Konečně je tu náš čas. Čas pro převaděče do nové doby, světlonoše, kteří budou svou změnou svítit na cestu ostatním.

♡ Pro tuto dobu jsme se narodili

Každý z nás máme hluboké vnitřní vědomí toho, proč jsme tu a za jakým účelem. Přišli jsme sem vykonat o nic menší věc než  přeměnu našeho světa v místo, které tu ještě nebylo.

♡ Všechny nástroje máme v sobě

Uvnitř nás samých je hluboké napojení na Boha, Vesmír, energetickou databázi. Víme, proč tu jsme a také máme schopnosti všechny nástroje k uskutečnění našeho poslání. použít.

♡ Hlavním nástrojem je schopnost naslouchat sobě

Možná pátráš po onom návodu, co dělat, a možná odpověď, že si ho najdeš sám, tě příliš neuklidní. Máš ho v sobě a sám víš, co dělat. Ale přijít si na to musíš sám. Protože tenhle návod na změnu světa je o změně tebe, proto nemůže být univerzální, ale čistě tvůj.

♡ Teď už není možné na nic čekat

Naše duše jsou tu proto, že mají úkol pomoci změně, o které nikdo neví, jak proběhne, protože nikdy zatím v historii lidstva k takové změně nedošlo. Jsme první. Jsme vyvolení a musíme. Naše duše nám nedá spát, nedovolí být spokojenými a šťastnými, dokud nevyslyšíme její volání a nezačneme s kroky, které je třeba udělat.

♡ Místo návodu použijme intuici

A prostě vyražme vstříc chybám, které budeme dělat, protože je musíme dělat, když vše musíme jen zkoušet. Cílem našich životních lekcí není dělat věci správně, ale dělat chyby a poučit se z nich.

♡ Zamilujte se do svých stínů a nedostatků

Abychom mohli najít svou sílu, musíme se cele přijmout. Naše stíny vždy ukazují cestu, čím se zabývat a kudy nás duše volá ke změně.

♡ Zabývat se sebou, nejdřív sebou

Pokud připustíme, že máme spoustu cest, jak a kudy se posouvat na cestě k bezpodmínečné lásce, víc se stávat Bohem, přestaneme chtít změnit svět, ale budeme jásat a radovat se z vlastní cesty za láskou. Sami za sebe, sami pro sebe.

♡ Vraťme se zpět do energetického kola života, kam patříme

Abychom mohli inspirovat svět a ostatním svítit na cestu, musíme se navrátit k sobě, ke své podstatě, poznat, kdo jsme, proč tu jsme, co tu máme dělat.  Je potřeba nejprve projít svými temnými částmi našeho vlastního já. Čím víc to bolí, tím více odměn dostaneme.

♡ Každý okamžik je kolem nás spousta pomocníků

Máme celý tým andělů, duchovních průvodců a učitelů z tohoto i jiných světů, kteří jsou natolik oddáni našemu růstu a rozvoji, že se můžete naprosto spolehnout, že vše zvládnete. Až jednou uvidíte jejich nadšení z každé překážky na vaší cestě, tak od té doby i vy budete každý problém vnímat jako neuvěřitelně radostnou výzvu!

♡ Jsi světlonoš, tak inspiruj

Když začneš s hledáním sebe, postavíš se na první místo a začneš se každý den věnovat sobě, budeš tak zaujatý a nadšený ze změn, které přijdou, že si ani nevšimneš, že všichni lidé kolem tebe tě pozorují a jen dělají totéž. Tomu se říká inspirace.

Pokud nevíš, kde začít, tak Táhni k sobě

s láskou empatia

Komentáře