Žijte a jezte podle krevních skupin

Možná si řeknete: „Co je to za nesmysl, stravovat se podle své krevní skupiny?“
Ale možná po přečtení kapitoly o historii krevních skupin a jejich evoluci budete zvědaví, jestli a co je na tom pravda. Tak do toho.

Pouhým okem vypadá krev jako homogenní červená tekutina. Ale není.

Je složena z mnoha různých elementů, známe červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky a krevní plazmu, ve které jsou ochranné látky imunitního systému. Funkcí imunitního systému je, jednoduše řečeno, rozlišit „vlastní“ a zničit „cizí“. Z tohoto pohledu je vaše tělo jako velká párty jen pro zvané. Jestliže případný host má správnou pozvánku, umožní mu bezpečností stráž vstoupit a pobavit se. Jestliže mu pozvánka chybí nebo je falešná, host je násilím odstraněn.

Příroda obdařila náš imunitní systém velmi komplikovanými metodami k určování, zda je určitá látka tělu cizí nebo vlastní.

Jedna z poznávacích metod používá chemické látky zvané antigeny, které se nacházejí na buňkách našeho organismu. Jedním z nejmocnějších antigenů v lidském těle je právě antigen, který určuje krevní skupinu. Každá krevní skupina má odlišný antigen s osobitou chemickou strukturou - krevní skupina A má na červených krvinkách antigen A, B antigen B, AB antigen A i B a krevní skupina O nemá žádný antigen.

Když antigen vaší krevní skupiny rozpozná, že do organismu vstoupil cizí antigen, hlavním úkolem je vytvořit protilátky proti tomuto cizímu antigenu. Tato protilátky vznikají s cílem navázat a upevnit cizí antigen a umožnit tak jeho destrukci. Když se protilátka náhodně setká s antigenem mikrobiálního vetřelce, dojde k reakci, která se nazývá aglutinace, shlukování. Protilátky se navážou na virový antigen a učiní jej velmi přilnavým. Když jsou buňky, viry, parazité a bakterie aglutinovány, lepí se dohromady a vytvoří shluk, což usnadní jejich likvidaci.

Bylo zjištěno, že mnoho potravin má schopnost aglutinovat krvinky určitých krevních skupin, zatímco jiných ne.

To znamená, že potraviny, které mohou být škodlivé pro krvinky jedné krevní skupiny, mohou být vhodné pro krvinky jiné skupiny.

A právě tento objev určuje vědeckou souvislost mezi krevními skupinami a stravou!

Mezi potravou, co jíte, a vaší krví dochází k chemické reakci. Víme to díky faktorům nazvaným lektiny. Lektiny, různorodé bílkoviny obsažené ve velkém množství v potravě, mají aglutinační vlastnosti, které působí na vaši krev. Když jíte potraviny obsahující lektiny bílkovinné povahy, které jsou neslučitelné s antigenem vaší krevní skupiny, lektiny napadnou orgán nebo celý systém a začnou v této oblasti aglutinovat buňky. Jakmile se jednou narušená lektinová bílkovina usadí na nějakém místě v organismu, má „magnetické“ účinky na buňky v této oblasti. Způsobuje jejich shlukování, a tak se tato místa – např. orgány, stanou cílovou strukturou určenou k likvidaci, stejně jako by byly cizími vetřelci. Toto shlukování může být příčinou syndromu dráždivého tračníku ve střevech nebo cirhózy jater.

Většina lektinů obsažených ve stravě není přímo život ohrožující. Devadesát pět procent lektinů, které se vstřebají z naší typické stravy, je vyloučeno z organismu. Ale nejméně pět procent se vstřebá do krve, kde reagují s červenými a bílými krvinkami a poškozují je, a to každý den po několik desítek let. Někdy ale i minimální množství lektinu je schopné aglutinovat obrovský počet buněk, jestliže reaguje s určitou krevní skupinou.

Řešením je vyhnout se lektinům, které aglutinují přímo vaše buňky - a to je určeno krevní skupinou.

Zdroj: Výživa a krevní skupiny, Dr.Peter J.D´Adamo