Trestuhodně opomíjené příčiny rakovinových a leukemických onemocnění.

První příčinou je, že celá sídliště jsou často postavena v zónách geopatogenního záření a tisíce lidí na to doplácí svým zdravím.

Druhou příčinou, a to mnohem mladší té první, je mikrovlnná radiace, která je producentem volných kyslíkových radikálů, jejichž přítomnost v lidském organismu tvrdě napadá buňku, čímž dochází k malignímu zvratu buňky a k nádorovému růstu. Mikrovlnná technologie (v domácnostech mikrovlnné trouby) zasáhla však jak potravinářský, krmivářský, tak farmaceutický průmysl. V mnoha případech tak dochází k neuvěřitelným skutečnostem – potravina, pochutina, nápoj neplní funkce, které u nich předpokládáme a stávají se nekontrolovatelným a nebezpečným jedem pro lidský organismus.

Je nevyvratitelnou skutečností, že soudobá medicína není schopna svými laboratorními postupy zjistit, že člověk je ovlivněn ionizujícím zářením, které působí na organismus a zdraví člověka komplexně a záporně.

Stejné to je i s mikrovlnnou radiací, která je hlavním zdrojem volných kyslíkových radikálů. Je nepopíratelné, že medicína svými laboratorními postupy dodnes neumí zjistit zatížení organismu člověka volnými radikály, ani zatížení organismu ionizujícím zářením.

Snažím se poukázat na působení korpuskulárního ionizujícího záření (KIZ) v naších příbytcích a na to, co dokáže s naším zdravím udělat mikrovlnná radiace.

Oficiální věda a medicína dosud působení zón KIZ neuznává a neumí je u člověka zjistit. Stejně tak neumí zjistit, že organismus je neúnosně zatížen volnými radikály, jejichž hlavním zdrojem je mikrovlnná radiace.

Ionizace

Ionizace je stav, kdy vnějším zásahem ionizujícího záření je atom hmoty, který tímto zářením prochází, ochuzen nebo obohacen o jeden nebo více elektronů. Je to vlastně výsledek přenosu jednoho nebo více elektronů z jednoho atomu na druhý. Elektrony se pohybují ve vlnách kolem jádra atomu nahoru a dolů a někde uvnitř vlny se nalézá elektron ve své částicové podobě. Pohybuje se přibližně 9/10 rychlostí světla. Díky tomu má ionizující záření takovou sílu, že trhá chemické sloučeniny na velmi nestálé ionty a radikály. Tyto částice narušují normální chod živé buňky, která je základním kamenem všech tkání a orgánů. Z toho logicky vyplývá silný negativní dopad na naše zdraví.

Reakce organismu na KIZ je přímo závislá na ploše a místě ozáření. Čím větší je plocha ozáření, tím větší je celková absorpce KIZ a tím těžší jsou následky. Navíc má KIZ silnou kumulující schopnost. Znamená to, že jednotlivé, relativně malé dávky se sčítají.

Změny, které způsobuje KIZ v lidském organismu:

Nervová soustava – lidé si zpravidla stěžují na poruchy spánku, bolesti hlavy, podrážděnost apod. dochází k poruchám regulace činnosti různých orgánů, k poruchám v hormonální sféře, k narušení krvetvorby i ke kardiovaskulárním změnám.

Vegetativní nervový systém (sympatikus a parasympatikus) – řídí bez našeho vědomí mnohé procesy probíhající v našem organismu (krevní a oběhový systém, žaludek, činnost střev, jater, plic, močového měchýře, pohlavních orgánů, ale také některé žlázy s vnitřní sekrecí). Regulované vzájemné působení obou částí vegetativního nervového systému udržuje funkce organismu ve vyvážené rovnováze. Když je tato rovnováha narušena působením KIZ, nastává celá řada nejrozmanitějších onemocnění.

Hormonální soustava – v oblasti endokrinních žláz s vnitřní sekrecí se začnou projevovat poruchy v jejich koordinaci. Dochází k hypofunkci nebo hyperfunkci (snížení – zvýšení činnosti) těchto žláz. Jedná se hlavně o nadledvinky, štítnou žlázu, slinivku, neurohypofýzu a epifýzu.

Metabolismus – metabolismus nepostradatelných živin je u lidí ovlivňovaných KIZ úplně rozvrácen. Dochází k velmi vysoké demineralizaci a avitaminóze organismu. Dochází k přímo katastrofálnímu nedostatku bílkovin, tuků a sacharidů.

Krvetvorba – normální pH má být 7,38, tedy mírně zásadní. Při působení KIZ klesá pH až na 5,9, tedy kyselost. Znamená to, že dochází k tzv. acidoze, která je doprovázena poruchami v centrální nervové soustavě, poklesem draslíku v buňkách, buněčnými poruchami a hlavně podstatným oslabením imunitního systému.

Ochrana proti působení KlZ

Jak již bylo zmíněno v úvodu, účinky působení KIZ na člověka závisí mimo jiné na velikosti plochy ozáření a na skutečnosti, že se kumuluje. Pokud tedy jsme vystaveni KIZ, když ležíme v posteli, uvědomme si, že v posteli tráví člověk třetinu života a pravidelně na stejném místě. Spolehlivá ochrana proti záření je obyčejný slamník, matrace z koňských žíní nebo mořské trávy, které používali ještě naši rodiče. Ochranou může být také klempířský pozinkovaný plech. Jinou ochranou nám může být Mumio. Je to černá skalní hmota pocházející z Himalájí. Významně přispívá ke zlepšení imunity, odstraňuje poruchy trávení a metabolismu, příznivě působí na četné alergie a ekzémy. Mumio obsahuje kolem 80 položek v minerální i organické sféře, a to v obdivuhodné rovnováze.

Ing. Radomír Husárek

Ochranou proti elektrosmogu jsou pomůcky z řady E-Protect

s láskou vaše Empatia

Kam dál?

 • Do našeho e-shopu

  E-Protect Home
  E-Protect Home

  Všechny elektronické přístroje a přenosová zařízení vysílají elektromagnetické vlny. V nedávných letech došlo k prudkému nárůstu v používání mobilních elektrotechnických přístrojů a bezdrátové technologie, což znamená, že průměrná osoba je vystavena neustálému a stále se zvyšujícímu náporu elektromagnetického záření. Toto záření je neviditelné, ale může mít potencionálně nepříznivé účinky na optimální zdraví a pocit pohody. Řada E-Protect od CaliVita® Electronics je určena k tomu, aby pomohla poskytnout ochranu proti škodlivým účinkům elektromagnetického záření (EMP). E-PROTECT STICKER E-Protect Sticker se musí umístit přímo na váš elektronický přístroj. Na zadní část vašeho telefonu, laptopu, monitoru, mikrovlnné trouby, palubní desku v autě atd. Zajistěte, ať je na každém přístroji, který používáte!

  E-PROTECT CARD

  E-Protect Card nejlépe účinkuje, když se nachází poblíž vašeho těla. Vložte tuto kartu do své kapsy, kabelky nebo peněženky. Dejte ji každému členovi své rodiny, zvláště svým dětem.

  E-PROTECT DISC

  Pro maximální ochranu ponechejte E-Protect Disc v originálním pouzdru a umístěte ho ve vzpřímené poloze proti sobě na svůj psací stůl, do obývacího pokoje, do ložnice nebo na jakékoliv jiné místo, kde jsou elektronická zařízení. Použijte nejméně jeden Disc na každé místo, kde jste obklopeni EMP!

  Detail produktu

Komentáře