Rozveďte se!

Se svým nevhodným modelem chování…

Takže přátelé! Převezměte zodpovědnost.

Svůj svět vytváříte vy sami! Vaše vztahy též…

Nebojte se odejít kdykoli…

A pokud se rozhodnete zůstat ve vztahu, pak buďte šťastni!

Pokud se rozhodnete odejít, pak buďte svobodní!

Chtějte více! Svoji realitu si vytváříte sami svými myšlenkami, svými rozhodnutími. Vnější podmínky netvoří váš život, ale vy tvoříte svým životem vnější podmínky.

Pochopte to! Dovolte sami sobě být milování!

Za předpokladu, že se rozhodnete odejít, pak opravdu odejděte. Opusťte to, co vám nevyhovuje. Chcete-li se rozvést, ROZVEĎTE SE! Ale opravdu.

Pochopte svoji lekci a již ji neopakujte. Pochopte, že zdrojem vašich problémů není onen člověk, od kterého chcete odejít, ale vaše volby!

ROZVEĎTE SE SE SVÝM NEVHODNÝM MODELEM CHOVÁNÍ, se svými ZPŮSOBY,

které vytvářejí vaše problémy.

Pokud pochopíte, čím si situaci způsobujete, co děláte nevýhodně pro sebe a co vás tím vlastně ten zlobivý partner, kterého se chcete zbavit, o vás učí, pak on již nebude důležitý. Jeho lekci už nebudete potřebovat.

A máte-li stále ještě pocit, že za všechno může ten druhý, že vás obelhal či zneužil nebo zklamal, ještě chvíli zůstaňte. Pokud neuzavřete kruh a nepochopíte sebe jako tvůrce této situace, pak do ní pravděpodobně stejně znovu vstoupíte.

Každý konec je nový začátek. Kdykoli něco ukončíte, něco nového začínáte!

Nebojte se ukončit to, co vám nevyhovuje. Nenuťte se! Netrapte se! Máte přeci volbu a všichni ostatní též. Můžete se rozhodnout jakkoli. Máte právo na lásku! Na svoji vlastní lásku, ale i na lásku těch ostatních…

Náš život je cestou našeho růstu.

Buď dobrovolného, či nedobrovolného. Pokud se bráníme novým informacím a nechceme se učit z nových situací, přichází bolest. A ta nás většinou dříve či později „donutí“ věci řešit. Ale i tak někteří bolest raději „vydrží“, než aby změnili své způsoby.

Tolik vztahů, které partneři žijí, je nefunkčních. Nefunkčních myslím, že ne krásných.

Neboť co je funkční, je zároveň krásné.

Tolik vztahů udržují partneři jen z jednoduchého důvodu, a sice z toho, že nemají sílu odejít.

Zkoušejí jeden druhého změnit, bojují spolu a nakonec to vzdají. Nemají si co říci, nejsou šťastni, ale přesto zůstávají.

Buďte rozumní! Dejte si dohromady, co vlastně chcete, v jakém vztahu chcete žít.

Přestaňte bojovat. Řekněte sobě i svému partnerovi, co chcete, jak si přejete žít a jak chcete, aby se k vám choval. Vyjádřete se! A pak?

Pak nechte druhého projevit. Buď bude vaši vizi akceptovat a začnete společně pracovat na jejím uskutečnění systematickou cestou k sobě samým a vzájemně, nebo se nestane nic. Váš partner se na to „vykašle“, ať z jakéhokoliv důvodu, a vy konečně spatříte, kdo váš manžel či manželka opravdu je.

A pokud to, co uvidíte, nemá nic společného s vaší vizí a jste si jisti, že váš partner je s ní skutečně seznámen, pak máte přeci VOLBU!

Jediným důvodem pro setrvání ve vztahu je LÁSKA!

O vztazích se můžeš dozvědět vše v SOUŽÍT je láska

tvá empatia

Čerpáno od Z. Jordánová: Muž nebo žena?

Kam dál?

Komentáře