Disclaimer

Tato webová stránka společnosti King Scotty Co. LLC (US) neposkytuje lékařské, léčebné ani žádné jiné odborné poradenství a neměla by být tak ani chápana. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Značka EMPATIA.CZ je chráněna ochranou známkou.
Copyright © King Scotty Co. LLC
Všechna práva vyhrazena.

Citát

Jsme zvyklí uvažovat v rovině separátních komponentů, redukcionalisticky. Všechny problémy chceme usadit uvnitř pevných hranic a rozdělit na samostatné části... Je třeba pohlížet na vesmír jako na gigantický orga-nismus, jehož všechny části existují ve vzájemné sou-vislosti, a ne jako na hodinový stroj, který se dá rozebrat na jednotlivé součástky, které potom zkoumáme.

Profesor Wilkins
nositel Nobelovy ceny

Poslední komentáře

Na okraj

Bolí vás žaludek?
Zkuzte 15 minut před jídlem užívat vojtěšku. Potahuje totiž zaludeční sliznici blanou, která brání dráždění sliznice.

Prázdné roviny

Chybějící 1-2-3

XXX

  Dalších přibližně 2000 let nemůže tato prázdná rovina nastat, neboť vždy bude přítomna buď dvojka nebo trojka.
     
     
     
 

Chybějící 4-5-6 Rovina Saturnu

28.7.1993

  Může prožít velmi silné zážitky v oblasti mezilidských vztahů, finanční jistoty a případně zdraví. Mohou vzniknout problémy při možnostech, jak se vyrovnat se slávou a mocí. V životě projde zkouškou trpělivosti a vytrvalosti. Získá ponaučení ze životních zkušeností a karmické zátěže. Může se projevit vliv rodičů nebo známých. Důležité je milovat a být milován.
3   99
2   8
1   7
 

Chybějící 7-8-9 Rovina oddanosti věci

6.3.2005

  Zvýšená schopnost podřídit sama sebe určitým cílům. Zvýraznění osobnosti v daném oboru. Využití duchovní energie ve prospěch lidstva.
3 6  
22 5  
     
 

Chybějící 1-4-7 Rovina postřehu

6.3.2005

  Hledání nového smyslu života. Nové podněty. Podstatně se sníží přikládání významu hmotným hodnotám.
3 6  
22 5  
     
 

Chybějící 2-5-8 Rovina senzitivity

3.6.1947

  Je chápavá, velkomyslná a je ochraňovatelská. Vkládá hluboký cit do práce. Je citlivá, vstřícná a eroticky založená. Tato osoba velmi hluboce prožívá své city. Je zranitelná, a to jak slovy, tak i skutky. Jednou dovede odpustit, ale podruhé již ne. Někdy je odměřená, nedůtklivá až agresivní. Ve stavu vrcholného rozčilení může až fyzicky ublížit. Jakmile se do ní zaryje, vybuchne jako sopka soptí. Pocit nejistoty vede k nedobré atmosféře.
3 6 9
     
1 4 7
 

Chybějící 3-6-9 Rovina inspirace

7.5.2001

  Naskytne se možnost čerpání vědomostí z vyšších úrovní. Nové poznatky budou nesobecky předávány všem lidem. Bude třeba vytvářet podmínky pro rovnováhu mezi emocionální a mentální energií.
     
22 5  
1   7
 

Chybějící 1-5-9 Rovina rozvoje

8.7.2004

  Člověk se začíná osvobozovat od osobních ambicí. Mění se myšlení z výrazu „já jsem“ na výraz „my jsme“. Vývoj něčeho nového.
  4  
22   8
    7
 

Chybějící 3-5-7 Rovina vize

4.6.1981

  Je velkorysá a vnímavá. Tato osoba je schopna vidět daleko dopředu, až to někteří považují za neobvyklé. Využívá své intuice. Dovede snadno pochopit své sny a předtuchy. Má vysokou emocionální sílu a odvahu. Je schopná snášet i velká příkoří, než by se vzdala svých ideálů. Nemá pochybností o tom, jak jednat. Při negativním využití této schopnosti jde o vize scestné a zneužívané. Dovede se dostat do velmi obtížných situací.
  6 9
    8
11 4  
 

Zdroj: Numerologie v praxi, Milan Walek