V současné době nikdy přesně nevíme, co ve skutečnosti konzumujeme,

protože přelidněnost světa a nekonečné požadavky lidí, kteří žijí v rozvinutých zemích (tvořících menší část celkové lidské populace), nutí producenty k výrobě stále většího a většího množství potravin.

Zemědělsky využívaná půda je uměle „nucena“ ke zvyšování zisků a území, na kterých by za normálních okolností nikdy nic nevyrostlo, jsou násilím přetvářena na zemědělské oblasti.

K dosažení tohoto účelu je třeba využívat mimořádně agresivní chemikálie.

Právě to je důvodem neustále rostoucí poptávky po potravinách, které pocházejí z čistých přírodních zdrojů a díky tomu se rovněž zvyšuje množství uvědomělých konzumentů organických potravin.

I když se kritéria pro označení „bio“ nebo „organický“ mezi jednotlivými státy liší, všeobecně platí, že v každé zemi jsou určeny oblasti, kde může být půda oseta, druhy semen, které se mohou využívat, či chemikálie, které je v zájmu ochrany plodin možné aplikovat. U skotu je stanoveno, za jakých okolností a v jakých chovných podmínkách má být o něj postaráno tak, aby se z něj později mohly vyrábět organické potraviny.

Podle britské studie byly zbytky pesticidů nalezeny až ve třetině potravin,

a to, bohužel, i v dětské výživě, čerstvém lososu nebo v různých druzích zeleniny a ovoce, které v rámci zdravé životosprávy v dobré víře konzumujeme. Před těmito hrozbami se můžeme chránit tím, že si budeme kupovat jen potraviny z důvěryhodných zdrojů. Označení produktů „bio“ je možné získat jen při splnění přísných kritérií. Proto se vyplatí nakupovat od společností, které mají dlouhou a význačnou historii, jež může zdůvodnit oprávněnost tohoto označení.

Morinda citrifolia, která je spíše známá jako noni,

je strom pocházející z jihovýchodní Asie a Austrálie, jehož plody mohou být využity k různým účelům. Jde o oblasti, v nichž je ještě možné najít téměř nedotčenou přírodu nenarušenou lidmi a jejich umělými chemikáliemi, které se využívají k vyčerpávání půdy až do extrémů. Noni je dobré poznat i z toho důvodu, že může sloužit nejen jako potrava, ale může se stát i součástí naší lékárničky.

Jde totiž o rostlinu, která je „čistá“ a neobsahuje žádné zbytky chemikálií.

Noni jako doplněk vyvážené stravy má schopnost podporovat zdravou činnost našeho organismu.

Mezi vzácnými složkami tohoto plodu se nachází i několik vědci prozkoumaných antibakteriálních látek.

Studie prokázaly, že tato rostlina je účinná proti mnoha bakteriím způsobujícím různé choroby, jako jsou např. E. coli či Salmonella, které mají na svědomí většinu infekcí přenášených jídlem. Inhibuje i Helicobacter pylori, jenž se podílí na vzniku žaludečních vředů. Noni se také osvědčilo proti takovým mikroorganismům, jako je patogen TBC, který v dnešní době opět napadá množství osob. V plodech tohoto ovoce byly rovněž zkoumány fungicidní a antivirové aktivní látky. V mnoha případech se ukázaly jako účinné i ty.

Když je náš imunitní systém oslabený, mohou se v něm rozmnožovat kvasinky Candida albicans, které přirozeně žijí v našem organismu, a způsobovat tak nepříjemné příznaky. Z některé výzkumů vyplývá, že právě noni účinně tomuto rozmnožování zabraňuje.

Několik studií se zaměřilo na to, zda by se plody noni mohly stát možným doplňkem při léčbě nádorových nemocí. Výsledky se zdají být slibné, v laboratorních podmínkách se u velkého množství nádorů zpomalil růst rakovinných buněk. Podle jiných výzkumů se díky noni může náročná protinádorová léčba stát pro pacienty únosnější.

Vzhledem k tomu, že tato rostlina obsahuje diuretické aktivní látky a sloučeniny, které snižují vysoký krevní tlak, může být efektivní i v případě kardiovaskulárních nemocí. Mnoho studií také zjistilo, že noni v případě, že je konzumováno pravidelně, dokáže normalizovat hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi.

Noni (Organic Noni)tedy může být cenným doplňkem vyvážené stravy, protože díky svým četným blahodárným vlastnostem dokáže přispívat k plnohodnotnému a zdravému životu.

Všechny uvedené produkty jsou z produkce společnosti CaliVita.
Kde a jak si je můžete pořídit?
Pokud zatím NEJSTE členem sítě CaliVita, klikněte na tlačítko:
Pokud už JSTE členem sítě CaliVita, klikněte na tlačítko:

 

Naučte se znát své tělo a živit ho tím, co mu prospívá v Základech celostního zdraví v nadstavbovém modulu JAK UŽIVIT SVÉ BUŇKY!

s láskou vaše Empatia

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Organic Noni: Organické Noni s biocertifikátem
Organic Noni: Organické Noni s biocertifikátem

Morinda citrifolia (která se v polynéských jazycích nazývá noni) je exotické zvláštní ovoce, které obsahuje několik životně důležitých látek. Polinesian Noni a Organic Noni jsou komplexní přípravky navržené k podpoře vašeho zdraví, bohaté na vitaminy, aminokyseliny a minerály. Podporují zdravou činnost buněk a jejich normální dělení; kromě toho snižují zánětlivé procesy v těle. Přispívají k detoxikační funkci jater a mají rovněž antibakteriální, protivirové a protiplísňové účinky. Plody Organic Noni pocházejí z kontrolované ekologické farmy a jsou ochuceny malinami z organické farmy. Zatímco původ Polinesian Noni je v nezkažené přírodě, zdrojem plodů v Organic Noni jsou farmy s biocertifikátem.

Detail produktu

Komentáře