Svět pulzuje v cyklech, cyklech Země a přírody a cyklech Vesmíru.

Rozpoznat cykly je podstatným krokem k rozpoznání venkovního světa a zjištění, proč se některé věci dějí tak, jak se dějí, protože vše se opakuje. A pokud pochopíme, v jakém cyklu právě teď stojíme, dokážeme vše vnímat s nadhledem a beze strachu. S vědomím svého místa a aktivním žitím všech cyklů.

Procházíme cykly krátkými, které probíhají během našeho života tady na Zemi víckrát, až po cykly, které jeden lidský život neobsáhne.

Proto je důležité přijmout naši duchovní podstatu a začít sebe vnímat jako duši, která prochází nepočítaně životy ve hmotě. Teprve pak můžeme některé cykly pochopit a přijmout.

Nyní procházíme zrodem věku Vodnáře, kdy opouštíme věk Ryb, který trval 2 tisíce let.

V tuto chvíli se kyvadlo, které se řítilo jedním směrem, zastavilo, a začíná se vracet. Věk Ryb se zaměřením na jednotlivce, výkon, technický rozvoj, hmotný svět, mužskou sílu a potřebu něco dosáhnout a někým se stát na úkor druhých, končí. Přichází věk Vodnáře se zaměřením na soužití, spolupráci, duchovní rozvoj, ženskou intuitivní stránku. Postupně se vše dostane do rovnováhy, než se znovu kyvadlo přehoupne do svého vrcholu na druhé straně, a zase zpátky, a tak stále dokola a pořád. Je to dech Vesmíru.

Pokud dokážeme navnímat věky civilizací, pak nám dojde, jak zanedbatelný je jeden rok v celém tomto transformačním procesu.

Proto vnímejme výhled do roku 2023 s tímto vědomím a hlavně s vědomím vlastní individuality a svého místa v celém tomto procesu. Protože ačkoliv se vám může zdát váš život a vaše osoba naprosto zanedbatelná, tak vězte, že máte víc síly, než si vůbec dokážete v tuto chvíli představit.

Věk Vodnáře je dobou, kdy každý člověk bude znát své místo, bude vědět, proč se narodil a k čemu má jeho život sloužit, co se přišel učit a v čem se posunout blíž k Bohu, k bezpodmínečné lásce.

Každý člověk bude napojený na svou intuici a nechá se jí vést. Sám bude rozumět okolním situacím a druhým lidem, rozklíčuje díky intuici jejich „navigaci“, bude umět s venkovním světem nejen pracovat ve smyslu pochopení, ale dokáže si ho i tvořit.

Vy, kteří sledujete naši Akademii nebo čtete Empatii, sebe už znáte.

Pokud nic jiného, tak znáte, kam patříte v energetické růžici podle Astrologie 9 Planet, zda jste Oheň, Země, Kov, Voda nebo Dřevo. Znáte své místo v tomto cyklu.

Pokud to nevíte, tak to zjistíte v Harmonických vztazích

To je ohromným prvním krokem k poznání sebe, stačí pokračovat v návratech k dalším a dalším cyklům.

Začít se řídit cyklem Měsíce, pokud jsme ženy, řídit se cyklem roku a podřizovat se energiím jednotlivých ročních obdobích, řídit se cyklem dne a bdít a spát v souladu se Sluncem, atd.

Postupujete a otevírá se vám vaše intuice. Protože ta se otevírá pouze na cestě k sobě, napojíte se na ni pouze praktickým žitím toho, kým jste, a slaďováním s cykly.

Dalším cyklem, který vám může hodně pomoci v orientaci ve svém životě, jsou devítileté cykly, kterými každý z nás procházíme během svého života.

Každý rok našeho života je podřízen vibraci určité energie a my si ji můžeme velmi jednoduše spočítat z data našeho narození.

Stáhni si ebook Můj rok 2023 a zjisti si, pod jakou energií bude tvůj rok 2023!

Uvidíš, jakému tématu se máš v příštím roce věnovat, kam směřovat svou pozornost. Protože tato kotva a praktické věnování se svému tématu nám může přinést klid v této neklidné době a směr, co dělat a hlavně co nedělat.

Protože jediné, čím můžeme pozitivně přispět k celé transformaci lidstva, je být tím, kým jsem, znát se s jít si za svými dary a výzvami, a žít svůj svět budoucnosti už teď.

Každý den pracovat na svém snu a vidět vizi sama sebe ve věku Vodnáře. Všichni máme tu sílu a moc, proto jsme se narodili právě do této doby. A spousta z nás tuto vizi už dávno žijeme, děkuji všem ♡

Odcházející věk Ryb vytvořil venkovní svět a vzorce, které se drží zuby nehty a nechtějí padnout.

Jejich nástroj je strach, proto naším úkolem je zvednout veškerou svou odvahu a začít žít své životy tak, jak chceme my bez ohledu na to, co chce kdokoliv jiný. Jít si za svou vizí, protože to je náš život, tudíž jsme srozuměni i s tím, že pokud přijdeme o vizi, přijdeme o život. V tuto chvíli se vydáváme na cestu žití svého života – všechno nebo nic. Život ve strachu a područí někoho jiného odvážně odmítněme a tvořme si svůj podle vlastní intuice a s radostí a vírou. Nebo raději zemřeme…

Rok 2023 nese energii čísla 7  – ČAS EMOCÍ

Přichází rok, kdy je dobré být sám se sebou. Přemýšlet sám o sobě a jít do svého nitra. Meditovat, obrátit se o pomoc k vyšším silám, otevřít své srdce a ptát se po vyšším smyslu života. Je to ideální čas pro posilování své intuice.

Vzdělávejte se a studujte především v oblastech zdokonalování sám sebe, pochopení sám sebe. Také je třeba věnovat se odpočinku a zaměřit se na své zdraví. Dopřát si lázně, dovolenou, relaxaci, masáže.

Jde o období citové karmy, kdy vše se nás bude jaksi víc citově dotýkat, budeme mít pocit, že jsme zraňováni a druhými nepochopeni a nepřijímáni. Budete tlačeni právě k tomu věnovat se sám sobě, být víc o samotě.

Jakou energii ponese přesně pro vás rok 2023 si spočítejte v ebooku Můj rok 2023:

A teď vám předávám slova našeho učitele, milovaného Milana Walka:

Rok 2023 je pokračováním započatých změn. Bude zvýšená snaha ve spojování lidí se stejnými názory na svět, vzájemné komunikaci a společenských kontaktech. Zvýší se touha lidí po harmonii. Bude přistupováno k originálním řešením vzniklé situace.

Rok 2023 se vyznačuje především také tím, že si budeme zejména v případě rozhodování více uvědomovat, že za toto rozhodnutí si zároveň bereme plnou zodpovědnost. Bude to tak jako podle přísloví „každý dostane  co si  zaslouží“. Důležitou roli budou hrát činy ne slova.

V roce 2023 bude postupně docházet k přeměně výroby, hospodářství, ale i zdrojů energií. Vliv těchto změn se v plné šíři vyjeví až v letech 2024 až 2026. Tato skutečnost však povede k tomu, že lidé začnou výrazně měnit žebříček hodnot. Přestaneme oceňovat u druhých lidí jejich bohatství, prestiž, úspěch či vzhled a budeme vnímat jiné hodnoty, jako čestnost, laskavost, upřímnost, citlivost, vstřícnost. Někdy můžeme být konfrontování s nečekanou a neobvyklou situací či jevem. Bude potřebné v těchto případech zachovat klid a spíše se orientovat podle pocitu.

Důsledky našeho jednání se v současné zrychlené době dostavují velmi rychle, někdy jde o hodiny, dny, případně týdny oproti době na počátku tohoto tisíciletí, kdy se jednalo o měsíce až roky.

Větší pozornost věnovat praktickým otázkám života, dobře je organizovat a nic nezanedbat. Potřebujeme více než kdykoliv jindy si vytvořit pocit bezpečného prostředí, neboť stálé zachycujeme informace spojené s obavami či strachy, i když nemusí to tak vypadat. Snažit se vnímat tuto situaci, dobře promyslet a dle možnosti se vyhnout se příklonu k většinovému názoru.

Vývoj ve společnosti probíhal velmi rychle a tak počínaje rokem 2020 došlo k postupnému zpomalování. Vývoj se však nezastaví, i když krédo růstu pro růst, růst spotřeby a snaze mít větší zisk a více materiálních statků, ztrácí postupně svůj smysl, takže se může stát, že při svém rozvoji bude třeba se vrátit zpět k některým životním zkušenostem a vůbec smyslu života. Při realizaci svých plánů dojde mnohdy k tomu, že sice se realizuje vytýčený plán, ale nepociťujeme uspokojení ani radost. Některé plány, či změny raději nechat na lepší období.

Při jakémkoliv rozhodování bude třeba se obrnit trpělivostí, opatrností a přizpůsobivostí. Při prosazování svých cílů tvrdým způsobem se stále častěji budou objevovat větší obtíže. Vyvarovat se zbrklých rozhodnutí a to především ve finanční oblasti. Všímat se detailů ve smlouvách a různých dokumentech. Nic nenechat náhodě.

Z dlouhodobého hlediska se nacházíme na počátku nového Platonského věku a věku Vodnáře, posilněného tímto tisíciletím, což vytváří dostatečně silnou energii proto, aby se lidstvo odpoutalo od duchovního dna. V současné době je lidstvo uvrženo do hlubokého hmotného světa a vše co se děje, vede k postupné ztrátě této závislosti na hmotě. Jsme svědky zrození nového způsobu života na naši  planetě. Každý zrod nového však přináší  bolesti  se kterými se v současnosti potýkáme. Máme to štěstí, že právě my můžeme být přítomní těmto proměnám. Až za několik stovek let dojde k rovnováze mezi duchovní a materiální stránkou života. Postupně se lidstvo navrátí k základním lidským hodnotám jako je úcta k sobě i druhým, zodpovědnost, vzájemnost, pokora a vzájemná důvěra. To jsou důležité pilíře duchovního rozvoje a poznání člověka nového věku.

Nástrahy a chaos roku 2023 snadněji zvládneme, když budeme tvůrčí, aktivní a pozitivní. Pasivita je zdrojem strachů a obav a také zdrojem deprese a psychického neklidu, což se odrazí na našem zdraví.

Milan Walek

Takže co dělat prakticky v roce 2023

✔︎ ZAČÍT NEBO POKRAČOVAT V REALIZACÍ SVÝCH DARŮ

Dělat práci, kterou miluju, činnosti, které mne naplňují.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou vaše dary, přečtěte si článek Energetická databáze a kde jsem já

✔︎ ZAČÍT NEBO POKRAČOVAT V PŘEKONÁVÁNÍ SVÝCH VÝZEV

Své chyby přeměnit ve výzvy ke změně, cestu, jak se stát lepším.

Pokud neznáte své výzvy, přečtěte si článek Táhni k sobě a pak pokračujte do „svého“ on-line programu podle pentagramu.

✔︎ ZAČÍT NEBO POKRAČOVAT V NAPOJOVÁNÍ SE NA CYKLY PŘÍRODY A VESMÍRU

Žít každé období roku energií, která v tu dobu je, tzn. v zimě se zaměřit na vztahy, své ledviny, upravit k tomu stravu, aktivitu, všechno, co jde. Na jaře se zaměřit na negativní emoce, svá játra a žlučník, a vše tomu upravit. Atd. podle energetické růžice. A tak stále dokola a každý rok a pořád. Žít v souladu s Měsícem, využít energii úplňku a novu. Dívat se nahoru ke hvězdám a Slunci a vnímat opakující se vesmírné cykly, uvědomovat si, že jsme jejich součástí.

Napojením na cykly získáte podporu celé přírody i Vesmíru, spojíte se s energií, která funguje tak či tak a využijete její sílu!

✔︎ ZAČÍT NEBO POKRAČOVAT V POCITU SOUNÁLEŽITOSTI SE VŠEMI BYTOSTMI

Žij věk Vodnáře už dnes. Miluj sebe jako druhé, a druhé jako sebe. Buď laskavý, soucitný, přející, shovívavý, tolerantní, milující. Dávej druhým to, co potřebuješ ty sám – přijetí.

✔︎ ZAČÍT NEBO POKRAČOVAT V DUCHOVNÍ PRÁCI NA SOBĚ

Věnovat se sobě, svému mentálnímu nastavení, meditovat, udržovat se v pozitivní energii, učit se mentálním technikám, které pomáhají, používat tělo a pečovat o něj, protože nám dává stabilitu a pomáhá nám.

✔︎ ZAČÍT NEBO POKRAČOVAT VE ZVEDÁNÍ SVÉ ODVAHY POSTAVIT SE TOMU, CO NECHCEME

Pokud víme, co chceme a čím si život chceme naplnit, pak je snadné stanovit si hranice a zvednout odvahu za svůj život. Proto boj proti stávajícímu není to základní, co nám pomůže. Základní je naše tvorba nového světa už teď, a teprve poté rázné odmítnutí toho, co nám v jeho žití brání.

Stáhněte si ebook Můj rok 2023

DĚKUJEME a těšíme se na všechno, co nás čeká v novém roce!

s láskou Miluška a Ivan

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Rhodiolin: Rozchodnice růžová je přírodní adaptogen na stres
Rhodiolin: Rozchodnice růžová je přírodní adaptogen na stres

Hlavní složka těchto kapslí rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) je adaptogenní rostlina. Její účinné látky mají příznivé účinky na centrální nervový systém, a to je důvodem, proč může zvyšovat koncentraci a fyzickou a mentální výkonnost. Rhodiolin může být účinný v případě studia, sportu a při vyrovnávání se se stresem. Snižuje mentální únavu a může přispět k lepší celkové kondici. Tím, že je doplněn zinkem, zlepšuje odolnost těla vůči nemocem, snižuje rovněž stres a příznaky způsobené napjatým způsobem života.

Detail produktu

Komentáře