Beran – Beran
Býk – Býk
Blíženci – Blíženci
Rak – Rak
Lev – Lev
Panna – Panna
Váhy – Váhy
Štír – Štír
Střelec – Střelec
Kozoroh – Kozoroh
Vodnář – Vodnář
Ryby – Ryby
 

Ve spojení s lidmi, kteří mají stejné sluneční znamení jako vy, bude každý z vás inklinovat ke zvýraznění jak svých ctností, tak i nedostatků.

Všechny pozitivní rysy osobnosti vás obou ještě zesílí, ovšem stejně tak i vaše negativní stránky.

Měli byste oba navzájem podporovat v tom druhém jen ty „dobré“ vlastnosti slunečního znamení a snažit se zbavovat těch „špatných“, ovšem zároveň k nim být i shovívaví.


Beran – Býk
Býk – Blíženci
Blíženci – Rak
Rak – Lev
Lev – Panna
Panna – Váhy
Váhy – Štír
Štír – Střelec
Střelec – Kozoroh
Kozoroh – Vodnář
Vodnář – Ryby
Ryby – Beran
 

V tomto spojení bude jeden z vás pociťovat, že se má od toho druhého co učit.

Ten, od něhož se má druhý učit, bude pociťovat až nevysvětlitelné porozumění pro slabost a omyly toho druhého a podivuhodně bude chápat jeho výrazně odlišné pohnutky a chování.


Beran – Blíženci či Vodnář
Býk – Rak či Ryby
Blíženci – Beran či Lev
Rak – Býk či Panna
Lev – Blíženci či Váhy
Panna – Rak či Štír
Váhy – Lev či Střelec
Štír – Panna či Kozoroh
Střelec – Váhy či Vodnář
Kozoroh – Štír či Ryby
Vodnář – Beran či Střelec
Ryby – Býk či Kozoroh
Váš vztah bude plný vzájemné důvěry a budete spolu velice snadno komunikovat.

Jste navzájem velice odlišní, i když tyto odlišnosti mají pramalý vliv na váš vzájemný vztah k tomu druhému.

Tento vztah může být též obdařen jistým smyslem pro zodpovědnost, vzájemnou úctou, jež vás drží pohromadě a utužuje vás.

S vaším partnerem se vám bude snadno hovořit a budete se navzájem stimulovat k neustále změně svých zvyků a ke změně stávající situace.

Pravděpodobně se mezi vámi vytvoří velice důvěrné přátelství, které zůstane navždy pevné.

Hádky budou obvykle velice rychle vyřešeny, odpuštěny a zapomenuty.

Možná se budete často hašteřit a do jisté míry vás možná bude znervózňovat jakýsi pocit vzájemné odpovědnosti, který vás poutá k sobě, avšak nebudete se ho moci zbavit, a i když se bude zdát váš vztah uzavřenou kapitolou, za několik měsíců či let se k němu vrátíte.


Beran – Rak či Kozoroh
Býk – Lev či Vodnář
Blíženci – Panna či Ryby
Rak – Váhy či Beran
Lev – Býk či Štír
Panna – Blíženci či Střelec
Váhy – Rak či Kozoroh
Štír – Lev či Vodnář
Střelec – Panna či Ryby
Kozoroh – Beran či Váhy
Vodnář – Býk či Štír
Ryby – Blíženci či Střelec
Ne vždy, ale překvapivě často budete pociťovat výrazné napětí či střet osobností – buď s nimi nebudete souhlasit vy, anebo budete cítit, že s vámi nějakým způsobem nesouhlasí oni.

Jednoho z vás například může popuzovat vyžadovaná ukázněnost; a též může z různých důvodů docházet k nějakým duševním a citovým omezením o různé intenzitě.

Pokud jsou Ascendenty obou horoskopů ve vzájemné harmonii, potom mezi vámi a vaším partnerem bude panovat silná vzájemná oddanost, věrnost a úcta, jež vzájemné rozdíly mezi vašimi osobnostmi a pohnutkami učiní snesitelnými, ačkoli hlavní vzájemné odlišnosti vašeho pohledu na svět a vašich cílů tu zůstanou i nadále.

Pokud budou Ascendenty obou horoskopů v negativním aspektu, potom bude vztah s vaším partnerem napjatý a skutečně těžký a k překonání půtek bude zapotřebí téměř trpělivosti světce – ale odměna za takovou trpělivost může být potom nepředstavitelně krásná.


Beran – Lev či Střelec
Býk – Panna či Kozoroh
Blíženci – Váhy či Vodnář
Rak – Štír či Ryby
Lev – Beran či Střelec
Panna – Býk či Kozoroh
Váhy – Blíženci či Vodnář
Štír – Rak či Ryby
Střelec – Beran či Lev
Kozoroh – Býk či Panna
Vodnář – Blíženci či Váhy
Ryby – Rak či Štír
Ve spojení těchto lidí se bude ne vždy, ale překvapivě často a snadno nacházet vzájemné porozumění, duchovní podněty, citovou spřízněnost (či milostné naplnění).

Bude mezi vámi existovat silné porozumění a vaše vzájemná nedorozumění nebudou obvykle nikterak výrazná ani trvalá.

Vaše vyhlídky na vzájemnou harmonii jsou nekonečné a šťastného vztahu na trvalém základě dosáhnete s tímto partnerem snáze než s partnerem v kterémkoli jiném znamení.

Pokud Ascendenty obou horoskopů jsou v negativním vztahu, potom bude vztah s vaším partnerem napjatý a plný střetů a vaše vzájemná kompatibilita bude čas od času kolísat a slábnout, přestože základní porozumění mezi vámi nikdy nevymizí.

Pokud jsou Ascendenty obou horoskopů ve vzájemné harmonii, potom bude váš vztah neobyčejně šťastný, plný lásky a porozumění.


Beran – Panna či Štír
Býk – Váhy či Střelec
Blíženci – Štír či Kozoroh
Rak – Střelec či Vodnář
Lev – Kozoroh či Ryby
Panna – Beran či Vodnář
Váhy – Býk či Ryby
Štír – Beran či Blíženci
Střelec – Býk či Rak
Kozoroh – Blíženci či Lev
Vodnář – Rak či Panna
Ryby – Lev či Váhy
Ve spojení těchto lidí bude jistý komunikační problém, ačkoli je bude okouzlovat jejich tajemné charisma a silně přitahovat jejich kouzlo.

Pokud je poutem mezi vámi milostný vztah, bude vás váš partner neodolatelně sexuálně přitahovat.

Pokud váš vztah milostný není, ale jde pouze o přátelství, obchod či rodinu, potom vás bude ona osoba přitahovat nikoli sexuálně, nýbrž skrze jistý sdílený zájem o nadpřirozeno – o smrt, narození, reinkarnaci, adopci a všechny spirituální záležitosti – či o situace, v nichž hrají roli peníze, jež nepatří ani jednomu z vás, tj. o peníze jiných lidí.

Tato osoba se občas může ve vaší společnosti zdát až zbytečně tajnůstkářská. Jistým způsobem budou tito lidé toužit po tom, aby vám mohli pomáhat, stejně jako vy budete chtít pomáhat jim.

Jeden z vás bude tomu druhému ochotně „sloužit“ bez jakéhokoli odporu – nebo si budete „sloužit“ navzájem – a jeden bude toho druhého vždy chránit před těmi, kteří by mu (jí) chtěli ublížit.

Rovněž mohou přijít chvíle, kdy se výhody mohou stát nevýhodami, ale to vy nebudete moci ovlivnit.

V tomto vztahu bude poskytovaná služba vždy oplácena okouzlením ze samého vašeho spojení. Jistým způsobem daný vztah oblažuje vás oba a ten, který tomu druhému „slouží“, si obyčejně navždy zachovává svou věrnost.


Beran – Váhy
Býk – Štír
Blíženci – Střelec
Rak – Kozoroh
Lev – Vodnář
Panna – Ryby
Váhy – Beran
Štír – Býk
Střelec – Blíženci
Kozoroh – Rak
Vodnář – Lev
Ryby – Panna
Lidé opačného pohlaví, jejichž znamení je v tomto přehledu přiřazeno k tomu vašemu, vás budou obvykle tělesně přitahovat nebo k nim budete cítit tajný obdiv a úctu, neboť tito jedinci oplývají vlastnostmi, které vy postrádáte.

Tato přitažlivost a touha napodobovat bude velice silná. Nicméně – co se týče lidí stejného pohlaví tohoto znamení, vůči těm můžete pociťovat závist a můžete v nich cítit konkurenty.

Zdroj: Sluneční znamení, Linda Goodmanová

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Triple Potency Lecitin: Sojový lecitin s trojnásobným obsahem účinných látek
Triple Potency Lecitin: Sojový lecitin s trojnásobným obsahem účinných látek

Sójový lecitin pomáhá zachovat zdravou hladinu krevních tuků a zdravý krevní oběh a také chrání játra a podporuje jejich činnost. Lecitin hraje významnou roli při podpoře mentální svěžesti, koncentrace a při procesech učení a také v boji proti poklesu mentálních schopností. Je rovněž považován za lipotropní látku (která pomáhá rozkládat tuky). Pro trojnásobný účinek si zvolte Triple-Potency Lecithin!

Detail produktu

Komentáře