Lež je nástrojem našeho ega, a tak, pokud ho používáme, brzdíme svůj duchovní rozvoj. Jestliže totiž jednáme proti svému svědomí, což se děje při lhaní pravidelně, vytváříme si negativní důsledky pro své JÁ, kazíme si svou karmu. Při lhaní skutečně podléháme pravidlu:

Kdo rozsévá vítr, sklízí bouři.“

Proč to ale děláme?

Že by to mělo zase cosi společného s láskou a neláskou?

Naše ego, náš rozum, stále chce, abychom vypadali jako chytří, majetní, významní, oblíbení a mocní lidé. Samozřejmě si uvědomujeme, že naše životní realita tomuto neodpovídá, tak musíme použít nástroj – lhaní, jak si vybudovat svět, ve kterém bychom podle svého ega měli žít.

Lež je způsob, jak zmanipulovat ostatní, aby nás vnímali tak, jak my chceme být vnímáni – lepší.

Počátky lhaní jsou často v ranném dětství.

Malé dítě spoléhá na svou matku, že naplní veškeré jeho potřeby. Jestliže nám však matka neposkytuje dostatečnou péči, rozčiluje nás to a křičíme. Pokud se náš křik nesetkává se zájmem, propadáme smutku. Nakonec rezignujeme. Pokud máme hlad a osobu, která nás má nakrmit, to nezajímá, začneme lhát sami sobě, že hlad ve skutečnosti nemáme. Je to snazší než si připustit, že se matka věnuje jiným zájmům než nám.

Malé děti vždycky považují sami sebe za primární příčinu všeho dění v jejich životě.

Pokud je maminka příliš zaměstnaná nebo tatínek utekl s cizí paní, cítí se nějak vinno, začne samo sebe obviňovat, než aby připustilo, že jeho matka či otec nejsou dokonalí. A tak jejich sebedůvěra velmi ohrožena, někdy se dokonce přestane vyvíjet. A čím nižší je sebedůvěra, tím silnější je naše potřeba lhát.

Hranice mezi pravdou a lží se začíná smazávat a lhaní se stává šablonou našeho chování. Snažíme se rekonstruovat naši sebedůvěru tak, že lžeme, a když jsme přichyceni při činu, nejsme schopni přijmout zodpovědnost, ale obviňujeme druhé nebo si vymýšlíme okolnosti, proč tak jednat musíme.

Děti, které se stávají svědky lží svých rodičů, chápou toto chování jako akceptovatelné.

Maminka slíbí, že nikam nepůjde a za chvíli se nepozorovaně vytratí, tatínek slíbí, že si přijde hrát, ale stále se dívá do počítače. Pokud se dítě cítí podvedeno od nejbližších lidí, má pocit, že je možné se takto chovat ke každému.

Proč tedy lžeme?

Už nejsme malé děti, už víme, že nejsme zodpovědní za chování druhých, jen za to své. Přestaňme obviňovat své rodiče nebo kohokoliv druhého a změňme své vzorce.

Zkusme zapátrat, proč lžeme?

Najděme ten důvod, čeho se bojíme, co nechceme, aby vyšlo na povrch a ostatní to na plno viděli a slyšeli. Máme strach z odhalení, z odsouzení, z nepřijetí, ze změny?

Udělejme si písemný záznam pokaždé, když se přistihneme při lži.

Udělejme to vždy, ať je to „malá“ či větší lež. Vedle každé lži napišme, co nás ke lhaní motivovalo – neodsuzujme se, jen si to otevřeně přiznejme. Pokud toto budeme činit, reálně konat, začneme si své lhaní uvědomovat už v situaci vzniku, a jednou budeme moci lhaní prostě předejít. Jen tak změníme své vzorce. Tím ukonejšíme svou karmu i svědomí 🙂

Napište si jako pomůcku moudré afirmace a čtěte si je:

♡ Žiji naprosto čestně ve vztahu k vlastnímu Já i k ostatním lidem.

♡ Vážím si toho, kdo jsem.

♡ Cením si sebe natolik, že chci žít v pravdě.

♡ Vždy říkám pravdu a jednám čestně v souladu s mým duchovním rozvojem.

♡ Jsem plně zodpovědný za sebe i svůj život.

Lhaní je neláska a neúcta k sobě, nízké sebevědomí, to je třeba budovat akcí, tj. vlastní realizací, tím, že budete konat, co vám jde a v čem jste úspěšní. Zpětná vazba přijde reálně jako vaše uspokojení, kdy si řeknete – jsem dobrý!

Podívejte se na PŘIJÍMAT JE LÁSKA v naší Akademie, je tam spoustu rad, jak své sebevědomí najít. Spoustu videí o přijímání toho, co se nám moc nechce, je ve videích zdarma na Přijímat je láska

Pokud se nám nebude hned dařit, no a co?

Příště se to povede. Nebo přijdou důraznější výzvy, abychom s tím konečně nějak reálně pohnuli v podobě terorizování ve vztahu, absence přátel, zavrhnutí rodiny, nebo i tělesné neduhy – každému, co potřebuje.

Tak do toho!

S láskou vaše Empatia

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Stres Management B komplex: Komplex vitamínů skupiny B
Stres Management B komplex: Komplex vitamínů skupiny B

Stres je součástí našich životů. Zatímco potřebujeme pozitivní stres, protože nás motivuje a zvyšuje naši výkonnost, negativní stres může ztrpčovat naše životy a dlouhodobě může vést i k nemocem. Předcházejte stresu správným životním stylem a vhodnou dietou! Vaši snahu může podpořit rodina vitaminů B doplněná v našem produktu Stress Management vitaminem C a hořčíkem, která nejenže pomáhá činnosti nervového systému, ale rovněž má pozitivní vliv na metabolismus a činnost imunitního systému.

Detail produktu

Komentáře