Srdeční arytmie

Práce srdce ukazuje, v jakých výkyvech a v jaké pravidelnosti žijeme.

Srdeční arytmie je zvětšení pravé nebo levé srdeční komory. Pokud máte nos opatřený rýhou uprostřed, máte sklon k arytmii. Tato rýha rozděluje nos na dvě části, levou a pravou.

Při zvětšení levé části nosu máte zvětšenou levou srdeční komoru a znamená to, že žijete na dluh. Stále se za něčím honíte, snažíte se udělat, stihnout, ale přítomný okamžik se vám ztrácí, neradujete se z něj. Máte pocit, že stále na něco čekáte, a že teprve, až to přijde, budete šťastní.

Při zvětšení pravé části nosu máte zvětšenou pravou srdeční komoru a znamená to, že jste zatvrdli, v duchu jste si řekli, že už všeho máte dost.

Srdeční arytmie ukazuje, že jsme v nerovnováze mezi city a rozumem, upřednostňujeme jedno před druhým. Nechte rozum a cit spolu spolupracovat! Pokud máte chuť něco udělat nebo naopak ne, tak se nenechte rozumem odradit. A naopak, pokud rozum velí, že určitá činnost či postoj je pro nás důležitý, nenechme své city (strachy), aby nám naše záměry zbořily.

O srdci komplet v RADOVAT se je LÁSKA

Pomůže nám kardiostimulátor?

Jak léčit srdeční arytmii přírodní cestou