Doba, která nyní přichází, je na nejvyšší míru důležitá,

protože přináší vyvrcholení transformačního procesu, který nemůže být dokončen bez přímého zapojení a úsilí žen světa. Tento proces je duchovní podstaty a nemůže být definován materialistickými, světskými pojmy.

Asi nejblíže se k objasnění tohoto procesu mohu dostat, když řeknu, že je to vědomí.

Vědomí, které je jedinečné a unikátní a nastává pouze jednou za život planety a jejích národů. Je neobyčejné a jedinečné ve své podstatě, je subjektivní a přizpůsobivé, a navíc vše pronikající. Je vnímavé, a přitom současně vyžadující to, co je potřeba.

Je srovnáváno se ženským vajíčkem, reprodukční buňkou, ve které očekává svého druha nebo protějšek.

A přesto nemůže reagovat, dokud nebude plně funkční ta zvláštní potřebná kvalita v mentálním, duchovním a sexuálním vědomí ženy. Toto vědomí a realizace proměňují všechny předchozí chápání ženskosti. Je to esence, která nemá žádnou definici, a přesto dosahuje až k samé touze Nekonečné Inteligence po reprodukci a vyžaduje uznání a partnerství.

Je to jemná energie příznačná tomu, co známe jako ženu.

Zatím leží spící a toužebně očekávající den, kdy se žena obrátí dovnitř a objeví ji jako nekonečnou sílu. Sílu, která je výhradně ženská a má schopnost transformovat a proměnit vše, s čím se setká. Žena ji zatím nezná, a pokud ano, raději ji ignoruje.

Je to výzva věků, která volá po seberealizaci.

Takové realizaci, která může být naplněna, pouze pokud se žena vrátí k tomu být ženou. Je to otevřené lůno zvoucí k oplodnění božským. Zatím je neprostupně zašito nesrovnalostmi a zavádějícími soudy a systémy přesvědčení většiny světa a žen. Je to spása zachraňující svět a jeho národy, nekonečný nektar, který každá žena má a zatím o něm neví. Kdy se to dozvíme?

NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍHO VYZÝVÁM VÁS ŽENY:

1. Uvědomte si, že jste jedinečné a držíte klíč k naší budoucnosti a osudu.

2. Přestaňte soutěžit s muži a snažit se být rovnocenné nebo lepší ve světě (jejich), který je naprosto cizí vaší vlastní duchovní podstatě a vysoké, vznešené ženskosti.

3. Vraťte se k pravému mateřství, milujícímu základu a prvotnímu materiálu nadcházejícího vědomí.

4. Vyjděte k vašim mužským partnerům a tiše je veďte k realizaci jejich vlastní ženskosti.

5. Uvědomte si, že v nepříliš vzdálené budoucnosti reprezentativní skupina žen někde, možná na Blízkém východě nebo v bývalém Sovětském svazu nebo v Čínské rudé republice nebo dokonce v ghettech Spojených států, musí povstat a možná za cenu života a těla se postavit šílenství mužů. Jakmile to nastane, muži položí své zbraně, a pokud to bude nezbytné, i své životy s náhlým uvědoměním, že to, co dělají, je naprosto proti všem božským i lidským pravdám.

6. Uvědomte si a přijměte, že kosmické hodiny rychle odpočítávají k nule a že v kosmickém čase, který zbývá, jste ten rozhodující činitel vy! Nastává čas říci:“Dost! Má trpělivost přetekla. Obětujete a zabíjíte mé manžely, syny a nyní i mé dcery, to vše s bláhovým předpokladem, že to, co děláte, je nějak obhajitelné.“

7. Povstaňte a dejte na vědomost, že problémy mezi rasami a pohlavími jsou v principu z velké části způsobeny zavádějícími činy, které mají počátek již v prehistorických dnech. Tehdy jste postavili muže do rolí, které hrají dodnes a které jsou na téma, že ten, kdo je první nebo dosáhne nejvíc, je vítěz a bude vámi odměněn za své machistické chování a postoje. Kvůli tomuto přesvědčení, postoji a akci je dnes většina mužů jako sušenky s náplní, silní a tvrdí navenek, měkcí uvnitř. Vytvořili jste monstrum, příšeru, rozmazleného spratka, který umí pouze ovládat a vnucovat si něco, a toto přijal jako způsob života.

8. Odsuňte stranou to špatné zasazené v mužství, které prožíváte. Vyzývám vás, abyste nejenom přijaly a využily to správné mužství, ale také abyste se obrátily dovnitř a rozpoznaly a živily esenci a sílu, která je výhradně vaše, pravou ženskost. To je kvalita, která může svým jemným a poddajným způsobem obalit, zarámovat a transformovat strnulost nezdravého mužství.

9. Povstaňte a nárokujte tu jemnost a to, co je pouze vaše, a pak stanovte:“Nebudeme mít žádné další války, hladomory, deprese, nemoci“, což jsou záležitosti řízené a ovládané několika jednotlivci (většinou muži) v zájmu sebepovýšení a moci. Jen vy toho můžete dosáhnout!

10. Poslední, ale v žádném případě ne méně důležité. Rozpoznejte to svaté Božství, které máte v sobě, které prosí o to, aby se mu dostalo pozornosti. Toto Božství vám po svém rozpoznání dá sílu a moudrost k provedení transformace, která leží před námi. Jenom vy, ženy, to můžete udělat. Váš čas přišel!

Zdroj: Kniha Zdeňky Jordánové Muž nebo Žena?

DĚKUJI!

Naprosto souzním a přidávám video: Pro tuto dobu ses narodila

s láskou Miluška

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Lutein Plus: Pro zdravé oči
Lutein Plus: Pro zdravé oči

Lutein PLUS je komplexní přípravek, který jsme vyvinuli k ochraně zdraví očí. Zatímco borůvky jsou známé hlavně díky svým výsledkům v tradiční medicíně, lutein a zeaxanthin jsou nejdůležitější sloučeniny ve žluté skvrně, části očí, která zodpovídá za ostrý zrak. Tím, že se chovají jako „filtr“, chrání zdraví sítnice před škodlivými účinky ostrého světla a UV; mohou oddálit stárnutí očí a snížit riziko věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD).

Detail produktu

Komentáře