Často otvírám tuhle maličkou knížku a opakuju si věty, které jsem četla již mnohokrát. A i letos se neubráním slzám…

Jsou to slova tak pravdivá, že celou svou bytostí VÍTE, že to tak je.

A pláčeme asi proto, že ačkoliv to víme, často nám to nejde.

Každý v sobě neseme zranění, každý v sobě máme něco, co někomu nemůžeme zapomenout.

Moc se o to snažíme, jsme si vědomi toho, že musíme odpustit, jinak budeme v trápení žít celý život, jenže naši snahu bojkotují právě oni trenéři, kteří nám ublížili.

Chtěli bychom za nimi jednoduše jít a říct:

„Odpouštím ti“.

Jenže oni o to nestojí, dokonce nám znovu a znovu ubližují.

A tak se snažíme odpustit jednoduššími cestami, jdeme na regresi, konstelace, duchovní léčení či jiné možné terapie. Tam vše pochopíme a jsme šťastni, že už teď to dokážeme.

Jenže se s dotyčným potkáme znovu, a je to všechno zase zpátky, není vyřešeno nic…

Je důležité pochopit, proč mi kdosi ubližoval a hlavně proč jsem to já potřeboval, ale mnohem důležitější je se tak reálně k němu postavit, tzn. reálně s ním mluvit, reálně se s ním stýkat, reálně ho nesoudit, i když pokračuje ve svém tréninku ubližování dál. Prostě ho nechat být, ať si trénuje koho chce dál, ale vy už mu tu hru nebaštíte.

Někdy se může stát, že to nezvládáme,

že se nedokážeme reálně s dotyčným stýkat, mluvit s ním, ale nevadí, i to je v pořádku.

Přece víme, že shovívaví máme být především sami k sobě, takže se netrapte, jednou to zvládnete. Vždyť přece víme, že pokud se máme učit odpouštět, tak nás to bude trénovat kdokoliv, pokud nezvládneme odpustit otci, přijde s tím stejným partner nebo syn, je to jedno, úkol zůstává, jen trenér se mění. Jednou to zvládneme.

A tady máte kousek z knížky, kterou mám moc ráda, užijte si to! S láskou… 🙂

Dříve, než jste se naučili mluvit, milovali jste bez úsilí, odpouštěli jste bez úsilí. Bylo přirozené milovat, bylo přirozené odpouštět. Ale poté jste se naučili chování od ostatních lidí, kteří nemilovali, kteří neodpouštěli. Dnes, jestliže skutečně chcete, se můžete vrátit k lásce a nechat odejít cokoliv, co láska není.

Dnes může být nový začátek – den, kdy si vzpomenete, jak milovat a odpouštět těm, kteří vám jsou nejbližší.

Představte si, že jste v přítomnosti své matky. Přestože vaše matka už není naživu, stále žije ve vaší mysli. Přestavte si matku sedící před vámi, takže s ní můžete zažít obrovské spojení lásky. Přestavte si, že matku objímáte tím nejkrásnějším objetím a líbáte její krásný obličej. Cítíte emocionální reakci. To, co cítíte, je, že vás matka miluje hlubokým citem. V tomto okamžiku můžete odpustit své matce všechny zlosti, které vůči ní můžete cítit. Nepotřebujete si pamatovat, co udělala nebo co zkazila, nepotřebujete ospravedlňovat svoje zlosti.

Odpustit je čin lásky a čin spojení – dát se znovu dohromady.

Nyní si představte, jak žádáte svou matku o odpuštění.

Představte si, jak slyšíte matčin hlas, který vám říká, jak moc vás miluje a že vám odpouští cokoliv, co jste udělali. Cítíte matčinu ruku na svém obličeji a vnímáte její oči, které hledí přímo na vás s hlubokou láskou a vděčností, protože cítí vaši lásku. Řekněte matce, jak moc ji milujete, jak moc ji respektujete a ctíte. Dejte jí vědět, že ona má právo být čímkoliv, čím je, a že ji už nikdy nebudete znovu soudit. Slyšte její slova, která praví, že můžete udělat se svým životem cokoliv. Ona chce, abyste byli šťastni a prožili život, protože jste tak nádherní. Představte si, jak říká, že je na vás hrdá, že vás miluje a přijímá vás takové, jací jste. Možná bude dnešní den okamžikem vyjasnění, odpuštění a skrze tuto léčbu okamžikem lásky.

Dnes, jste-li matkou či otcem, představte si před sebou přítomnost každého z vašich dětí. Cítíte všechnu tu lásku, kterou pro ně máte a poté jim odpouštíte. Cítíte, jak oni vám také odpouštějí. Dnes můžete poznat spojení lásky s vašimi dětmi, okamžik komunikace, okamžik odpuštění. Jestliže nejste matkou ani otcem, představte si spojení lásky s někým blízkým, komu potřebujete odpustit. Už není důležité, co se v minulosti stalo.

Důležité je prožít přítomnost s lidmi, které milujeme nade vše.

Mnoho věcí se může v životě udát, mnoho nedorozumění a konfliktů. Ale pokaždé se cítíte zraněni, protože věříte v něco, co ani není pravda – něco, co může jako pravda vypadat, ale není. Tím, že věříme ve lži, zraňujeme sami sebe; vírou ve lži se vzdalujeme od ostatních lidí, které skutečně milujeme. Nyní nastal okamžik osvobození od těchto lží, odpoutání se od všech zlostí.

Proč neprožít spojení s lidmi, které milujeme? Nač plýtvat vzácný čas tvořením zlob proti vlastním rodičům, jestliže chceme být sami sebou, a ne tím, čím nás chtějí mít oni? Proč nezměníme svůj úhel pohledu a neuvědomíme si, že máme tak málo času, abychom jim dali vědět, co k nim ve svých srdcích skutečně cítíme? Proč neodhodit svoji pýchu a nepožádat o odpuštění? Není důležité věřit, že oni jsou tady, aby byli obviněni za nějaké nespravedlnosti. Důležité je odpoutat se od všech banálností a dát se znovu dohromady.

Otevřete svá srdce, teď, v tomto okamžiku a pošlete svou lásku rodičům.

Vaše matka a otec vás bezpodmínečně milují, přestože to nedávají najevo. Jestliže lásku neukazují, je to proto, že si toho nejsou vědomi. Vaši rodiče vám přináší největší dar, kterým je život. Vzkaz od Boha je život a vzkaz přišel skrze vaše rodiče. Vy jste dali tento vzkaz svým vlastním dětem, které jste přivedli na svět. Tato láska je míněna jako bezpodmínečná a je bezpodmínečná, pokud nevěříme svým vlastním lžím.

Proč odstrkujeme své děti? Protože nejsou takové, jaké je chceme mít? Proč je odháníme svými názory? Mají právo mít své vlastní životy svými vlastními cestami. Proč nejít ke svým dětem a neříct jim:“Odpusťte mi. Nechtěl jsem vás odstrčit. Nechtěl jsem vám řídit váš život.“ Když jste ke svým dětem laskaví, nemohou se dočkat, kdy s vámi budou trávit čas. Když nejste laskaví, odstrkujete je pryč. Proč je k sobě nepřivedete zpět? Jak obtížné pro vás může být rozevřít náruč a obejmout je se slovy, že je moc milujete? Plně otevřete svá srdce dětem a přijměte je takové, jaké jsou. Nezáleží na tom, co vaše děti udělaly; ony jsou vaše děti a cokoliv udělaly, bylo také proto, že věřily ve lži.

Dnes se může váš vztah s rodiči a dětmi úplně změnit.

Neplýtvejme čas svého života tvořením konfliktů a zlostmi s těmi, které opravdu milujeme, když je tak snadné s nimi mít nádherný vztah. Proč musíme mít neustále pravdu a ostatní se musí mýlit? Náš názor je pouze náš úhel pohledu a je pravdou pouze pro nás, ale neznamená to, že je pravdivý pro kohokoliv jiného. Nemusíme mít vždy pravdu, je lepší být šťastný než mít pravdu.

Máme krátký čas na to, abychom všechnu lásku, kterou cítíme ve svých srdcích, rozdali.

Život je tak krátký a láska příliš důležitá. Nevíme, kdy zemřeme. Nevíme, kdy zemřou naši rodiče nebo naše děti, naši partneři nebo naši bratři a sestry. V našich názorech neexistuje nic tak důležitého, co by nás dělilo od lidí, které milujeme. Kdybyste věděli, že zemřete zítra, skutečně byste trávili svůj život v konfliktu s někým, koho milujete? Kdybyste měli pouhých 24 hodin života, jak byste napsali závěr svého života?

Anděl smrti může být největším učitelem, kterého máme, protože smrt nás učí, jak být plně naživu.

Každý den je dnem k prožití života, k prožití spojení s lidmi, které milujete, a k tomu, abyste jim dali vědět, že je milujete.

Dnešek je také dnem, kdy bychom si měli vážit svých bližních, matky, otce, svých dětí. Jestliže respektujete svého bližního, učíte své děti, jak se chovat k ostatním s respektem. Jestliže se chováte ke svým blízkým s láskou a laskavostí, naučí se to, jak budou vyrůstat, i vaše děti. Naše děti se učí tím, co děláme, nejen tím, co říkáme. Jeden z největších darů je vidět svoje děti v životě šťastné, vidět je vyjadřovat sebe sama a tvořit krásný život. Je dar vidět svoje děti, jak si užívají svých dětí a jak si také užívají svých vnoučat. Ale nejlepší způsob, jak své děti učit, je učit je svým vlastním chováním.

Proč dnes nezměnit způsob, jakým tvoříme vztah s lidmi, které milujeme?

Tato volba je ve vašich rukou, což je pro vás to nejvýhodnější. Je to volba, která vám úplně změní kvalitu života. Pošlete všechnu svou lásku rodičům a poznejte s nimi opět sjednocení. Pošlete všechnu svou lásku dětem, ať jsou kdekoliv, a přiveďte je zpět. Pošlete svou lásku bratrům a sestrám, každému ve své rodině. Vyberte si odpuštění a komunikujte s každým, koho znáte, přestože vás neslyší. Kdekoliv jste, cítíte to. Odpuštění je natolik důležité a mocné. Zázraky se mohou stát právě pouhým odpuštěním.

Odpuštění je tak obrovský výraz lásky – hlavně pro přijetí lásky, počínaje u sebe.

Proč nemilovat sami sebe bezpodmínečně? Proč trávit své životy tvořením konfliktů se sebou samým, souzením a odmítáním sebe samých nebo žitím svých životů v hanbě, vině nebo obviňování? Proč trávit svoje vzácné životy pokoušením se být tím, čím nejsme, když víme, že nikdy takovými ani nebudeme? Proč se nepřijmout takoví, jací jsme, a nemilovat se? Image dokonalosti, kterou jsme se naučili hledat, je jedna z největších lží.

Dnes, v této chvíli, pošlete všechnu lásku ve svých srdcích sami sobě. Láska je vaše přirozenost, neodolávejte tomu, co skutečně jste. Můžete zlepšit svůj život pouhým vyjádřením toho, co jste, pouhým následováním lásky ve svých srdcích ve všem, co děláte. A odpuštění je skvělý způsob, jak dát lásku sám sobě. Představte si, jak snadný by život mohl být, kdybychom byli hodní sami k sobě. Dnes je nádherný den jako stvořený k tomu začít se sebou samými nový vztah.

Zdroj: Modlitby: M. Ruiz

Děkuji pane Ruizi

Přidejte se do Odpustit je láska, je čas ♡

Těšíme se na vás! M♥I

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Pure Yucca: Detoxikace přírodními saponiny
Pure Yucca: Detoxikace přírodními saponiny

Saponiny, přírodní sloučeniny v juke podobné steroidům, mají diuretické, protizánětlivé, protikřečové a antioxidační účinky. Extrakt z této rostliny obsahuje několik enzymů, chlorofyl, antioxidanty a další účinné látky. Pure Yucca může podpořit detoxikaci trávicího systému tak, že zrychlí metabolismus, a tím urychlí i vylučování škodlivých látek.

Detail produktu

Komentáře