Určitě víte, že počítače, domácí spotřebiče, televizory, mobilní telefony a automobily v našem bezprostředním okolí

jsou obklopeny elektromagnetickým polem.

Je vám také jasné, že toto pole může vyvolávat bolesti hlavy, poruchy spánku, zádumčivost.

Co asi toto elektromagnetické vlnění dělá s naší krví a krevními buňkami?

Tuto otázku si položila jedna z lékařek CaliVity, pracující s mikroskopií temného pole a pustila se do pokusu.

Krevní buňky při telefonování běhaly sem a a tam a najednou po skončení volání pohyb přestal, buňky se shlukly a krev stála nehnutě.

Bílé krvinky byly jako poblázněné a najednou chtěly všechny zasahovat na stejném místě. Co to znamená pro naše tělo?

Shluky červených a bílých krvinek mohou ucpat drobné cévy a vyvolat neprokrvenost dané oblasti.

Naše imunita může být naprosto zmatená, a tím pádem chybně reagovat tam, kde má nebo naopak reagovat tam, kde nemá.

Červené krvinky v řetízku přenesou daleko méně kyslíku, a tak naše tělo trpí.

Lze tak pochopit, jak se může stát, že mladý a úspěšný člověk dostane z ničeho nic cévní mozkovou příhodu.

A co se stalo při použití ochranné fólie CommuniGuard?

Během telefonování se nedělo nic významného, ale velmi výrazné bylo, že po skončení telefonování

nedocházelo ke tvorbě shluků bílých ani červených krvinek!

Shluk bílých krvinek při použití mobilního telefonu:

Ruló – řetízky červených krvinek:

Rozlepení červené i bílé krvinky s ochrannou folií ComuniGuard:

A další obrázky:

1.: Stav před použitím mobilního telefonu

Krev teče snadno a živě.

2.: Stav 3 minuty po použití

mobilního telefonu bez ochrany

Zřetelná tvorba shluků –nedostatek kyslíku

3.: Stav 3 minuty po použití

mobilního telefonu s ochranou

Velmi nízká tvorba shluků

Zdroj. Calivita

Kam dál?

Komentáře