Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Rozhodnutí být trpělivý může být jedním z nejplodnějších rozhodnutí, jaké kdy učiníme. Gary Chapman

Poslední komentáře

Na okraj

Víte, že jedna gelová kapsle Beta Carotene obsahuje tolik betakarotenu jako 14 ks meruněk?

Srdce a tenké střevo

Všechny informace a to skutečně do hloubky, jak to nikde jinde nenajdete, získáte na
RADOVAT SE JE LÁSKA

Srdce je centrum citů a lásky.
Je centrem lidského dění. Vyjadřuje osobnost člověka, jeho chápání a životní názory. Život bez bijícího srdce neexistuje. Srdce pohání radost, víra v krásu dní a událostí, které přijdou. Srdce je středem naší existence, brána z polarity do jednoty, centrum a východisko lásky (schopnosti milovat) a emocí, domov pocitů a místo nejhlubších citů. Srdce ničí bolest, bezútěšné životní situace, v nichž jsme ustrnuli, zloba a nechuť žít.

Dávejte do srdcí lidí to, co jim srdce léčí - lásku, štěstí, optimismus a smích. Dávejte druhým i sobě - kdo se pro druhé otevírá, ten od druhých dostává. Posilujte své srdce láskou k sobě - postavte se před zrcadlo a řekněte si upřímně, jak jste krásní a jak se máte rádi. Nedokážete-li to říct sami sobě, nedokážete to vyjádřit ani druhým. Poslouchejte svou intuici, pohlaďte svého partnera, když máte zrovna chuť, byť se vám zdá, že není právě vhodná chvíle. Vhodná chvíle je stále, on na pohlazení čeká.

Srdce udržuje v pohybu krev, naši životní energii, proto je též ukazatelem toho, jak dokážeme řídit vlastní životní rytmus. Zda příliš netlačíme nebo neustupujeme (projevem je vysoký či nízký krevní tlak).

Léčivá formulka srdce:
Moje srdce tluče v rytmu lásky.

Jak poznáte, že máte oslabené srdce?
Zkuste to podle Orientální diagnostiky >>

Tenké střevo
jako párový orgán srdce je analyzátor a zapisovatel dne. Pomáhá analyzovat životní prožitky a vstřebává je ve formě zkušeností. Pokud příliš pitváte situace, které se přihodily, problémy příliš rozebíráte a hodnotíte z mnoha stran, pak tenké střevo už nemá sílu řádně vstřebat ze stravy pozitivní látky. Stav našeho tenkého střeva je ukazatelem, jak v harmonii přijímáme a zpracováváme materiální poselství života. Zabývejte se problémy, ale možná dnes nemáte pochopit, proč se něco přihodilo, tak i když ublížíte svému tenkému střevu, nepochopíte nic. Vše má svůj důvod, někdy na to přijdete.

Léčivá formulka tenkého střeva:
Přijímám a přizpůsobuji se všemu novému v klidu a s radostí.

Jak tenké střevo a cévy detoxikovat přírodní cestou

Jak poznáte, že máte oslabené tenké střevo?
Zkuste to podle Orientální diagnostiky >>

Podpořit své srdce a tenké střevo bychom měli nejen tím, že se budeme radovat z každé zkoušky, která k nám přichází, že budeme vděčni za možnost něco, alespoň málo z dané situace pochopit a následně ve svém životě změnit, a budeme šťastni a plní radosti ze života takového, jaký ho máme, budeme rozdávat radost sobě i druhým, ale také jejich očistou, kterou bychom jim měli v naší době plné stresu, chemie, nekvalitních potravin a znečištěného prostředí dopřát každý rok v jejich nejaktivnějším období, tj. v létě.

Máme pro vás připravený speciální podpůrný balíček pro vaše srdce a tenké střevo

Konkrétněji k jednotlivým nemocem srdce a tenkého střeva v Přehledu duchovních příčin nemocí >>