VODNÁŘ
21.1. – 19.2.

Většina lidí má ráda duhu. Děti si při ní přejí přání, umělci ji malují, snílci se za ní honí, ale Vodnář má přede všemi náskok. On totiž na jedné takové duze žije.

A co víc, celou ji rozebral a prozkoumal. Kousek po kousku, barvu po barvě, a přesto v ni věří.

Není lehké věřit v něco, o čem víte, jaké to doopravdy je, ale Vodnář je v podstatě realista, i když jeho adresa je zítřek a směrovací číslo modravé dálky.

Jako udivená Alenka z bludiště Říše divů Vodnáře Lewise Carrolla budete muset být u tohoto znamení pod vlivem Uranu neustále připraveni na nečekané věci a události.

Ačkoliv jsou od přírody laskaví a klidní, rádi odporují veřejnému mínění a v skrytu duše se baví šokováním konvenčních lidí občasným nepřístojným chováním.

Tyto normálně uhlazené a zdvořilé duše vás dovedou náhle uzemnit nejneuvěřitelnějšími výroky a činy v nejnečekanější době. Na nohou nosí cokoliv – sandály, holínky, polobotky nebo bačkory – a zřídka se obtěžuje zkontrolovat, jestli je vhodně oblečený pro danou příležitost.

Když má chuť, objeví se bosý a vysměje se vám za to, že se smějete jemu. Vodnáři se často obléknou do podivných úborů, aby ukázali, že se nemíní přizpůsobit.

Často rozeznáte tyto lidi narozené ve vzdušném znamení podle hojného používání slova přítel.

Jejich typická otázka po rozpadlém milostném vztahu je „Můžeme zůstat přáteli?“

Vodnář není otupělý ani naivně nadšený ani blazeovaný. Nepřetržité experimentování v něm budí zvědavost a chuť proniknout k jádru dalšího tajemství a to další tajemství můžete být vy.

Ten člověk, který se zdá být buď duchem vzdálený milion kilometrů, nebo vás pitvá pod neviditelným mikroskopem, je pravděpodobně Vodnář.

Může být nepříjemné zjistit po vší té intenzivní lichotivé zvědavosti, že se stejně hluboce zajímá o osobní život policisty na rohu ulice, barmana, hotelového poslíčka, zpěváka v nočním klubu nebo obyvatele zajímavého domu, jako je třeba váš. Politika ho fascinuje, sport ho přitahuje a děti ho matou.

Ale stejné je to s koňmi, automobily, starými lidmi, lékařskými objevy, autory, astronauty, alkoholiky, piany, větrníky a modlitbami.

Připojte se k davu a hoďte svou ješitnost do odpadkového koše, nebo vám jeho chladně neosobní přístup zle ublíží.

Hledejte podivný, odtažitý pohled jeho očí, jako kdyby obsahovaly jakousi magickou tajemnou znalost, do které nemůžete proniknout.

Vodnářův pohled je typicky neurčitý, za sněným bloudícím výrazem a často (ale ne vždy) jsou jeho oči modré, zelené nebo šedé. Vlasy má obvykle rovné a jemné nejčastěji blonďaté, pískové nebo světle hnědé.

Pleť má bledou a většinou je nadprůměrně velký (i když ascendent může modifikovat vzhled kteréhokoliv slunečního znamení).

Všimnete si výrazně ušlechtilého profilu. Rysy Vodnářů jsou dobře formované a připomínají portréty římských císařů vyražené na starých zlatých mincích. Často si zvyknou na pózu se svěšenou hlavou, když přemýšlejí o nějakém problému nebo poté, co vznesli otázku.

Hlava jim náhle spadne dopředu nebo se nachýlí na stranu v očekávání vaší reakce. Díky dvojí sexualitě Urana mají mužská těla často ženské charakteristiky, jako například široké boky, a ženská těla mužské, například široká ramena.

Volnost milující Vodnáři dokážou být neobyčejně zábavní dokonce perverzní, originální, domýšliví a nezávislí. ale také umějí být diplomatičtí, jemní, soucitní a zakřiknutí.

Vodnář téměř zoufale hledá bezpečí davů a přátelství, které ho naplňuje.

Potom náhle následuje období zasmušilé samoty, kdy nechce být nikým vyrušován. Ale ať je společenský nebo v ústraní, uchová si svou ostrou vnímavost, která je hlubší a bystřejší než u jiných lidí.

Uran z něho dělá přirozeného rebela, který instinktivně cítí, že staré zvyky jsou špatné a že svět a jeho obyvatelé potřebují revoluční změnu (pokud však působí v politice, je natolik chytrý, aby své názory neinzeroval předčasně a neznehodnotil tak svou strategii).

Tito lidé vždy analyzují situace, přátele i cizince.

Může vás vyvést z míry, když začnou klást přímé otázky s minimem taktu a snaží se dobrat vašich soukromých pocitů.

Jakmile zjistí, že hádanka nakonec nebyla tak složitá, jak se zdálo, začnou se nudit a někdy je to i rozzlobí.

Nic není urážlivější, než když Vodnáře přestane bavit jeho mikroskopické zkoumání a obrátí se k další zajímavé osobnosti právě ve chvíli, kdy vás přesvědčil, že vás považuje za nejdůležitější lidskou bytost na zemi. Zabolí to.

Navzdory jejich fixaci na přátelství nemají Vodnáři mnoho intimních přátel.

Při sdružování vyhledávají spíš kvantitu než kvalitu a zřídka zakotví v trvalém vztahu na víc než omezený časový úsek.

Za příštím rohem na ně může čekat mnoho dalších zajímavých věcí na prozkoumání, než aby zůstali připoutáni jen k jednomu či dvěma přátelům.

U tak neosobní povahy vám moc nepomůže působit na city, ale pokud pohnete srdcem Vodnáře (což není to samé jako pouhé emoce), obvykle sesedne z kola a vrátí se, aby zjistil, co mu uniklo.

Nad tímto znamením visí podivný druh izolace a jeho nositelé bývají nepochopeni.

Je to proto, že lidstvo ještě nedospělo k jejich Utopii. Protože Vodnář žije v budoucnosti a do přítomnosti se vrací jen krátce, světštějším duším se může zdát jednoduše praštěný.

On to cítí a to prohlubuje jeho pocit izolace. Ale to, že ostatní s ním nedokážou držet krok, není podle jeho názoru důvodem, aby se vydal opačným směrem. Takže bloudí mezi opuštěnými oblaky, zatímco obyčejní smrtelníci se dohadují, co tam daleko od všech dělá. Astrologie nás učí, že: „Jak myslí Vodnář, tak bude svět myslet za padesát let.“

To je možná pravda, ale rozhodně to nezužuje propast v přítomnosti mezi jedinci v tomto znamení a námi. Toto sluneční znamení se označuje jako znamení génia a tím skutečně je, protože víc než sedmdesát procent lidí v Síni slávy jsou Vodnáři nebo mají ascendent ve Vodnáři.

Na druhé straně značně vysoké procento lidí v psychiatrických léčebnách nebo těch, kdo chodí pravidelně k psychiatrovi, jsou také Vodnáři. Říká se, že mezi genialitou a vyšinutostí je jen úzká dělící čára.

Vaši přátelé Vodnáři ve vás mohou občas vzbuzovat zvědavost, na které straně hranice vlastně jsou. Velká část tohoto zmatku plyne z lidské tendence zlehčovat své proroky.

Známé výroky, že „se smáli Fultonovi a jeho parníku“, „mysleli si, že Edison je duševně zaostalý“ a „Louise Pasteura chtěli dát do blázince,“ jsou příklady postoje materialistického světa k těm, jejichž smysly jsou naladěny na vyšší myšlenkové sféry.

Vodnáři představují podivuhodnou směsici chladu, praktičnosti a výstřední nestability a zdá se, že instinktivně soucítí s duševně nevyrovnanými lidmi.

Je zajímavé, že téměř každý Vodnář dovede podstatně zmírnit úzkost duševně nemocného člověka jenom tím, že na něj klidně mluví. Má fantastickou schopnost utišit hysterické lidi a uklidnit vyděšené děti.

Plyne toto hluboké pochopení z toho, že má sám špatně chráněný vysoce citlivý nervový systém?

Jeho rozhled a názory jsou tak široké, že stěží najdete některého s předsudky, pokud nemá v nativitě silně nepříznivé planetární vlivy.

I tak bude silně šokován, vytknete-li mu předpojatost.

Má v sobě tak silný bratrský instinkt, že když se vzácně dopustí netolerance, nejenže si toho nebude vědom, ale bude tuto nálepku nenávidět. Normálně jsou všichni jeho bratři a sestry.

Bude procházet bohatou společností i brlohy se symbolickým pohárem, do kterého shromažďuje vody vědomostí a znovu je vylévá, kromě příležitostných období hibernace.

Ale tato období většinou netrvají dlouho, a než ho začnete postrádat, je zase zpátky a družně obchází jednoho za druhým. Nepokoušejte se narušit jeho samotu. Když chce být sám, chce být sám.

Avšak i když podlehne náhlému impulsu Urana vyškrtnout své jméno z telefonního seznamu, nebude se schovávat navěky. Jeho adresa se nezmění a on také ne. Nikdy se nedokáže zříci společnosti lidí nadlouho. Ignorujte ho, a brzy se bude procházet městem na podomácku vyrobených chůdách, stejně pozorný a zvídavý jako vždycky.

Zpravidla je obtížné přimět Vodnáře k pevně stanovené schůzce. Raději to nechá otevřené, protože se nerad zavazuje k určitým povinnostem v určitou dobu.

Před schůzkou v danou hodinu dává přednost nezávaznému: „Brzy se uvidíme – možná někdy v úterý.“ (A někdy míní úterý přespříští týden.)

Nicméně vás mohu ujistit, že když se vám podaří z něj vymámit slib, že se s vámi setká v určenou hodinu, bude tam přesně na minutu.

Můžete s tím počítat, dokonce si podle jeho dochvilnosti nařídit hodinky a raději byste se sami neměli opozdit.

Spolehlivě se objeví, ledaže by ho na cestě někdo unesl (což se mu jako Vodnáři může stát. Těmto lidem se může stát cokoliv v kteroukoliv dobu. Myslím tím cokoliv).

Můžete od něj očekávat upřímné názory, ale nebude zkoušet vám diktovat, co byste si měli myslet nebo jak byste měli žít.

Stejně tak nemá v úmyslu vám dovolit mu radit, jak by měl myslet nebo žít on. Na rozdíl od Berana a Lva nebo Blíženců nemá zájem vnucovat své myšlenky druhým.

Vodnářova filozofie je, že každý má svůj ideál, svou zvláštní touhu. Každý člověk tančí do taktu vlastní hudby a individualita by se měla respektovat.

Je zajímavé pozorovat, že jak svět směřuje do éry Vodnářů, poslové této nové éry jsou květinové děti a guruové. V přehnané podobě jenom odrážejí ideály Vodnáře: rovnost – bratrství – láska pro všechny – žij a nech žít – hledej pravdu – experimentuj – a medituj v ústraní.

Zřídka najdete Vodnáře, který se zuřivě bije za nějaký ideál.

Žije podle vlastních pravidel a cítí, že to stačí. Ať tasí meč Beran, Štír, Lev a Střelec a udatně bojují za osvobození utlačovaných. Duše řízené Uranem jsou příliš zaneprázdněné přemýšlením o důvodech k revoluci, nasloucháním problémů lidí a sdílením soucitného pochopení.

Vodnář věří v radikální změnu, ale nechává násilí na druhých. Není morální ani fyzický zbabělec. Jenom není uzpůsobený pro bitvu.

Když ho boj zastihne nepřipraveného, může ve zmatku slepě udeřit nebo se prostě podřídí, aby spor ukončil.

Jeho reakce jsou nepředvídatelné, ale jedno je jisté. Příští den bude jeho mínění stejně pevné a neměnné jako předtím.

Každý zkušený debatér z něj obvykle dokáže dostat to nejlepší, protože jeho pozornost může v souboji důvtipu tak snadno zabrousit do abstrakce. Vodnář nejlépe bojuje svou čepicí.

Nasadí si ji na hlavu a odchází. Ovšem jakmile si pevně stojí za svým přesvědčením, díky povaze ctící pravdu neuhne ani o píď, navzdory nechuti k nepříjemným konfrontacím.

Všechen křik a citové vydírání na světě ho neodradí od odhodlání jít svou vlastní cestou se svými nezávislými názory, zatímco všude kolem něj vybuchuje ohňostroj.

Další důvod, proč se Vodnáři nezřídka setkávají s nepřátelskou kritikou, je fakt, že vám neustále chystají překvapení, třeba vás vedou na západ, potom se najednou otočí a bez varování pochodují na východ.

Dovedou zarputile tajit, co mají za lubem. V únoru narozený otec mé přítelkyně celé týdny ignoroval manželčiny stížnosti, že má rozbitý sporák.

Zabořil hlavu do novin a její zoufalé narážky nebral na vědomí.

Jednoho dne najednou před domem zastavil náklaďák, dva muži vyložili úplně nový sporák a zapojili ho v kuchyni před překvapenou ženou, která měla vědět, že se takové chování dalo čekat.

Důvěřovat lidem není pro Vodnáře lehké, alespoň dokud neprozkoumá vaše motivy, dokonce vaši duši, pokud možno. Při jeho soustředěném rozboru každého slova a gesta člověk lehce zneklidní. Máte pocit, že vše se v té pronikavé mysli někam ukládá pro budoucí využití, a je to tak.

Může se zdát, že Vodnář je občas v jakémsi zasněném oparu, ale nevěřte tomu. Pravděpodobně dokáže říct, kolik máte řas. Nikdy nečekejte, že vás tento člověk bude soudit podle prvního dojmu. Vrozená zdvořilost mu nezabrání zaměřit na vás svůj reflektor od hlavy k patě.

Chce vědět, co se skrývá za vaším zevnějškem, a bude vám klást značně nepříjemné otázky, aby to zjistil. Může vás však utěšit, že jakmile vás jednou přijme, bude loajální a jeho přátelstvím neotřesou ani zlomyslné pomluvy.

Stanete-li se jeho opravdovým přítelem, neuvěří zlolajnému šepotu vašich nepřátel, i když mu nepochybně z čiré zvědavosti naslouchá. Buďte však klidní, že závěrečný úsudek bude jeho vlastní.

Nemoci Vodnářů jsou většinou spjaté s oběhovým systémem.

Tito lidé se v zimě třesou a v létě trpí vedrem. Často mají problémy s křečovými žílami a ve stáří se sklerózou cév, zvláště pokud jsou jejich emoce zaměřeny negativním směrem, a mají sklon ke zraněním nohou, hlavně holení a kotníků.

Mají často křehké kosti kotníků a vzhledem ke špatnému oběhu je mohou sužovat bolesti nohou, dále bolesti v krku a někdy bušení srdce, obvykle nepříliš vážné, nemají-li v nativním horoskopu nepříznivé vlivy.

Potřebují hodně čerstvého vzduchu, spánku a pohybu, ale málokdy tyto léčebné prostředky využijí. Čerstvého vzduchu se jim nedostává, protože zavírají okna, vrší na sebe přikrývky, a přesto si stěžují, že je jim zima. Vysoké nervové napětí doprovázející duševní činnost jim brání v dostatečném spánku a často jejich odpočinek narušují nezvyklé sny.

Pokud jde o cvičení, jestliže nezískali lásku ke sportu v raném věku při hraní baseballu v sousedství, je těžké je donutit k rychlému pohybu, natož k běhu na závodní dráze.

Jejich mozek cvičí bez přestání, ale tělo se musí silně nutit. Zdraví Vodnářů je obyčejně výborné v dětství, kromě podivných stížností, které nelze diagnostikovat.

Skutečné potíže začnou, až když se s dospělostí prohloubí tvrdohlavost.

Tito lidé neobyčejně podléhají hypnóze. Intuitivně to mnozí vycítí a nepodstoupili by hypnózu za nic na světě, ale to je chyba, protože hypnóza navozená dobrým hypnotikem může úspěšně odstranit myriádu jejich fobií.

Také dobře reagují na elektrolýzu, která může být stejně prospěšná.

Vodnáři nemají nejlepší paměť na světě, ale ve skutečnosti nepotřebují pamatovat si moc věcí, protože zdánlivě získávají znalosti ze vzduchu pomocí nějaké neviditelné antény.

Proč by si tedy měli nacpávat mozky informacemi, které třeba nikdy nebudou potřebovat, když mohou osmózou dosáhnout téměř všeho, co chtějí?

Je pravděpodobné, že přijdou z obchodu bez nejdůležitější věci na seznamu, protože se nebudou obtěžovat si zapamatovat něco, co je podle nich nepodstatné. Typický Vodnář je ztělesněním legendárního roztržitého profesora. Znám jednoho, který si naplánoval schůzku s manželkou v poledne před motelem.

Ale přišel dřív a náhodou potkal starého přítele. (Vodnáři neustále potkávají staré přátele. Vždy najdou někoho, koho znají, ať je to v Africe nebo na Aleutských ostrovech.)

Tento muž se tak zabral do konverzace s tímto známým, že když se s úsměvem objevila jeho žena, nepřítomně se na ni podíval, potom galantně zvedl klobouk, otočil se, vzal přítele v podpaží a odkráčeli spolu, aniž přestali hovořit, zatímco rozezlená manželka zůstala stát na rohu, sama a zapomenutá.

Vodnářova schopnost se soustředit může budit posvátnou bázeň.

Kromě toho je také schopen – pokud chce – pochytit věci kolem sebe jako radar.

Dokáže vést složitou diskusi, a přitom mu neunikne nic z toho, co se děje na druhém konci místnosti. Někdy byste přísahali, že nevěnoval žádnou pozornost tomu, co jste řekli, ale příští den vám to zopakuje jako magnetofon.

Nikdy nepodceňujte jeho dovednost nasát vědomosti, zatímco vypadá netečně, i když čas od času se skutečně zamyslí, jako onen přítel, který nechal manželku stát na ulici v rozpoložení, kdy neměla daleko k vraždě.

Co si muž nebo žena v tomto znamení myslí, je vždy určitým klíčem k budoucnosti.

Jejich zázračná schopnost vrhnout se do neznáma a absorbovat mystická tajemství bez velkého úsilí vede ke zvláštnímu druhu intuice, jež jim dává vysokou míru psychické jasnozřivosti.

Znám jednoho, který doslova zvedá telefon, než zazvoní, a co víc, ví, kdo je na druhém konci drátu, než ten dotyčný pronese jediné slovo. Téměř každý Vodnář má jedinečný druh senzitivity, pomocí níž odhaluje vaše vnitřní touhy.

Bez řečí chápe potřebu ukrytou tak hluboko, že si ji vy sami téměř neuvědomujete.

Prostřednictvím oné magické osmózy dokáže přenést vlastní myšlenky s neviditelným nábojem elektrického proudu. I když je k vám otočený zády, může tímto zvláštním procesem přenášet své pocity.

Během dlouhé zámlky při telefonním hovoru možná vysílá a přijímá vibrace, zatímco si myslíte, že usnul.

Někteří Vodnáři dokážou poslat telegram bez pomoci poštovní služby. Přesto v jejich myšlení není nic pověrčivého.

Jako pravý vědec, i když je třeba mechanik nebo hudebník, nedělá Vodnář uspěchané závěry, dokud je jeho bystrá mysl nepodrobí testu. Jakmile si však utvoří názor, zůstane pevně zafixován v jeho mozku.

Ačkoliv miluje změny ve společnosti i ve vládě, své názory nezmění kvůli nikomu ani o chlup. V otázce světového pokroku je velmi svobodomyslný, ale když dojde na jeho osobní chování, které může být nečekaně konzervativní, jeho mysl se uzavře. Vidíte, že jeho liberálnost má své hranice.

Tito lidé nesnášejí lhaní a podvádění a vyhýbají se půjčování věcí.

Dají vám peníze jako dárek, ale nežádejte od nich půjčku. Zkoušeli jste někdy dostat z Vodnáře padesátku? Možná vás překvapil, když řekl ano, ale rozhodně mu ji rychle vraťte.

Nesplněný slib nebo nezaplacený dluh může vytvořit ve vašem přátelství velkou trhlinu. Vodnáři drží slovo a platí své účty a od ostatních očekávají totéž.

Úvěrová konta je obvykle nevzrušují a kreditní karty v nich mohou budit strach. Všechno toto vyznávání poctivosti se však může zvrtnout v problematické chování. Jakkoli nesnášejí pokrytectví a licoměrnost, umějí zodpovídat otázky tak mazaně, že vzbuzují mylný dojem.

Přesto však neváhají dát najevo své rozhořčení, když přistihnou někoho jiného při této jemné formě klamu. Zřídka vysloví přímo lež, ale dovedou vás ošálit velmi nenápadnými metodami, což se dá stěží označit za čestnost, kterou neustále hlásají.

Jejich nepolevující hledání pravdy a touha zakrýt vlastní motivy jsou nekompatibilní povahové stránky, a pokud se má Vodnář dozvědět pravdu o sobě samém, musí tomuto rozporu čelit.

Lidé v tomto znamení jsou považováni za idealisty, možná nezaslouženě, protože opravdový idealismus se skládá ze slepé víry a optimismu, kdežto Vodnáři jsou příliš chytří, aby se dali nadlouho do služeb ztracené věci.

Vědí, že většina snů jsou iluze jako duha, kterou tak pečlivě prozkoumali, a přece ji milují.

Tradice a autorita je nechávají chladnými. Zdvořile je respektují, ale nezastaví jejich nutkání odkrývat falešné nebo zkreslené představy a nelogické domněnky.

Jak jejich mysl tak tělo musí být volné jako vítr.

Spoutat Vodnáře je jako polapit motýla, jako zavřít větřík do skříně nebo udržet zimní vánici v láhvi. Nelze toho dosáhnout a navíc – kdo by to chtěl zkusit?

I když Vodnář natolik předběhl dobu, že vám dělá problémy okamžitě pochopit jeho stanoviska, stojí za to se o to alespoň pokusit.

Vždy z toho vyjdete o trochu moudřejší, i když také trochu zmatení. Jeho astrologickou květinou je narcis.

Uran bez přestání trhá duši Vodnáře ve dví. Je to nevyzpytatelná výbušná planeta změny, která mu dovolí vidět do budoucnosti s elektricky modrou jasností. Vodnář patří lidstvu.

Představuje jeho největší naděje a ideály.

I jeho kov, uran, není doopravdy kov, ale radioaktivní kovový chemický prvek, který lze najít jen ve sloučeninách. Je důležitý pro jaderný výzkum a může se nepřetržitě štěpit.

Magnetická velkolepost osmi záblesků oslňujícího blesku odrážejících se ve Vodnářově safíru může odhalit jeho tajemství těm, kteří ho chtějí poznat – ale jenom na okamžik mohou nahlédnout do jeho osamělého srdce, které bylo už před dávnou dobou naplněno Saturnovou moudrostí – ledaže byste také žili v budoucnosti.

Zdroj: Sluneční znamení, Linda Goodmanová