Bércové vředy

Neschopnost odpustit křivdy, rány a ublížení.

Stálé vracení se k nim, jejich oživování, zaobírání se jimi, myšlenkové vracení ran těm, kteří ublížili.

Základ tělesných potíží je tudíž v tlustém střevu a minulosti.

Pokud nechci přijmout starou křivdu jako výzvu pro sebe, abych se učil odpouštět, odmítám pochopit, tím blokuji přísun krve (radosti) do svých nohou (životní cesty), nohy otékají (nechci pochopit), až nahromaděné křivdy jako sopka vybuchnou ven v podobě vředu.

Člověk s bércovými vředy ukazuje na druhé, že ti druzí způsobili jeho potíže, smutek, starosti, stále v sobě nosí:

„Tohle jsem si od vás nezasloužil!“

Je třeba přestat soudit druhé za jejich „špatné“ chování, a začít se chovat „dobře“ sám. Kdo chce napravovat druhé, musí být sám čistý.

Vysílej lásku těm, kdo ti ublížili, jako malým dětem, kteří to lépe neuměli.

Buď shovívaví k chybám druhých, i ty chybuješ a zasíváš křivdy do srdcí druhých.

Popros za odpuštění nejprve ty a miluj.

Jak odpustit komukoliv cokoliv se naučíte v ODPUSTIT JE LÁSKA

Jak bércové vředy vyléčit přírodní cestou