Mou vizí v Žena je láska, která mi nedovoluje spát, je probudit ženy, aby pochopily moc, kterou v sobě mají a aby ji začaly prakticky žít.

Protože my ženy této doby jsme ty, které zachrání svět.

Dokonce my ženy přesně z této části Evropy, zachráníme svět.

Jsi to TY i JÁ, které zachráníme svět.

Normálně celá vibruju, protože vím, že to tak je.

My ženy máme totiž dar.

Jsme spojené s matkou Zemí a přírodou, jsme s matkou Zemí spojeny tak, že jí vlastně všechny jsme.

Jak to myslím?

Uvědom si, že jsi ženská energie jako je matka Země.

♡ Jsi schopná plodit, dáváš život.

Jako matka Země jsi pokojnou a stabilní půdou, která dává živiny – energii – všemu, co žije. Jen tím, že jsi.

Právě jen tím, že jsi pasivní, že jen jsi, dáváš možnost veškeré aktivitě, aby se děla. Cítíš tu sílu pasivity?

Matka Země plodí léčivé rostliny, stromy, keře, byliny, … vše, co na zemi vyroste, má nějaký užitek, má léčivou sílu, má energii, kterou můžeme využít.

Každý kousek ovoce a zeleniny má léčivou sílu.

Ty jen pokračuj v práci matky Země.

♡ Vař se stejnou energií jídla těm, které miluješ, připravuj pokrmy, vař čajíčky, experimentuj s léčivými elixíry.

Máš v rukou stejnou moc jako matka Země – všechno, co z tvých rukou vzejde, může uzdravit.

Přestaň řešit, že se tvůj muž nestará o své zdraví – starej se o jeho zdraví ty, teď už víš, proč tobě je to dáno a jemu ne.

Muž je aktivní Slunce, ten se o tebe stará tak, že tě aktivitou – horkem – ohřívá, že ti nosí peníze a stará se o tebe, stará se o to, abys ty mohla být klidná, pasivní a pečovat o něj a vaše děti.

Wow. Neskutečně dokonale je to zařízeno.

Pojďme to žít.

Připravuj své rodině s láskou a péčí jídlo, chystej jim léčivé vitamínky, bylinky, s úsměvem a pohlazením podávej vše, co jim pomůže být zdravější a být víc v klidu.

Jsi léčitelka, tak uzdravuj v praxi, tu příležitost dostáváš právě teď.

Je to příležitost, ale současně volání matky Země, takto my ženy jí můžeme pomáhat.

Děkuju ti, že se o to snažíš, zvládneme to všechny.

Jsi léčitelka, čarodějka i královna – všechny články tady

s láskou Miluška

Komentáře