Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Nápis na autě:
Jezdím tak rychle, jak rychle létá můj anděl strážný...

neznámý autor

Poslední komentáře

Na okraj

Problémy s pokožkou mi říkají v duchovní a duševní rovině: “Musím se také zabývat sám sebou. Co mě dráždí, pálí, svědí?“ Při onemocnění pokožky je narušen kontakt s okolím, člověk se cítí nečistým, nejistým, nemohoucným vyjádřit se. Alergie a akné vždy souvisí s problémy citovými nebo s přecitlivělostí. A samozřejmě na tělesné úrovni s játry.

Číslo 4 v mřížce

Kliknutím na číslo v mřížce se o jednotlivých číslech dozvíte více:

3 6 9
2 5 8
1 4 7

Číslo 4 - praktičnost, zručnost, asertivita, pracovitost

Čtyřka je praktické číslo. Dává lidem talent organizovat sebe a svůj život. Jsou svědomití a vždy realističtí.

Jedna 4
Čtyřka lidi uzemňuje, jsou praktičtí, umějí se prosadit a zastávají názor, že když oni něco dělají, dělají to správně. Přitom jde vždy nejdříve ze všeho o vlastní záležitosti, popř. o něco, oč se sami zajímají. Lidé s jednou čtyřkou jsou dobří organizátoři. Jsou velmi praktičtí, a to jak ve vztahu ke svému okolí, tak i ke svému životu. Nezajímá je teorie sama pro sebe, všechno musí mít nějakou praktickou hodnotu a být realizované, jinak je to pro ně nezajímavé. Lidé s jednou 4. ať je to muž nebo žena, jsou velmi zruční. Pro ně jsou věci, které vidí, ochutnávají či kterých se mohou dotknout, realitou. Čtyřka je ovšem také číslo, které zmenšuje důvěru v sebe sama, takže takoví lidé neustále pochybují o tom, zda jsou dost schopní dovést projekt, který si předsevzali, až do konce. Materiální jistota pro ně může hrát dominující roli.

Dvě 4
Lidé se dvěma 4 musí dávat pozor na to, aby kolem sebe zbytečně nevytvářeli stres, protože jsou velcí perfekcionisté. Všechno musí být přesně tak, jak si to představovali. Mají jen velmi málo porozumění pro lidi, kteří neodpovídají jejich představám perfekcionismu a k práci přistupují volněji. Pro ně má největší význam, když je všechno uděláno správně, tedy podle nich. Proti tomu v zásadě nelze nic namítnout, pokud to samé nepožadují od svých partnerů, dětí nebo kolegů, kteří jsou nadáni jinak nebo nemají praktické schopnosti.
Lidé se dvěma 4 se vždy diví, proč je kolem nich tolik stresu a nespokojenosti, a vůbec nevidí, že oni sami jsou toho příčinou. Chtějí svoje osobní pravidla vnucovat každému v okolí (což je nakonec předurčeno k neúspěchu). Je pro ně důležité, aby si svůj talent a schopnosti opatrovali, ale aby dali také šanci svému okolí. Jsou to lidé, kteří trpí nedůvěrou v sebe sama a o to více potřebují duševní podporu. Závislost na materiální jistotě může nabývat převahy a stejně tak přání, aby se v jejich životě nic neměnilo. Protože myslí ve zcela praktické rovině, chybí jim schopnost dobrovolně se přizpůsobovat měnícím se okolnostem.

Tři a více 4
Tito lidé se musí bezpodmínečně fyzicky vybouřit ať už ve svém povolání, kde musí převažovat pohyb, nebo třeba ve sportu. Musí však rozhodně vydávat mnoho fyzické energie – to je pro ně pravý životní elixír. Jsou prakticky nedaní a ochotní pomoci, ale jsou také často velcí puntičkáři. Když někoho poprosí, aby něco udělal, pak mu dají zcela přesné instrukce, protože „on přece jenom provede to, co mu zadají“ – a všechno vysvětlují trapně přesně do nejmenších podrobností. Tito lidé vyžadují celý život neustálé ujišťování od svého okolí, že jsou dobří, aby vůbec vyšli se svou vnitřní nejistotou.

Způsoby vyrovnání: sport jako je kopaná, košíková, volejbal

Když chybí 4
Lidé bez 4 nemusí být vždy nutně nepraktičtí, mnozí si mohou odpovídající schopnosti osvojit, naučit se je, chybí jim pouze přirozené řemeslné nadání. Znamená to také, že takoví lidé mají takzvaně hlavu v oblacích. Pro ně nemusí mít vždycky všechno nějaký praktický smysl. Měli by se cvičit v tom, že ne všechno musí jít přes rozum nebo přes pocity.

3 6 9
2 5 8
1 4 7

Zdroj: Numerologie v praxi, Milan Walek