Mám velkou radost, že mi do cesty přichází stále více lékařů, kteří otevřeně kritizují současné zdravotnictví a klasicky fungující lékaře. Pokud totiž o problému hovoří lidé od fochu, je to pro lidi přijatelnější a zamýšlejí se nad ním.

A tak spojujeme své snahy, každý maličkou z jiného konce, ale každý s upřímnou snahou zlepšit kvalitu lékařské péče jako celku.

Dostal se mi do ruky článek MUDr. Karla Erbena, je primářem poradny pro civilizační choroby a již mnoho let se zabývá homocysteinem.

Jednoduše řečeno jde o látku, kterou ve svém těle potřebujeme, ale pokud dojde k poruše rovnováhy našeho těla, homocysteinu vzniká veliké množství, ukládá se v nás a způsobuje tzv. civilizační choroby.

A jen tak na okraj – vite, z jakého důvodu máme porušenou rovnováhu?

Je to z velmi jednoduchého důvodu, a to z nedostatku životně důležitých mikronutrientů (vitamínů, minerálů a stopových prvků) v naší stravě.

Proč tomu tak je se můžete dočíst v tomto článku.

Pan primář navrhuje způsob, jak změnit postoj lékařů k našim nemocem, a to soudními žalobami.

Úplně se neztotožňuji, ale také způsob 🙂

Občan má právo žádat, aby zdravotní péče, kterou mu zdravotnictví poskytuje, odpovídala dosažené úrovni lékařské vědy.

Toto právo přisuzují občanům mezinárodně platné dokumenty, které rozvíjejí právo na zdraví zaručované Ústavou. Platnost těchto dokumentů uznala i naše vláda. Pacientů s civilizačními chorobami se péče odpovídající dosažené úrovni vědy určitě nedostává.

Současné zdravotnictví ji v žádném případě neposkytuje, protože ani neví, jak by správné péče o pacienty s civilizačními chorobami měla vypadat.

Zdravotnictví dnes neléčí jinak než chemicky syntetizovanými přípravky a ty jsou v léčení civilizačních chorob neúčinné, protože nepostihují vlastní příčinu nemoci.

Lékařům začínají potíže již při pokusech o stanovení diagnózy.

Výukový systém na lékařských fakultách vede lékaře k přesnému „zaškatulkování“ nemocí podle učebnic. Překážkou těchto snah jsou nemoci samotné, neboť se vyvíjejí podle přírody a ne podle učebnic.

Lékařům komplikuje život zařazování nemocí do škatulek jen proto, že nic nevědí o příčině vzniku civilizačních chorob.

Společným znakem civilizačních chorob je nález vyšší hladiny homocysteinu v krvi pacientů. (a tím totální demineralizace a devitaminóza). Lékaři by nejprve měli dostat do povědomí, že nahromaděný homocystein se projevuje jako toxická látka, a naučit se vnímat, jaké jsou důsledky jeho působení.

Pokud totiž lékaři neuchopí léčbu civilizačních chorob od této prapříčiny, nemohou pacienta skutečně vyléčit.

Toto vede k úvahám o tom, kterak zdravotnictví neplní u civilizačních chorob společenskou zakázku: vyléčit v případě, že člověk onemocní. Dnešní lékaři ji buď vůbec nevnímají, nebo ji berou jen jako „povinnost léčit“. Většinou si nepřipouštějí, že mají „povinnost léčit všude, kde to dosažený stupeň vědeckého poznání umožňuje“.

Mělo by patřit k občanovu právu na zdraví, aby jako pacient byl léčen kauzálně (způsobem, který postihuje příčinu jeho choroby).

Zdravotnictví nenaplňuje tento prastarý požadavek nejen u civilizačních chorob, ale v naprosté většině případů dalších onemocnění.

Zdravotnictví léčí všechny nemoci jen symptomaticky, což znamená, že pacient je léčen prostředky, které potlačují určitý příznak nemoci, ale neovlivní vlastní příčinu. A protože bez cíleného potlačení příčiny nemůže dojít k vyléčení, má pacient právo kauzální léčbu vyžadovat všude tam, kde pro to existují potřebné poznatky. A právě civilizační choroby jsou onemocnění, u nichž tyto poznatky existují. Pacient má právo tedy jejich užití nárokovat.

Je žalovatelné, když lékař, nebo zdravotnické zařízení léčí pouze s využitím chemicky syntetizovaných léků, nebo jinými postupy, které také nepostihují vlastní příčinu nemoci.

Žaloba za poškození pacienta je možná ve všech případech, kdy lékař, nebo zdravotnické zařízení sice léčí, ale bez snahy vyléčit.

Hrozba žalob pravděpodobně přiměje lékaře „vrátit se“ do 1. ročníku studia medicíny, aby si osvojili doplňující poznatky z biochemie a fyziologie, které přineslo objevování homocysteinu. (A poznatky z vitaminologie a základů zdravé výživy).

Potlačování pravdivých informací o možnostech léčby od příčiny se začíná brát jako projev lidské neslušnosti lékařů, kteří se na tom podílejí.

To platí i o autorech dezinformací, kteří předstírají chránění pacientů před „škodlivým“ používáním vitamínů, které ve skutečnosti nahrazují jejich deficit ve stravě.

Rozmlouvat lidem nahrazování přírodních vitamínů, které v důsledku lidské činnosti chybějí v jejich tradičních zdrojích, je čin hodný odsouzení jako nepřátelský akt proti lidskosti.

Naopak projevem lidské solidarity je rychlé šíření těchto informací mezi co největší počet lidí.

zdroj: stránky pana primáře.

Jak se vám to čte? Také vám běhá z těch přímých slov mráz po zádech?

Možná se rozhodnete svého lékaře žalovat, já to dělat nebudu, nemám totiž žádného svého lékaře, k žádnému totiž nechodím, protože tohle všechno vím. A také vím, že bojem se nic neřeší, ale jen tichým bojkotem a nepodporou toho, co podporovat nechci.

Jen mi to potvrzuje, že způsob, jak se o své zdraví a zdraví svých dětí staráme sami, je vskutku správný, beru slova pana primáře jako malé pohlazení, díky!

Můžete se to naučit taky a sami v ZÁKLADECH CELOSTNÍHO ZDRAVÍ nebo v kterémkoliv jiném programu naší Akademie 🙂

Stále je to o tom stejném – buďme zodpovědní a starejme se o sebe sami. Informací už snad máte dostatek, co myslíte?

S láskou vaše Empatia

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Full Spectrum: 30 druhů různých vitaminů, antioxidantů a minerálů, doplněné bioflavonoidy s postupným uvolňováním
Full Spectrum: 30 druhů různých vitaminů, antioxidantů a minerálů, doplněné bioflavonoidy s postupným uvolňováním

Full Spectrum obsahuje téměř 30 druhů různých vitaminů, antioxidantů a minerálů, které jsou doplněny bioflavonoidy. Všechny tyto složky jsou nezbytné pro činnost těla. Jejich vynikající účinek zajišťuje řada organických účinných látek a také technologie postupného uvolňování.

Detail produktu

Komentáře