Někdo vám blízký se vdává či žení a vy hledáte, čím byste vyjádřili své vřelé přání, aby byli spolu šťastni?

Hledáte něco neobvyklého, co se běžně neslýchává?

Možná se vám bude líbit tohle:

♦ Ať vám vaše manželství přinese všechna ta nádherná vzrušení, jež by manželství mělo přinést a ať vás život také obdaří trpělivostí, tolerancí a porozuměním.

♦ Ať navždy jeden druhého potřebujete – ne proto, abyste naplnili svou prázdnotu, ale abyste snáze poznali svou plnost.

♦ Hora potřebuje údolí ke své celistvosti; údolí nečiní horu horou méně, ale více; a údolí je více údolím, protože má horu tyčící se nad ním. Takže ať je to tak i s tebou a s tebou.

♦ Ať potřebujete jeden druhého, ale ne kvůli slabosti.

♦ Ať chcete jeden druhého, ale ne z nedostatku.

♦ Ať přitahujete jeden druhého, ale nenutíte.

♦ Ať objímáte jeden druhého, ale nesvazujete.

♦ Ať uspějete ve všech důležitých věcech jeden s druhým a nepostrádáte milosrdenství.

♦ Ať hledáte věci ke chvále, ať často říkáte „Miluji tě!“ a nevšímáte si drobných vad.
Když mezi vámi vzplanou hádky, jež vás rozdělí, ať oba doufáte v dostatek zdravého rozumu, abyste učinili první krok zpět.

♦ Ať pochopíte tajemství, jímž je vědomí vzájemné přítomnosti – ne tak tělesné, ale duchovní, hřejivé a důvěrné, když jste bok po boku a hřejivé a důvěrné, když jste v oddělených místnostech či dokonce vzdálených městech.

♦ Ať jste šťastni a ať se naučíte učinit jeden druhého šťastným.

♦ Ať se milujete a ať se naučíte milovat jeden druhého!

Děkuji Ti, Bože, za Tvou přítomnost zde s námi
a za Tvé požehnání tomuto manželství.
Amen

JAMES DILLET FREEMAN

A navíc nevěstě přibalte dárek – kurz Žena je láska,

ať ví, jak si láskyplné partnerství udržet nastálo 🙂

s láskou vaše Empatia

Kam dál?

Komentáře