Pokud jde o pohlaví… 

mnoha lidem bylo řečeno, že Boží vůle je taková, aby lidstvo pochopilo, že Bůh je mužského rodu. výsledek je, že většina lidí, kteří věří v nějaký božský princip, to považuje za pravdu.

Představa, že Bůh je mužského rodu, je tak všudypřítomná, že je téměř šokující vyslovit myšlenku, že Bůh je žena.

Mnoha lidem bylo také řečeno, že Bůh chce, aby muži a ženy zaujímali v životě určité role a chovali se k sobě určitým způsobem, který je upřesněn v příslušném Písmu svatém.

Jedním z výsledků tohoto učení je, že muži jsou téměř ve všech kulturách na celém světě považováni za nadřazené ženám.

V některých z těchto kultur se to projevuje v podobě kulturních norem, které ženám zakazují navštěvovat školy, zastávat zodpovědné či vysoce postavené funkce, opouštět domov bez doprovodu pokrevně příbuzného muže anebo odhalit na veřejnosti sebemenší část svého těla.

Výpověď ženy má u soudu poloviční váhu oproti výpovědi muže, což znamená, že ke zpochybnění výpovědi muže je zapotřebí dvou svědkyň. Výpověď ženy o tom, že ji manžel bije, o jeho krutosti nebo nevěře nemá žádnou váhu, pokud nemůže své tvrzení podložit výpovědí dalšího svědka, zatímco muž může svou manželku odsoudit k trestu smrti ukamenováním jen tím, že prohlásí, že mu byla nevěrná. Jeho tvrzení samo o sobě stačí.

Stejně tak je i v dědickém řízení podíl ženy poloviční oproti podílu muže. Logika za tímto pravidlem je taková, že muž je finančně odpovědný za svou rodinu, zatímco žena nikoli.

Podle téže logiky je v jiných kulturách pro ženu prakticky nemožné, aby za stejnou práci dostávala stejnou mzdu jako muž.

Skutečnost, že muž by se za celý život nemusel oženit ani mít děti, že mnoho žen ovdoví nebo že by žena nemusela zaujímat tuto podřízenou roli, kdyby se k ní muž choval jako k rovnoprávné partnerce, je samozřejmě ignorována.

V některých společnostech, kterým dominují muži, jsou ženské pohlavní orgány znetvořovány, pořezány a sešívány, aby ženy přišly o rozkoš z pohlavního styku a ztratily tak pokušení vyhledávat sexuální kontakty mimo těch, které po nich vyžaduje manžel. V některých případech je to považováno za určitý rituál dosažení dospělosti, který z dívek činí mladé ženy vhodné ke vdávání.

K dalším kulturním normám, které odrážejí extrémní zaujetí proti ženám, patří u mnoha náboženství zákaz ucházet se o církevní hodnosti, o úřední, soudní či manažerské funkce nebo o jakékoli politické nebo vládní posty.

V některých kulturách už hrstka žen tyto zvyklosti překonala (v dalších jim dosud není povoleno ani to, aby se o něco takového pokusily), ale vždycky je to boj, vždycky představují ojedinělou výjimku, vždycky to pro ně znamená nutnost překonávat veliké překážky, aby se dočkaly uznání.

Tato nerovnost příležitostí je podle mnoha lidí projevem Boží vůle. Koneckonců něco takového říká i Bible. A stojí to i v posvátných textech jiných náboženství.

Asi se vám to nelíbí, co? Pojďme to změnit a začněme od sebe! I my máme zatvrzelá pravidla ve svém životě, kterých se nechceme pustit. Začít od sebe znamená změnit celý svět 🙂

s láskou vaše Empatia

Bourat zatvrzelá pravidla se učíme ve všech kurzech naší AKADEMIE CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

Kam dál?

Komentáře