Když čtu slova mého oblíbeného Dr. Fořta, výživáře, kterého si neskutečně vážím za jeho vůli a troufalost celý život otevřeně bojovat s “odborníky a vědci” na výživu, nevím, jestli mám brečet nebo se smát…

Nedivme se, že veřejnost neví, jak se zdravě stravovat, když to dosud nevědí ani odborníci!

Kolegové, specializovaní na výživu na straně jedné a lékaři, kteří se naopak výživou nemohou z profesních a časových důvodů zabývat, tvoří tzv. odbornou veřejnost, která si osobuje právo vyjadřovat se k problému formulace racionální výživy.

Je to velká odpovědnost, kterou si tato skupina specialistů příliš nepřipouští.

Podobně je tomu s formulacemi doporučení, týkajících se zdravotní prevence (například očkování, vyšetření prsu apod.).

Ještě nedávno se naprosto ignoroval zásadní vliv individuality, projevující se odlišnými nároky na skladbu stravy v závislosti na pohlaví, věku, fyzické aktivitě, genetických dipozicích a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Nyní se konečně začínají objevovat náznaky diferenciace volby způsobů léčby (použití léků), stejně jako se již připouští, že totéž se musí uskutečnit i ve výživě.

A je to právě individualita, co zásadním způsobem komplikuje formulaci doporučení pro racionální výživu, která by měla obecnou platnost.

V kontextu s formulací pojmu racionální výživa je jasné, že stále máme co řešit. Totéž se však týká i výživy ve vztahu k nemocem.

Moderní medicína totiž nerespektuje velkou životní moudrost, vyslovenou jistým kolegou již před mnoha desítkami let – “strava budiž tvým lékem”.

Když už jsem se dotkl medicíny a “léčebné stravy”, pak musím podotknout, že řešení a zásadní inovaci vyžaduje systém přípravy stravy pro pacienty v nemocnicích a zde uplatňovaný řežim celé řady “diet”. Ten totiž nerespektuje nové objevy a doporučení. Není to ale problém pouze naší republiky, nýbrž v podstatě celého světa.

Odborníci nevědí, jak bychom měli jíst.

Naneštěstí nás “učí jíst” potravinářský průmysl a podniky veřejného stravování, včetně školních jídelen. Přitom jediným zájmem těchto institucí je výhradně zisk. Zdraví spotřebitele nehraje žádnou roli.

Pod tlakem laické a někdy i odborné veřejnosti se zemědělsko-potravinářský komplex a s ním spjaté instituce uchylují k mlžení a mnohdy bez uzardění lžou. O tom, že zneužívají klamavou reklamu, snad ani nemusím mluvit.

Státem placení odborníci by měli být těmi, kdo by měl pozitivně ovlivňovat stravovací zvyklosti populace a tím prospívat veřejnému zdraví.

Měli by učit veřejnost stravovat se tak, aby převládající výživový styl přestal být prokazatelným hlavním zdrojem poškození zdraví. Je jasné, že odborníci z mnoha důvodů nemohou formulovat podrobná doporučení a musí se uchylovat k pouhým obecným doporučením, která nakonec sami bagatelizují nebo zjednodušují, když zjistí, že se nesetkala s odpovídající nebo spíše s žádnou reakcí veřejnosti.

Kromě toho jsou odtrženi od reality samotné stravovací praxe, a to znamená také od technologie chovu hospodářských zvířat a pěstování zemědělských plodin a technologie výroby potravin. Proto jen velmi obtížně odhalují nelegální postupy výrobců – pokud se o to vůbec pokusí.

V důsledku toho jíme potraviny, které svým obsahem mají ke zdravým potravinám hodně daleko.

Toto jsou důvody, proč zcela odmítám stávající výživovou doktrínu a radím čtenářům a veřejnosti obecně nepodlehnout nesmyslným, ve světě již dávno zavrženým, doporučením typu “nejezte vejce a máslo, protože obsahují cholesterol, používejte rostlinné oleje na smažení, protože obsahují esenciální mastné kyseliny a neobsahují cholesterol”.

Vadí mi tvrzení státních orgánů a státem placených odborníků, že kvalita současných potravin je na takové úrovni, že není třeba se znepokojovat, protože jsou zdravé a schopné zajistit dostatečný příjem všech živin a ochranných (esenciální, nezbytných) látek, kterými jsou například vitamíny, minerální látky včetně stopových prvků, enzymy a řada dalších, laické i většině odborné veřejnosti často téměř neznámých složek.

Tvrzení, že naše strava, pokud chceme, je zcela vyhovující a postačující k zajištění dobrého zdraví, je naprostá demagogie, motivovaná alibismem a snahou vyhnout se tlaku veřejnosti v případě, že by se jasné prokázalo, jaká je skutečnost.

Korunu tomu nasadili zdravotničtí statistici prohlášením, že zdraví národa se zlepšuje a průměrná délka života prodlužuje, protože od r. 1989 “zdravěji jíme”.

Ve skutečnosti jsou současné potraviny všechno jiné, jen ne zdravé.

Nejenom, že nejsou kvalitní, ale ještě ke všemu bývají zdrojem zdravotně nepříznivě působících látek.

Tvrzení, že situace se “zlepšuje”, je svým způsobem pravdivé, neznamená to ovšem, že to má podstatný příznivý vliv. Díky internetu je široké veřejnosti umožněn přístup k důležitým informacím, týkajícím se kvality potravin, například nadlimitního obsahu těžkých kovů (rtuti) v některých mořských rybách (některé americké organizace vydávají varování veřejnosti, hlavně těhotným ženám, aby nekonzumovaly tu či onu potravinu z důvodů masivní kontaminace škodlivými látkami).

Totéž platí pro kvalitu pitné vody. Tak otevřené informace by si u nás nkdo nedovolil veřejně prezentovat! Vysvětlení spočívá v obavách z politického dopadu, přičemž dalším motivem je oprávněný strach z toho, že se odhalí další průšvihy výrobců potravin.

Kdo z vás by chtěl získat podrobnější informace, nalezne je (byť zdaleka ne v dostatečném rozsahu) v mé publikaci Co jíme a pijeme aneb výživa pro 3. tisíciletí. Doufám, že se mi v některé z dalších publikací podaří podat vyčerpávající obraz reality výživy, byť si nejsem jistý, zda veřejnost taková tvrdá fakta vůbec žádá a zda by je přijala.

Nedivil bych se jejich odmítnutí, protože slabším povahám při četbě takových katastrofických dat hrozí deprese, především když pochopí, že vlastně neexistuje způsob, jak riziku účinně čelit.

Zásadní chybou těch, kteří netrpí významými akutními zdravotními problémy nebo vážnými chronickými onemocněními, je přesvědčení, že právě jim se nic zlého nemůže přihodit.

S překvapením zjišťuji, že mnoho lidí se chová, jako kdyby měli jistotu, že jsou nesmrtelní.

Myslím tím i ve vztahu ke stravování… Jiní lidé si zase s oblibou nalhávají, že “život je nutné si užít a do hrobu odejít se zdevastovaným organismem”. Prý je trapné zemřít “zdravý”. Řada z nás se také obelhává přesvědčováním sama sebe, že “doktoři dnes vyléčí všechno”.

Pravděpodobně žádný jiný faktor není při vzniku rakoviny u disponovaných jedinců tak účinný, jako přejídání (dr.Williams, USA, rok 1908!!!).

Základními příčinami rozvoje nádorových onemocnění jsou ze 40% špatná výživa a ze 30% kouření.

Aktivní prevence nemocí je sestavena z obranných opatření, mezi které patří racionální, individuálně sestavená výživa, přiměřená fyzická aktivita a nácvik autoregulačních technik, nutných k psychické relaxaci. Bohužel ani to nestačí!

Je důležité naučit se využívat možnosti, dané moderními vědeckými poznatky z oblasti přírodní (alternativní) medicíny a používat výhody, vyplývající ze špičkových technologií, uplatňovaných při formulaci receptur volně prodejných doplňků stravy.

Tyto výhody, poskytované civilizací, bychom měli využívat dokonce již v počátečních fázích ontogenetického vývoje – a dokonce již před početím!

Zdroj: Petr Fořt – Výživa pro dokonalou kondici

DOPORUČUJEME vám článek Jezte cokoliv, ale vědomě, doplní hodně…

A pokud chcete vědět, co vy přesně individuálně máte jíst, jsou tu pro vás ZÁKLADY CELOSTNÍHO ZDRAVÍ,  a modul Jak uživit své buňky.

s láskou vaše Empatia

Kam dál?

Komentáře