Denně prostřednictvím moče, stolice, kůže a dýchání vyloučíme přes 2,5 l vody. Aby náš organismus správně fungoval, musí si udržovat vyrovnanou vodní bilanci, proto to, co bylo ztraceno, musí být nahrazeno.

Nejzdravějším nápojem je jednoznačně čistá voda a ta by měla tvořit základ doplnění ztracených tekutin.

O kvalitu vody je u nás pečováno,

ALE ne vždy jsou dodržovány stanovené limity, a ne vždy je voda opravdu čistá. Ve vodě se mohou vyskytovat i zdraví neprospěšné až škodlivé látky. Ty jsou sice většinou v nízkých koncentracích, ale pokud tuto vodu pijeme celý život i malé se stává velkým.

Pečujeme-li o své zdraví, musíme pečovat i o vodu, kterou pijeme!

Co se může, ale nemělo by se objevit v pitné vodě:

→ 1,2-dichlorethan

je rakovinotvorná látka s toxickým účinkem na játra, ledviny, imunitní a centrální nervový systém.

→ Akrylamid

se řadí mezi nebezpečné látky, které mají toxický účinek na nervový systém a krvetvorbu. I tento prvek, který přijímáme s potravou, se řadí mezi karcinogeny. Bývá používán jako přísada do některých štěrkových, řídkých cementových malt a některých typů membrán pro reverzní osmózu.

→ Berylium

poškozuje střevní stěnu, může vyvolat rakovinné bujení. Do vody se dostává především vyluhováním z geologického podloží. Méně obvyklá už je kontaminace z odpadních vod z kovohutí, elektrotechnického a strojírenského průmyslu či spaloven uhlí.

→ Bromičitany

mají rakovinný vliv na ledviny. Nejčastěji vznikají jako vedlejší produkt ozonizace za předpokladu, že jsou ve vodě přítomny bromidové ionty. Mohou být též přítomny jako nežádoucí příměs v chemikáliích, zejména v chlornanu sodném.

→ Dusičnany a dusitany.

V lidské krvi reagují s krevním barvivem hemoglobinem za vzniku methemoglobinu, který není schopný vázat kyslík a způsobuje tak hlavně u kojenců do tří měsíců věku riziko vnitřního dušení. V zažívacím traktu se dusičnany mohou redukovat na dusitany, které reagují se sekundárními aminy v potravě za vzniku takzvaných N-nitroso sloučenin, které jsou podezřívány z rakovinotvorného účinku. Mají také nepříznivý vliv na reprodukční funkce. Do vody se dostávají z lidských a zvířecích výkalů nebo z odpadních vod vyprodukovaných ve městech a vesnicích. Možné jsou také splachy ze zemědělské půdy nebo kontaminace umělými hnojivy.

→ Chlór a jeho sloučeniny.

Chlór se přidává do pitné vody jako nejběžnější dezinfekční prostředek. V povolené koncentraci (do 0,3 mg/l) je chlór ve vodě zdraví neškodný, ovšem i tato koncentrace může u citlivějších osob způsobit podráždění pokožky. Rakovinotvorný účinek má chlorethen (vinylchlorid), který vzniká například jako degradační produkt v podzemních vodách znečištěných trichlorethenem a tetrachlorethenem nebo vyluhováním z PVC materiálů, které nejsou vhodné pro styk s pitnou vodou. Přítomnost chloritanů způsobuje chudokrevnost, postižení nervového systému a má možný negativní vliv na reprodukci. Tyto látky vznikají jako rozpadový produkt oxidu chloričitého používaného při výrobě oxidu chloričitého, který se aplikuje jako alternativní dezinfekční prostředek při výrobě pitné vody.

→ Mikrocystiny, cyanotoxiny

– jsou toxiny sinic jedovaté pro jaterní tkáň, mají rakovinotvorný účinek. Jsou zodpovědné za nízkou porodní hmotnost novorozenců a mohou způsobovat opožďování vývoje dítěte. Do pitné vody se dostávají, pokud v surové vodě nebo během úpravy došlo k rozpadu buněk sinic.

→ Olovo

je nebezpečné zejména pro děti, poškozuje vyvíjející se nervovou tkáň, což může vést k narušení inteligence, schopnosti učení a chování. Olovo ovlivňuje také metabolismus vápníku. U dospělých zvyšuje krevní tlak, poškozuje ledviny, způsobuje anémii. Do vody se dostává z olověného potrubí vodovodních přípojek a domovních rozvodů nebo z mosazných a bronzových prvků v rozvodu vody. Původci olova jsou i starší typy PVC potrubí a olověné stabilizátory či olověné pájky.

→ Bakterie

ve vodě jsou velice často původci střevních problémů – zvracení, průjmů, bolestí břicha. Koliformní bakterie – saprofytické bakterie žijící v půdě a osidlující střevní trakt, jsou ve vodě běžně přítomny. Ale i mezi nimi se mohou vyskytnout patogenní kmeny, které tvoří toxiny, mohou pronikat do tkání a způsobit přímo ohrožení zdraví. K pomnožení bakterií dochází ve stojaté vodě a v potrubí u vod s vysokým obsahem živin.

Všechny tyto kontaminanty můžeme z naší vody jednoduše eliminovat pomoci AQUARIONU.

MUDr. Kristýna Novotná, předsedkyně Lékařské sekce CaliVita ČR a SR

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Aquarion: Čistá a ionizovaná voda
Aquarion: Čistá a ionizovaná voda

Zařízení AQUARION je vysoce výkonný filtr, který vyrábí ionizovanou (zázaditou nebo kyselou), sterilní, aktivovanou vodu, která je bohatá na kyslík, neobsahuje těžké kovy a jedovaté látky. Vzhledem k tomu, že může vázat volné radikály, má mnoho výhod. Více na https://aquarion.empatia.cz

Detail produktu

Komentáře