Přinášíme vám pohled našeho učitele numerologie, úžasného člověka a přítele Milana Walka, užijte si ho!

A speciálně pro vás máme dárek: ebook

MŮJ ROK 2017

Vesmír nás miluje, a co my?

Rok 2017 je rokem začátku nového přístupu k životu a seberealizace a lze jej vnímat jako rok přinášející proměny, které mají dlouhodobější vliv.

Budeme postavení před důležitá rozhodnutí, která vyžadují jasný a pevný postoj, neboť jen tak vše zvládneme úspěšně.

Může to někdy vypadat tak, že jde o významnou změnu našeho života. Tento rok vyžaduje zvýšenou pozornost ke všemu a to jak v našem okolí, tak i společnosti, ale na druhé straně bude nezbytné se vystříhat sporů a svárů, neboť toto může způsobit řadu obtíží.

Rok 2017 z pohledu numerologie můžeme chápat jako soubor vibrací odpovídající jednotlivým číslům tohoto roku, ale i číslům, tj. informacím i po jejich tzv. redukci.

Rok 2017 je po redukci / sečtení všech čísel roku / charakterizován výsledným číslem „1“.

Tato skutečnost se opakuje co devět let. Pro snadnější pochopení si uvedeme obdobný rok, co se týče výsledného čísla po redukci, tj „1“ a to byl rok 2008. I přesto, že po redukci jsou čísla totožná, tak je  mezi těmito roky zásadní rozdíl a to především v obsahu energií, čili vibrací, které tyto roky obsahují.

Připustíme – li , že obsah energií jednotlivých čísel numerologie / 1 až 9 / v daném roce lze odvodit od toho, kolikrát jsou čísla „1 až 9“ obsažená v daném roce, tj. dělitelná těmito čísly a to bezezbytku, pak rozdíl mezi jednotlivými roky je zřejmý.

V našem případě rok 2008 je dělitelný čísly „8,4,2 a 1“, kdežto rok 2017 je dělitelný pouze číslem „1“.

Rok 2008 představoval počátek cyklu, který v podstatě silně ovlivnila čísla „8,4,a 2“, tj. sudá čísla, což představuje především materiální bohatství, jako je majetek, peníze, postavení apod., ale na druhé straně došlo k duchovnímu a morálnímu úpadku.

Rok 2017 je dělitelný pouze číslem „1“, a to představuje zásadní proměnu v chápání současného života a postupný příklon k jiným hodnotám, než materiálním, ale i reálné chápání vztahů a spolupráce.

Rokem 2017 a to díky silnému „egu“ můžeme tyto proměny začít realizovat.

Rok 2017 nebude rok snadný, ale díky naší síle, vůli a odvaze dovedeme jej projít úspěšně. Na druhé straně bude třeba se uskromnit a tak dát prostor pro duchovní vnímání života.

Vývoj ve společnosti i světě se začne postupně zviditelňovat, neboť procesy zahájeny v roce 2016 budou pokračovat, a to za cenu vzájemného pochopení,  respektu a podpory. Ti, kteří nepochopí tyto proměny budou mizet z našeho zorného úhlu.

Jsme šťastná generace, neboť můžeme prožívat změny velkého významu, které zásadně ovlivní a to pozitivně život každého z nás.

Rok 2017 startuje období k narovnání nerovnováhy mezi materiální stránkou a duchovní stránkou života. Významněji to bude zasahovat do veškerých vztahů a vazeb.

Půjde o počátek vnímání vztahů jako takových, kdy se základem stane upřímnost, pokora, respekt a především skutečná láska.

Na druhé straně v tomto roce můžeme pociťovat nepokoj, náladovost a dokonce i panovačnost ve vztazích, ale i nerealistická očekávání, což může způsobit zklamání, pocit osamění až izolace. Jsme zasažení manipulaci, přikazováním a omezováním, čemuž se budeme bránit.

Pouze pozitivní komunikace i když v tomto roce to nebude tak jednoduché, jako prostředek pochopení a harmonie postupně povede k vyčištění starých nánosů na vztazích.

Rok 2017 je rokem nového pohledu na vývoj a příležitost uchopit si vlastní život do vlastních rukou.

Může se stát, že budeme chtít být v popředí, ve středu zájmů, ale na druhé straně nepropadat pýše, nadřazenosti a pocitu výjimečností. Bude třeba odolat a podívat se přímo do očí skutečnému životu.

Tak jak prvky „jin“ a „jang“ tvoří jednotu, tak žena a muž tvoří jednotu, tj. rodinu a harmonii, jako základ skutečného života a jen tak dojde k postupnému ústupu od tzv. „pseudorodiny“.

Jedním z cílů tohoto roku je nastup na cestu postupného chápání vesmírných zákonů a příklon k přírodě, jako zdroji výživy obyvatelstva.

Jsme neustále varování před nepromyšlenými akcemi, posedlosti majetkem a slávou, lehkomyslnosti, hýřením, neukázněnosti a netrpělivosti.

Pouze záleží na nás, zda pochopíme co je důležité pro život a začneme měnit své postoje a více se řídit „srdcem“.

Místo nadřazenosti a povýšenosti se do popředí dostává vzájemná spolupráce, úcta a obdiv ke všemu, co nás obklopuje.

Rok 2017 úzce navazuje na rok 2016, jakožto přelomový rok v životě civilizace. Svým způsobem jde o ukončení určité etapy života, který jsme doposud vedli a právě tento rok je začátkem realizace těchto změn a proměn.

Váš Milan Walek s láskou

Jak to budete mít konkrétně vy v příštím roce, si spočítejte sami TADY

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Noni liquid: Komplexní produkt z přírody
Noni liquid: Komplexní produkt z přírody

Morinda citrifolia (která se v polynéských jazycích nazývá noni) je exotické zvláštní ovoce, které obsahuje několik životně důležitých látek. Polinesian Noni a Organic Noni jsou komplexní přípravky navržené k podpoře vašeho zdraví, bohaté na vitaminy, aminokyseliny a minerály. Podporují zdravou činnost buněk a jejich normální dělení; kromě toho snižují zánětlivé procesy v těle. Přispívají k detoxikační funkci jater a mají rovněž antibakteriální, protivirové a protiplísňové účinky. Plody Organic Noni pocházejí z kontrolované ekologické farmy a jsou ochuceny malinami z organické farmy. Zatímco původ Polinesian Noni je v nezkažené přírodě, zdrojem plodů v Organic Noni jsou farmy s biocertifikátem.

Detail produktu

Komentáře