Všichni jedinci s krevní skupinou O chtějí být na čele.

V každé oblasti života, ať už ve sportu, v práci, v boji, v sexu… Ale tolik míst na čele, kolik je lidí s krevní skupinou O, na světě asi nikdy nebude. Aby nezůstalo jen několik vyvolených na vrcholu a spousta nešťastných a nespokojených lidí typu O, dějiny a život zosnovaly kratochvíli, již nazýváme soutěžení, soupeření či boj o prvenství.

Lidé typu O jsou přirození herci se stálou péčí o to, aby působili vždy pozitivním dojmem. Mají rádi, když o nich ostatní dobře smýšlejí, když jsou oblíbení a především, když si jich ostatní váží.

Další charakteristikou typu O je neuhasitelné nadšení pro každý úkol a neuvěřitelný optimismus. Je to schopnost, která, i když jí chybí perspektiva, hloubka a nápady, vyžaduje fantastickou životní sílu a elán. Proto bývají lidé typu O výbornými vůdci. Jejich rozhodnutí nejsou vždy ta nejlepší, ale jsou často schopni rozhodovat v situacích, kdy by se jiní dali na ústup.

Jednou z vlastností, která umožňuje osobnostem typu O podstoupit tato rizika, je ohromné sebevědomí. Lidé typu O v sebe prostě věří mnohem více než v ostatní. A tato víra často stačí k úspěchu, dokonce i když chybí ostatní přednosti.

Jakmile se osobnosti typu O v myšlenkách k něčemu upnou, už je nic nezastaví, takže vědomě podstupují i ta nejvyšší rizika, jsou schopni vynaložit maximum energie k realizaci svých cílů – někdy více energie, než je zdrávo.

Osobnosti typu O bývají přirozenými vůdci také díky tomu, že podvědomě chápou vztahy mezi typy moci. Mají dokonalou intuici a dokáží odlišit skutečně důležité od podružného. A hned, jak zjistí, která cesta kam vede, bleskově zareagují. Samozřejmě se vydají cestou ke hvězdám.

Všechny schopnosti, které umožňují typu O směřovat vzhůru, by neměly význam, kdyby nebyly podepřeny maximálním soustředěním. To, že jsou přesně orientováni na dosažení úspěchu, činí lidi typu O neuvěřitelně soustředěnými na to, co musí být uděláno od A do Z. Toto je jeden z nejdůležitějších předpokladů stát se dobrým vůdcem. Tam, kde by se ostatní mohli ztratit mezi vzrušujícími, avšak nedůležitými detaily, osobnost typu O neomylně vyhmátne vše důležité, bezchybně rozliší podstatné od zbytečného a najde nejkratší směr, na nějž navede celou skupinu a pomůže splnit úkol.

Pokud si začínáte klást otázku, zda vůbec stojí za to žít, pokud nemáte právě krevní skupinu O a nepatříte mezi vůdce, zadržte. Osobnosti typu O mají také chyby, které je brzdí na cestě vzhůru.

Lidé typu O chápou tak dokonale podstatu hierarchií a společenských vztahů, že jim otrocky přizpůsobují i své chování. Jsou v pohodě, pokud se pohybují ve známé situaci. Ale přemístěte osobnost O na cizí hřiště! V neznámé situaci, kde nezná pravidla, se typ O stane naprosto závislým na ostatních typech.

Jednou z příčin je, že lidé typu O tráví spoustu času a vynakládají množství energie na odhad a zjištění způsobů, jak proniknout na špičku systému, takže když se bez upozornění změní pravidla, ztrácejí půdu pod nohama.

Když se nositel krevní skupiny O stane vůdcem, je pro organizaci nebo pro společnost jako celek výhodou talent, který tento člověk má pro delegování pravomoci, a to, že vzbuzuje všeobecnou důvěru. Když dostane funkci, zaváže se ke zvýšení zisku, vytvoření společenské a hospodářské stability a k podpoře tradičních hodnot.

Dalším společným problémem lidí krevní skupiny O je, že jejich soutěživost a snaha dostat se na špičku, je často činí necitelnými k lidem okolo. Mohou se jevit jako chladní a nezúčastnění, často mají pověst arogantních lidí.

Když se vás typ O snaží o něčem poučovat, projevuje vám tak vlastně náklonnost. Tito lidé milují, když mohou přednášet a poslouchat vlastní hlas. Vždyť, kdo by to měl vědět lépe než On? Samozřejmě opak bývá pravdou.

Typy O nesnášejí, když se jim nařizuje, co mají dělat, nebo se jim káže o disciplíně, anebo si je někdo dokonce dovolí kritizovat. Pokárat osobnost typu O byť za sebemenší prohřešek je vždy choulostivý úkol. Jsou přecitlivělí na kritiku a jsou schopni vám utrhnout hlavu, když se tohoto nesnadného úkolu ujmete, podle jejich názoru, nesprávným způsobem. Zdánlivě vyrovnaní jedinci, kteří zřídkakdy projevují své pocity, však mohou, když se cítí ohrožení, vybuchnout a proměnit se v řádící živel.

Na druhé straně ovšem o lidech typu O nelze říci, že by v sobě dlouho přechovávali zášť a „pěstovali si bebíčko“. Rychle se přenesou přes své výbuchy temperamentu, ještě dříve, než si většina lidí všimne, že byl vyburcován jejich vztek.

Vlastnosti nositelů krevní skupiny O
POZITIVNÍ NEGATIVNÍ
– bystrý a jasnozřivý
– ví, co chce
– dokáže se koncentrovat
– má dobrý odhad společenských vztahů
– umí šikovně jednat s nadřízenými
– cílevědomý
– chladně uvažující a plánující
– zdravý
– velmi sexy
– rychle se zamilovává
– výřečný
– vypracovává si vlastní styl
– realista
– přemýšlí jednoduše, nekomplikovaně
– je dobrý ve sportu
– silný vůdce
– romantický, nostalgický
– pozitivně myslící, idealista
– úspěšný v podnikání
– důkladný v jednání s cizími lidmi
– vždy dbá na svou image
– nebývá rozmrzelý
– může být dobrým manželem, manželkou
– dobrý herec
– neváží si názorů druhých
– může ztratit perspektivu
– je příliš soustředěný a mohou mu uniknout další informace
– usiluje o postavení
– je podlézavý
– žízní po moci
– neváží si ostatních
– pošlapává ty, jimž štěstí přeje méně
– náruživý milenec
– může milovat nevhodnou osobu
– neumí pomlčet
– musí se odlišovat za každou cenu
– ostatním se může zdát chladný
– může se zdát tvrdý a krutý
– příliš soutěživý
– nedokáže se dobře podřizovat a nechat se vést
– dětinský
– myslí jen na sebe
– může být až chamtivý a lakomý
– nejedná s lidmi stejně, k některým je arogantní
– příliš škrobený
– nespolehlivý, nestojí příliš o ostatní
– extrémně žárlivý
– když je v úzkých, uniká z reality

Zdroj: Psychologická typologie krevních skupin, T. Nomi, A. Besher

Komentáře