Tlak krve nízký

Chybná konfrontace s konflikty, malá dynamičnost a aktivita, vyhýbání se situaci, snaha zbavit se zodpovědnosti, člověk se staví do role oběti.

Je třeba v životě zapustit kořeny, oddat se mu a najít své místo. Pochopit konflikty jako výzvu ke své změně, neustupovat před každým a vším, nebát se prosadit svou, hledat sebevědomí a být aktivnější. Konat.

Jak nízký tlak léčit přírodní cestou