vzorek populace a je to vidět v poměrech našeho malého státu i v poměrech velkých států jako USA, lidé nejsou obecně spokojeni.

Lidé nejsou spokojeni se svými (i když jimi) zvolenými zástupci, se stavem své životní či rodinné a partnerské situace, se stavem svého konta, se svým zaměstnáním, s přírodou, s počasím, sami se sebou. Dlouhé pokusy o řešení těchto stavů samotnými lidmi a jejich změnami ve vedení (prezidenti, senát, parlament, programy stran pravých, levých, prostředních, modrých či červených…), se jeví jako neefektivní a nereálné a téměř nic neřešící.

Změna musí totiž přijít zevnitř nás samých, nikoliv od zástupců stále stejného Systému, kde jde stále o jedno a to samé – moc, vliv, peníze.

Jinými slovy:

Lidstvo samo přesně neví, jak dál a samo není připraveno opustit své „jistoty“

Podívejme se na to s odstupem a hned pochopíme smysl této věty. Potřebuji se například dostat z Londýna do Paříže. Spěchám a mám dostatečné finanční zdroje, proto využiji nabídku leteckých společností.

Pokud nespěchám, chci se zastavovat a cestou poznávat – jedu proto buď stopem, vlastním vozem nebo autobusem a užívám si to.

Nespěchám, chci ušetřit a nepotřebuji nikde zastavovat, přičemž preferuji klidnější jízdu než autobusem, použiji vlakové spojení.

Mám několik možností, přesto žádnou z nich nemohu realizovat, pokud na to nemám FINANČNÍ prostředky.

Jinými slovy – nemáme možnost volby téměř žádnou, stojíme v naší závislosti na uměle vytvořeném modelu otrokářství, striktně monetárního systému, kde vše závisí na jednom jediném. Na tom jediném jsme dokonce závislí natolik, že tomu obětujeme svůj celý nejhezčí produktivní život, abychom se mohli na sklonku života zařadit do specifické skupiny lidí, kteří budou mít zcela minimální příjmy (pokud se jich tedy dožijí) a čeká se od nich jen to, až „uvolní místo“ dalším, kteří budou stávající nenasytný Systém dále živit.

Jsme svou existencí na tomto Systému nastavených finančních závislostí natolik prorostlí, že jej nedokážeme řešit ani lokálně a už vůbec ne globálně, protože každý, kdo se někdy zabýval metodikou zadlužování, vytváření rezerv a tvorbou peněz samotných, už dávno ví, že to je pouze stále strmější cesta dolů.

Žijeme v područí takového Systému otroctví a spotřeby, iluzi nesmyslné moci, síly peněz a zákulisních vazeb, který sám o sobě žádné řešení, než totální zhroucení a odvrácení se od něj prostě NEMÁ.

My to ještě vědomě nevíme, ale máme cosi jako podvědomí a matka příroda reprezentovaná naší planetou Zemí to díky své moudrosti věků již cítí pěkně dlouho, což nám dává stále více najevo.

Že to nevidíme, je jen ubohá a dočasná zaslepenost naší vlastní dokonalostí a zlehčováním nezvratných faktů. Situace je natolik vážná a obtížná skutečností, že ti, kteří zdroje vlastní, potřebují k jejich získání dělné ruce a pod sebou proto zaměstnávají další osoby, které samozřejmě z nutnosti zachování svého vlastního přežití masově dělají to, s čím sami mnohdy niterně ani nesouhlasí. Pak se míra viny samozřejmě posouvá dále a okruh spoluviny se velice rozšiřuje na všechny z nás.

Co se na matce Zemi děje nyní

Matku Zemi asi většina z nás vnímá jako tvrdý a mrtvý kus skály, země, hlíny, vody… prostě různě.

Naše planeta však v kosmickém měřítku vůbec není tak pevná, jak se jeví a už vůbec ne mrtvý kus hmoty.

Představme si pomalu rotující kouli hustšího těsta na buchtu, na povrchu okoralého a do jisté hloubky proschlého, jinde naopak vlhkého, a proto řidšího, držící pohromadě díky své vlastní gravitaci a rotaci – a máte poměrně dobrý obrázek toho, jaká naše Země ve skutečnosti je.

Pokud má pes mokrou srst od vody, má tendenci ze sebe vodu oklepáním odstranit.

Kůň se snaží špatného jezdce rovněž shodit ze sedla, pohádkový oslíček ze sebe dokázal vytřepat dokonce zlatou nadílku.

Vidíte, jak jsou milosrdní a mírumilovní? Nikdo neútočí, pouze se brání úhybným pohybem ve snaze škůdce setřást – jen člověk je jiný.

Naše Země dělá to samé, co všichni ostatní. Chce se očistit od toho, co jí není úplně milé a děje se tak prozatím velmi pozvolna a s obrovským citem.

Šlo by to jistě i jinak, ale jsme milované bytosti, které jsou zde nikoliv proto, aby byly zničeny, ale aby pomohly celku – jen si toho nejsme díky našemu programovému vzdělávání plně vědomi. Země není poslední měsíce a dny zdaleka tak klidná, jak jsou nám informace pomalu a neochotně odhalovány, ale je naopak velice aktivní, a to po celém svém povrchu. Její seizmická aktivita je vždy hlášena bez hlubšího vysvětlení jedním krátkým oznámením typu:
Zemětřesení o síle 4,7 stupně Richterovy škály, zasáhlo oblast XYZ, počet zraněných či mrtvých je ABC. Nic víc, nic míň.

Co s tím můžeme udělat?

Postoj každého z nás je velice důležitý a situace se rovněž týká naprosto každého z nás.

Máme před sebou významné období změn přírody, změn ekonomiky i změn obecného uvědomování si naší vlastní sounáležitosti k celku a chápání našich – lidských – hodnot.

Jsem o tom absolutně a skálopevně přesvědčen, že pokud změníme to poslední, změní se naprosto automaticky vše ostatní. Stojí před námi však naše interní volba a ta musí být uvnitř nás samých zcela jednoznačná.

Musíme si dost rychle vybrat, na jaké straně barikády chceme dále stát. Ty dvě varianty jsou následující:

LÁSKA nebo STRACH

Lásku můžeme vnímat i šířit ve všem kolem nás a v našem chápání okolní reality i skutků druhých, které dokážeme pomocí kladných energií tvořivě usměrňovat – nebo se budeme potácet v představách strachu z obav, které si sami ochotně vytváříme.

Jaká je naše další cesta

Když něco děláme a chceme tedy změnit stávající situaci, věříme tomu, že to dokážeme. Tomu se říká zdravá víra.

Lidé věří různým věcem a mnoho z nich zdravých bohužel vůbec není – jsou pro to ochotni zabít nejen sebe, ale též mnoho nevinných kolem.

Věřme proto jedině a pouze tomu, co dobře funguje i bez našeho lidského přičinění, věřme tomu co cítíme Srdcem a ne že nám to někdo říká, věřme tomu, že jsme v těch nejlepších rukách, které se o nás již dlouhá léta starají (teď samozřejmě nemluvím o Systému), věřme tomu, že budeme na správných místech, až přijde správný čas, věřme tomu, že změny Země probíhají a budou probíhat hladce a ku prospěchu celku.

Kontinent Evropa má v budoucích vizích veliký význam a její sláva a smysl naopak ještě poroste. Svou víru můžeme energeticky transformovat na velice silnou formu modlitby, jejíž energií budeme podporovat další pozitivní vývoj událostí a programování budoucnosti naší, našich dětí i naší matky Země.

Od umělého Systému moci se totiž naším vlastním přístupem zcela automaticky začneme vyčleňovat a nebude mít nad námi pražádnou moc, protože jej jednoduše k ničemu dobrému nepotřebujeme.

Moc nad námi v podstatě nemá ani dnes, ale jeho mechanismy vytvářených závislostí hrozeb, strachů a kontrolních mechanismů, který na nás represivně vyvíjí, každý vnímáme dle své situace po svém.

Je na čase mu začít uzavírat velice svižně kohouty a nechat jej z jeho vlastní nenasytnosti vyschnout.

Mnoho věcí je v tomto směru již v pohybu a nikdo z těch, kteří jsou probuzení a tohoto faktu vědomí, již do jeho spárů zpět nepadnou.

Pokud něco nedostává energii, přestane samo fungovat…

A nebojte se zbytečně ničeho, zákon zachování energie je evidentně zcela funkční věc, stejně jako existující zákon přitažlivosti, proto každá námi odeslaná pozitivní energie pomáhá celku a tím i nám samým a nezůstane nikdy bez odezvy – není to náhoda – ani náhodou.
To byste totiž nedočetli až na konec tohoto článku… Mnoho štěstí Aridan

Mnoho štěstí přeje i vaše Empatia

P.S. Je nám ctí pomáhat vám stát se bytostmi, které VÍ v programech AKADEMIE CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

DĚKUJEME ♥︎

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Organic Acai: Pro stálou hladinu cukru v krvi a na pohodlné hubnutí
Organic Acai: Pro stálou hladinu cukru v krvi a na pohodlné hubnutí

Acai je exotické ovoce pocházející z amazonského deštného pralesa, které je mimořádně bohaté na antioxidanty a obsahuje také vitaminy B1 , B2 , C a E, niacin, železo, draslík, fosfor, vápník a různé aminokyseliny. Má vysoký obsah vlákniny a přitom obsahuje poměrně málo cukrů. Domorodci používají toto ovoce při léčbě různých problémů: kožních obtíží, menstruačních bolestí, trávicích problémů a také v případě cukrovky, srdečních chorob a různých typů rakoviny. Náš produkt s biocertifikátem pochází z kontrolovaných biofarem.

Detail produktu

Komentáře