Lidé typu AB vykazují výjimečnou duševní vnímavost a citlivost.

Často je můžeme nalézt mezi kartářkami, šamany, čarodějnicemi, jasnovidci, léčiteli a médii. V mnoha případech byli lidé typu AB duchovní vůdci, kteří od svých přívrženců vyžadovali naprostou oddanost. Proto nás nemůže překvapit, že nejproslulejším zástupcem typu AB v historii byl Ježíš Kristus.

Když vezmeme v úvahu sklony lidí typu AB k okultizmu, zůstává překvapením, že jsou většinou racionální, chladní, klidní a soustředění jak žádní jiní. Na první pohled zanechávají silný dojem, často vypadají chytřejší než ve skutečnosti jsou. Bývají výbornými diplomaty schopnými uklidnit vlnobití, jež způsobili méně vyrovnaní lidé.

Dobrý dojem, diplomatické dovednosti a úžasná racionálnost ladí s výjimečnými kritickými a analytickými schopnostmi lidí typu AB. Bývají populární a pro svůj pozitivní vnější vliv na ostatní bývají často středem pozornosti. Jedna z vlastností, která z nich dělá přirozené baviče, je jejich neustálý sklon kritizovat ostatní, často s ironickým překroucením. Dokáží být zábavní, aniž by se o to vědomě snažili, a často rozesmějí sály plné lidí, aniž by posluchači skutečně chápali, proč se smějí.

Nositelé krevní skupiny AB jsou racionální, v jejich myšlení je železná logika. Když si všimnou, že něco nedává smysl, nedokáží mlčet. Problém je, že rádi staví na odiv své postřehy.

Lidé typu AB mají dokonalé organizační schopnosti, schopnosti koordinovat a stmelovat lidi, aby fungovali jako harmonická skupina. Tato vlastnost dělá z typů AB přirozené vůdce. Ve spojení s tvůrčím myšlenkovým potenciálem pak jsou tito jedinci schopni realizovat vše, o čem ostatní mohou jenom snít.

Další vlastností mnoha osob krevní skupiny AB je, že se rychle přenášejí přes své omyly. Mohou utrpět prudký šok a křivdu, finanční nebo osobní ztrátu, ale nezajímá je ani minulost, ani vzdálená budoucnost. Žijí v současnosti. A protože se rychle přenášejí přes své vlastní chyby, občas se hluboce zmýlí, když věří, že ostatní jsou stejní. Dokáží být otravnými kritiky ostatních, vždy sledují, rýpají a strkají nos do práce ostatních.
Čestnost a silný smysl pro spravedlnost je dalším kladem, který z typů AB dělá ideální vyjednavače; jejich vrozený smysl pro poctivost vzbuzuje v lidech kolem důvěru.

Lidé typu AB se nedokáží rozhodnout. Kdyby bylo lidstvo složeno pouze z nositelů krevní skupiny AB, asi by nikdy nedošlo k válce – nikdo by se nedokázal rozhodnout, na čí je vlastně straně.
Emocionální stránka lidí typu AB je naprosto odlišná od jejich veřejného image. Jsou vlastně poněkud dětinští ve svých potřebách a zálibách.

ABéčka jsou pohodlní a rádi se poslouchají. Nedbají příliš o své zdraví, ale milují život, takže se s největší pravděpodobností nezničí. Mají lásku k dobrému jídlu, drahému oblečení, efektním autům a exotickým hračkám. Jsou zřejmě nejvýstřednější ze všech krevních typů, ale nejsou nenasytní.

Lidé s krevní skupinou AB jsou nenapravitelnými romantiky. Jejich organizovaný přístup k životu jim ponechává spoustu prostoru pro fantazii, jejich představivost je živá a když se rozpoutá, jsou skutečně vášnivými partnery v lásce. Obecně lze říci, že muži i ženy typu AB se méně než ostatní krevní skupiny zajímají o sex a erotiku.

Důležitým faktorem u obou pohlaví nositelů krevní skupiny AB je jejich setrvalý zájem o bezpečnost a stabilitu vztahů. V lásce podvedené ABéčko je krutým mstitelem zraněných citů. Divoká představivost typu AB může vést až k tragédii. Sklon dramatizovat vlastní život dokáže skutečně dohnat zraněná ABéčka až na pokraj. Jsou vysoce rizikovou skupinou, pokud jde o počet sebevražd.

Vlastnosti nositelů krevní skupiny AB
POZITIVNÍ NEGATIVNÍ
– racionální
– ovládá se
– dovede uvažovat, vypočítavý
– skvělý organizátor
– dobrý plánovač
– čestný
– smysl pro spravedlnost
– diplomatický
– velice morální
– dobře vychází s ostatními
– konstruktivní kritik
– citlivý
– dobrý bavič
– silně se koncentruje
– vyhýbá se hádkám
– nezajímá se o erotiku
– solidní občan
– s každým se spřátelí
– dobrý v oblasti mimo smyslového vnímání
– nedokáže se rozhodnout
– chladný
– těžko poznatelný
– není novátorský
– málo vytrvalý
– příliš nestranný, otevřený
– rýpal, šťoural
– nebývá oddaný
– neodpouští
– ne příliš důvěrný
– rychle se uráží
– není nenucený
– je nerad sám
– má malou zásobu energie
– nebezpečný, když vybuchne
– rozkošník
– příliš konzervativní, disciplinovaný
– ale nikdo ho nezná dost dobře
– může být až přecitlivělý

Zdroj: Psychologická typologie krevních skupin, T. Nomi, A. Besher

Komentáře