Bruce Lipton je mezinárodně uznávaný odborník a jeden z nejvýznamnějších lídrů nové biologie, který vychází z celostního pohledu na realitu. Již v roce 1967 začal klonovat lidské buňky a v r.1982 začal zkoumat principy kvantové fyziky a jejich vliv na způsob, jakým buňky přijímají informace.

Jeho výzkumy vedly k závěrům, které jsou v rozporu s tradičním vědeckým názorem, že život a zdraví jsou řízeny geny, a staly se základem pro fascinující obor – epigenetiku.

Nemoc je důsledek individuální kombinace emocionální, duševní, fyzické a duchovní nerovnováhy, nikoliv jen jako nedokonalost biochemické mechaniky těla.

Bruce Lipton rovněž zdůrazňuje, že některé nemoci (jako například cystická fibróza) jsou způsobeny výlučně jedním narušeným genem. Tyto nemoci však postihují méně než dvě procenta populace.

To znamená, že drtivá většina lidí se rodí s geny, které jim umožňují žít zdravý a šťastný život.

Realita tomu však vůbec neodpovídá…

Od počátku věku genetiky jsme si osvojili názor, že jsme podřízeni nadvládě svých genů. Učíme se to ve škole, na lékařských fakultách a s tímto názorem se potkáváme i v ordinacích, když se ptáme na příčinu své nemoci.

Důsledky tohoto přesvědčení mají obrovský dopad na to, jak vnímáme svou pozici v procesu léčby. Příčinu nemoci vidíme v „špatných“ genech. Souvislosti z oboru nové biologie však dokazují, že tento názor o nadvládě genů je již překonán.

Názor, že geny řídí biologii, byl ve vědě uznáván tak dlouho, až ho vědci přijali za objektivní pravdu.

Dlouhá desetiletí tento názor nikdo nezpochybnil, a proto jsme jaksi zapomněli, že jde o (vyvratitelnou) hypotézu.

Buňky (tedy my) jsou utvářeny prostředím, v němž se rozvíjí!

Bruce Lipton popisuje zcela podrobně svůj výzkum, který se týká funkce buněčného jádra a buněčné membrány. Dle závěrů, ke kterým došel, je „mozkem buňky“ buněčná membrána, nikoliv buněčné jádro. Klíčovou roli v činnosti buňky sehrává prostředí, které může aktivovat projevy genů.

Signály z prostředí, nebo lépe řečeno interakce buněk s prostředím, nás tedy ovlivňují víc, než se zdá. Ještě jednodušeji?

Výživa, emoce, vztahy, myšlenky – to vše má nezastupitelný podíl na našem zdraví.

Že dědičnost není smůla, ale příležitost, jsme psali v tomto článku

Jste úžasní, že jste nám uvěřili už před dvaceti lety, že život máte ve svých rukou a měníte své podvědomé vzorce pomocí mysli v AKADEMII CELOSTNÍHO ZDRAVÍ!

Jste úžasní a pro nás je to stimul pro další práci.

s láskou vaše Empatia

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Full Spectrum: 30 druhů různých vitaminů, antioxidantů a minerálů, doplněné bioflavonoidy s postupným uvolňováním
Full Spectrum: 30 druhů různých vitaminů, antioxidantů a minerálů, doplněné bioflavonoidy s postupným uvolňováním

Full Spectrum obsahuje téměř 30 druhů různých vitaminů, antioxidantů a minerálů, které jsou doplněny bioflavonoidy. Všechny tyto složky jsou nezbytné pro činnost těla. Jejich vynikající účinek zajišťuje řada organických účinných látek a také technologie postupného uvolňování.

Detail produktu

Komentáře