A znamená zemědělský (agrarian)

Krevní skupina A původně vznikla někde v Asii nebo na Středním východě před 25 000 až 15 000 lety jako odpověď na nové podmínky prostředí. Objevila se na vrcholu neolitické periody nebo mladší doby kamenné, která navazovala na starší dobu kamennou nebo paleolitickou periodu kromaňonských lovců. Hlavními rysy této kultury bylo zemědělství a domestikace zvířat.

Pěstování obilí a chov skotu vše změnily. Aby se lidé mohli vzdát své existence z ruky do úst a přežít, vytvořili stabilní společenství s trvalými společenskými strukturami. Tento naprosto odlišný životní styl, velké změny ve stravě a životním prostředí vedly k novým mutacím v trávicím traktu a imunitním systému neolitických lidí – k mutacím, které jim umožnili lépe trávit a vstřebávat kulturní obiloviny a další zemědělské produkty. Vznikla krevní skupina A.

Osídlení ve formě trvalých zemědělských společností představovalo nové vývojové změny. Vlastnosti nezbytné pro společný lov byly nyní východiskem pro různé druhy vzájemně spolupracujících společenství. Určitá specifická dovednost závisela na dovednosti jiných lidí konat něco jiného. Například mlynář byl závislý na zemědělci, který mu dodával plodiny a zemědělec byl závislý na mlynáři, který mu zrno semlel. Potrava už nebyla považována jen za okamžitý zdroj výživy nebo za občasnou záležitost. Pole musela být obdělávána a kultivována, aby se zajistila následná úroda. Hlavním cílem se stalo plánování a spolupráce s ostatními. Toto byly základní rysy společnosti, ve které vynikala krevní skupina A, která snad představuje nějakou adaptaci na toto prostředí.

Gen pro krevní skupinu A se začal v dávné zemědělské společnosti šířit. Genetická mutace, která byla příčinou vzniku krevní skupiny A z krevní skupiny O, se vyskytovala neskutečně často. Důvodem byla snaha o přežití. Přežití nejschopnějších jedinců v přeplněné společnosti. Protože se ukázalo, že nositelé krevní skupiny A jsou odolnější k infekcím, které se vyskytovaly v hustě osídlených oblastech, městská industrializovaná společnost se rychle změnila na společnost s převahou krevní skupiny A. Dokonce i dnes mezi lidmi, kteří přežili mor, choleru a pravé neštovice, je převaha krevní skupiny A nad O.

Gen pro krevní skupina A se šířil přes Asii a Střední východ do západní Evropy prostřednictvím Indoevropanů, kteří pronikali hluboko do preneolitických populací. Indoevropská populace se původně objevila v oblasti jihu a středu Ruska a mezi 3 500 až 2 000 lety př.n.l. se přesunula do jihozápadní Asie, kde dala základ populaci Iránu a Afghánistánu. Za stálého rozmachu se přesunula dále na západ do Evropy. Indoevropská invaze byla skutečně pravou dietní revolucí. Objevily se nové neznámé potraviny a nový životní styl a zvyklosti, které ovlivnily imunitní systém a trávicí trakt dávných lovců a sběračů. Tyto změny byly tak hluboké, že představovaly stres prostředí, který byl nutný pro šíření genu pro krevní skupinu A. V této době travicí trakt lovců – sběračů ztratil schopnost trávit stravu masožravců.

Dodnes je krevní skupina A v nejvyšším množství zastoupena mezi Západoevropany. Její výskyt klesá směrem na východ ze západní Evropy.

Krevní skupina A vznikla mutací ze skupiny O jako odpověď na změny ve stravě a na četné infekce, které se šířily v rostoucí populaci.

Zdroj: Výživa a krevní skupiny, Dr.Peter J.D´Adamo

Komentáře