Jedinec krevní skupiny A bývá zpravidla náročná osoba, která miluje pořádek, harmonii a jasně definované situace.

Jsou nejvíce poslušní zákonů. Mají silně vyvinutý smysl pro správný řád. Můžete to na první pohled vypozorovat ze způsobu, jaký se starají o dům a zahradu, z oblékání – vždy jako ze škatulky – a podle účesu.
Lidé typu A patří k nejvšímavějším a nejpečlivějším. Mají až přehnaně pravidelné návyky, jsou to perfekcionisté a rádi se nacházejí ve standardních, předem daných situacích.
Typ A uplatňuje neuvěřitelnou míru sebekontroly. Je to projev jejich všeobecného smyslu pro uspořádání světa. Věří, že pokud mají věci fungovat normálně, musí jít příkladem ostatním.

Typ A jsou ti, kteří nechají jít ženy a děti první, když není v záchranných člunech dostatek místa pro každého. Áčko bude ten, kdo zůstane vzadu, ale sebekontrola áčka má jeden zábavný rys – má sklon vymizet hned, jak áčko zůstane samo. To samé áčko, které by tak laskavě postoupilo své místo v záchranném člunu ostatním, se změní: když se nikdo nedívá, ukradne záchranný člun a zmizí úplně samo!

Upřímně řečeno áčka fungují podle toho, kdo se na ně zrovna dívá. Jsou nejškrobenější a nejvíce dbají rituálů, často se zdají být nezúčastněnými a chladnými k těm ostatním, méně disciplinovaným. Totéž platí i o způsobu, jak nakládá s penězi. Jejich způsobnost a udržování skvělého dojmu je ve vlastních očích opravňuje kritizovat ostatní, když dojde na otázky slušného chování a morálky.

Na druhou stranu, jsou-li si áčka naprosto jista, že je nikdo nepřistihne, mají sklon udělat cokoli. Způsobnost a morálka, kterou u nich pozorujeme, jsou motivovány zvnějšku. Chovají se slušně, protože se očekává, že se budou chovat slušně, nikoli proto, že mají vnitřní smysl pro slušnost.

Formálnost, kterou vypozorujeme u mnoha áček, můžeme najít i v jejich touze po nastolení pořádku. Naše průměrné áčko nebude pravděpodobně dělat nepřístojnosti na veřejnosti. Áčka mají sklon zůstávat na večírcích i na méně formálních společenských událostech upjatí déle než ostatní typy. Nikdy neuvidíte, že by áčko bylo v čele drobných výtržností, ale jakmile nějaká méně zdrženlivá skupina nastartuje nějaké projevy chuligánství, áčko se přeochotně zapojí a dá se očekávat, že provede i ty nejdivočejší činy, aby bylo dílo dokonáno.

Typ A podléhá silné sebekontrole a ví přesně, jak by se měl před ostatními chovat, takže je málo pravděpodobné, že by provedl něco neslušného. Ale toto omezování vnitřních pocitů a myšlenek může vést k některým divokým explozím vrcholícím překvapivým erotismem a nejbouřlivějšími skopičinami. Neexistuje nic nepředvídatelnějšího než odvázané áčko posilněné alkoholem, který vyburcoval jeho city.

Čím zdrženlivější je typ A, tím více energie se soustřeďuje v jeho nitru. Pozor na tyto A-bomby – nikdy nevíte, jak dlouhá je zápalná šňůra a co ji může podpálit.

Platí to pro lásku i pro válku. A-energie může explodovat pří nejnevinnější provokaci. A samozřejmě, protože většina áček jsou civilizovaní a dobře vychovaní lidé, nikdy nevíte jistě, co je vlastně vyburcovalo. Jejich nálady a vášně se začnou projevovat naprosto neočekávaně.

Zapamatujte si: nikdy neohrožujte áčko, aniž byste mu ponechali prostor k úniku. Když se ocitne v pasti, stává se tím nejodvážnějším bojovníkem. A proč? Lidé s krevní skupinou A jsou v podstatě introverti. O ostatní se zpravidla nezajímají, s výjimkou případů, když ostatní zasáhnou do jejich života. Zdají se dobromyslná, což je ovšem, stejně jako jejich vybrané způsoby a pozornost věnovaná detailům, zástěrkou k udržení odstupu od ostatních.

Za tímto pozlátkem se skrývá nejisté áčko. Které nikomu nevěří nebo nic „nebere“, kromě pravidel a předpisů. Pokud toto opatrné stvoření ohrozíte, říkáte si o problémy. Přílišná podezíravost, nedůvěra a podjatost lidí typu A vede často k tomu, že druzí jimi opovrhují.

Áčka se okamžitě cítí ukřivděna – dokonce i když o žádnou křivdu nebo urážku nejde. A velice dlouho jim trvá, než se přenesou přes jakoukoli křivdu. Rozhodně nejsou typy, které se snadno usmiřují, i když se někdy tak tváří.

Typy A jsou nejvyhledávanějšími manželskými partnery. Jak muži, tak ženy typu A jsou považováni za nejstálejší manžele a manželky. Jejich hluboce zakořeněná touha po bezpečnosti a definovaných situacích z nich dělá ideální manželské partnery.

Lidé typu A jsou výbornými týmovými pracovníky, ale příliš se nehodí pro zaměstnání vyžadující velkou dávku pružnosti a spontánního rozhodování. Chybí jim cit pro okamžitou vizi, dávají přednost metodickému, pečlivému přístupu, který jim umožňuje prozkoumat terén, než na něj vstoupí vlastní nohou. Čím kompenzují áčka nedostatek intuice a odvahy? Svou představivostí. Vedou život neuvěřitelně obohacený fantazií, ovládají svět fikce.

A mají úžasnou přednost: hýbou světem. Věnují se všem detailů, které ostatní typy prostě pomíjejí, a dělají svět zdravějším, krásnějším, a více fungujícím.

Vlastnosti nositelů krevní skupiny A
POZITIVNÍ NEGATIVNÍ
– systematický
– teamový hráč
– dbalý zákonů (když je mezi lidmi)
– zelené zahradnické prsty
– talent pro vykonávání detailních úkolů
– dobrý zaměstnanec
– idealistické/progresivní myšlenky
– úzkostlivě dbá na svůj vzhled
– vždy pěkně oblečen
– bodrý vypravěč historek
– má rád pozornost partnera/přátel
– introvertní
– předvídavý/dobrý plánovač
– silný smysl pro spravedlnost
– dobrý partner
– perfekcionista
– mírný/klidný
– velmi láskyplný
– spolupracující až do extrému
– citlivý
– dobrý v účetnictví, ve vedení záznamů
– metodický, vědecký
– spolehlivý, důvěryhodný
– patriotický
– dochvilný, přesný
– dokonalý hospodář, kuchař
– mluví tichým hlasem
– trpělivý
– veselý
– má švih, moderní
– má rád zábavu
– pečlivý, uvážlivý
– vybíravý
– chybí mu vnitřní motivace
– sobecký (když je sám)
– nemá talent pro chov zvířat
– nechá se pohltit nicotnostmi
– slabý vůdce
– reptal/paličák
– příliš dlouho trvá, než se připraví
– nákladné záliby
– vyžaduje posluchačstvo
– sám se cítí nešťastný
– mlčenlivý
– mistr intrik a pletich
– nesnáší dvojsmyslnost
– často nevěrný
– nepružný
– potlačuje city, může vybuchnout
– v lásce bývá slepý
– ke všemu podezřívavý
– rozmrzelý, snadno zranitelný
– nedokáže ušetřit peníze
– může být až nudný
– nezodpovědný (když se opije)
– málo důvtipný
– nedostatek sebedůvěry
– neumí odpočívat
– příliš nesmělý
– násilnický
– nostalgický, pesimistický
– snadno podléhá depresi
– může být necitlivý k hlubším věcem
– může být povrchní
– málo tvořivý, je-li sám
– je-li netrpělivý, může jednat zbrkle

Zdroj: Psychologická typologie krevních skupin, T. Nomi, A. Besher

Komentáře