Naše společnost prochází radikální změnou.

Jako lidstvo jsme se rozdělili na 3 skupiny:

1. Tlačouni duchovna

2. Skeptici a brblavé

3. Hledači sebe

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

TLAČOUNI DUCHOVNA

Jsou to nádherní lidé s velikou schopností cítit, vnímat, kteří se dokážou napojit na energie a bezmezně přijímají, že vše je jen energie. Jsou to lidé, kteří v době přechodu v novou společnost mohou udělat ohromné množství práce, kdyby…

…nelítali nad zemí a nepohrdali hmotou.

Pro tyto lidi jsou veškeré hmotné záležitosti podřadné a nechtějí se jimi zabývat. Většinou jsou tedy nemocní na těle, nespokojení ve vztazích nebo chudí. A navíc otravují svým duchovním přístupem všechny okolo, protože bývají hodně netolerantní a kritičtí vůči „neduchovním“ lidem.

Tito lidé používají slova, kterým druzí lidé nerozumí a nic si pod nimi neumí představit. Bohužel ani oni svá slova většinou neumí prakticky žít.

SKEPTICI A BRBLALOVÉ

Lidé, kteří nevěří ničemu dobrému, mají přesvědčení, že svět se řítí do záhuby a vše špatné vede jen k něčemu dalšímu špatnému. Zabývají se všemi problémy světa, rozčilují se nad chováním druhých lidí, sledují zprávy a politické dění a s ostatními sdílí všechno, co je špatné.

Jsou to lidé, kteří dělají ohromnou službu pro všechny ostatní – cítíme, že takhle žít skutečně šťastně nejde. Dávají ostatním negativní příklad.

Tyto lidi je nejlepší ignorovat, nevěnovat jim pozornost, nehádat se s nimi, nediskutovat. Nejvíc jim je možné pomoci, když je necháme ve svém negativismu – pak je to přejde samo.

HLEDAČI SEBE

Jsou to lidé, kteří věří, že vše zlé je k něčemu dobré, věří v posun lidstva v něco lepšího. Uvědomují si své místo v celém procesu a snaží se pochopit a změnit sami sebe. Jsou tolerantní vůči druhým lidem a každému dovolují, co chce on sám. Dávají druhým prostor k posunu podle svého rozhodnutí, a sami k sobě jsou laskaví, mají se rádi.

Tito lidé chápou trojjedinost – že jejich tělo je stejně důležité jako duše a snaží se používat rozum, své ego, aby měnili sebe a nepoužívali ho na tlak na druhé.

Tak moc jsme šťastni, že se skupina HLEDAČŮ SEBE rozšiřuje!

Jak jen můžeme, tak vám pomáháme najít sami sebe v Akademii celostního zdraví…

  • Nenechte se mýlit, že najít sebe je těžké.

  • Že vhledy a poznání má jen někdo osvícený nebo někdo s vyššími schopnostmi, které vy nemáte.

  • Život je dokonale stvořen a nikdy se nemůže stát, že nejste schopni pochopit cokoliv ve svém životě, nikdy!

  • Když nás Vesmír postaví před zkoušky, dá nám o nástroje, abychom ty zkoušky zvládli!

S láskou vaše Empatia

Komentáře