Lidé typu B nelze přehlédnout.

Netolerují jakákoliv omezení a nepotrpí si na obřadnost. Jdou obvykle přímo k věci, často přitom přehlížejí společenské konvence i „dobré způsoby“. Málo dbají na formality a jejich sklon ignorovat pravidla, když ostatní kolem dělají přesně to, co se od nich očekává, je jednou z vlastností, jimiž se béčka od ostatních jasně odlišují.

Nositelé krevní skupiny B jsou velice flexibilní, pružní. Není nic, co by osoby typu B nenáviděly více než omezování všední rutinou, úzkoprsým nadřízeným, jemuž chybí představivost, nebo nudnou prací.

Problém lidí typu B je, že jejich tvořivost a talent jsou nekonečné. Skutečně trpí tím, že jsou až příliš novátorští. Jejich tvořivost je spontánní. Vymyslí okamžitě řešení problému díky svému vrozenému daru – smyslu pro otevřené zkoumání a schopnosti spontánně nacházet řešení.

Být tak bystrým a tvořivým má i své zápory. Nedostatkem osobnosti typu B je soustavné obcházení a odmítání předpisů, jejichž dodržování ostatní považují za samozřejmé. Člověk typu B je vždy znechucen, když přijde do styku s těmito pravidly, a má sklon revoltovat vůči autoritě. Proto je špatným týmovým hráčem.

Síla jejich myšlenek a tvořivost způsobují, že lidé typu B mají extrémně silnou vůli a jsou energickými osobnostmi. Dokáží se koncentrovat na specifické téma nebo problém v úžasné šíři. Lze očekávat, že typy B budou převažovat ve vysoce rigorózních vědeckých oblastech vyžadujících výjimečnou hloubku myšlení.

Naproti tomu mají schopnost soustředit se na jednu věc a to je často nutí přehlížet všechno ostatní. Když žijete poblíž takového člověka, musíte po něm neustále vypínat vařič a zamykat dveře od bytu. Jejich mysl se toulá všude jinde, jsou prostě ztraceni ve víru vlastních myšlenek.

Hluboké myšlení a pronikavé analytické dovednosti často činí z béček nepříjemné partnery ve sporu. Jsou si tak jisti svými znalostmi, že se snadno stávají arogantními a otravnými. Rádi hlasitě poukazují na omyly ostatních a často mají ve zvyku strkat nos do cizích záležitostí.

Nepřekonatelnou výhodou lidí typu B je shovívavost a originalita. Nacházejí způsoby, jak se spřátelit s lidmi. Beze stopy formálnosti se může osoba typu B skutečně spřátelit s kýmkoli, bez ohledu na jeho společenské postavení. Ale být přítelem béčka je mnohem obtížnější, než se může zdát. Abyste se shodli se svými excentrickými přáteli typu B, je důležité mít na paměti, že k nim musíte být upřímní a otevření. Béčko dokáže prohlédnout jakoukoli lest a netoleruje faleš. Příteli béčku musíte přitakávat a projevovat nevtíravou zdvořilost.

Když se vám podaří navázat užší kontakt s nestálou osobností typu B, zjistíte, že je to vztah hodnotný, nicméně vratký. Lidé typu B mohou šokovat upřímností a přímočarostí. Obzvláště to platí v situacích na hranici erotiky. Člověk typu B může být zábavným účastníkem večírků, ale kupodivu je nejméně ovlivněn konzumací alkoholu. Když trochu přebere, je maximálně trochu sdílnější a upovídanější.

Ženy typu B stále chtějí být fyzicky co nejblíže svému partnerovi, často mu volají, kontrolují ho a navštěvují ho v práci. S nestálostí typickou pro ženy typu B kontrastuje přemíra sentimentality. Obvykle pláčí u filmů útočících na city, jejich sentimentalita je legendární a je příznakem jejich emocionální potřeby nepřetržitého přátelství a lásky.

Naopak manželé typu B důsledně rozlišují lásku a sex, přičemž sex považují za sport. Muži typu B v manželství atmosféru pohodlí, žádnou nebo minimální odpovědnost. Mají sklon se zamilovat po dlouhém přátelském vztahu.

Vlastnosti nositelů krevní skupiny B
POZITIVNÍ NEGATIVNÍ
– nezávislý
– talentovaný
– pružný
– je schopen koncentrace
– nesnáší tuhou organizovanost
– zdravý, dlouhověký
– otevřený, upřímný
– skvělý taktik
– praktický
– citlivý, humánní, chápavý
– spouštěč činnosti
– srší nápady
– snadno se vzpamatovává ze šoku
– prudký, usilovný
– novátorský
– rozmanité zájmy
– upřímný, přímý
– čestný
– má silný pud sebezáchovy
– vášnivý
– logický, dobrý myslitel
– rozhoduje se intuitivně
– dobrý řečník, přesvědčivý
– má rád sexuální dobrodružství
– stoupenec doby
– dobrý spáč
– nekontrolovatelný
– nepředvídatelný
– nezodpovědný
– roztržitý, zapomnětlivý
– rozvratník
– osamělý
– indiskrétní
– nedokáže poslouchat a plnit úkoly
– líný
– náladový, vrtošivý
– panovačný
– nemá trpělivost s ostatními
– lze jej znovu ranit
– sobecký
– nepořádný
– má neustále zpoždění
– ztrapňující
– nestydatý
– bezohledný k ostatním
– má blízko k násilí
– citový
– nedokáže delegovat pravomoc nebo organizovat
– nepřijímá příkazy
– snadno nevěrný
– má krátkou paměť
– těžko se dá vzbudit

Zdroj: Psychologická typologie krevních skupin, T. Nomi, A. Besher

Komentáře