Přes 10 tisíc lidí má náš ebook:

Vše se vším souvisí a nic se neděje náhodou

Je k dispozici ZDARMA na stránce

AKADEMIE CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

Na čem záleží?

Na tom, co nás potká, kolik ran nám druzí uštědří, jaký osud nás nemine, kolik těžkostí nám je přichystáno?

Nebo na tom, jak se k tomu stavíme my sami? Bé je správně 🙂

Nejsme totiž oběti, ale tvůrci!

Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme,

ale na tom, zda z toho, co máme, umíme dávat.

Nezáleží na tom, zda se umíme prosadit,

ale na tom, zda umíme přemáhat sami sebe.

Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme znalosti,

ale na tom, jak moudře dovedeme s tím, co máme, hospodařit.

Nezáleží na tom, co děláme,

ale na tom, jak to děláme.

Nezáleží na tom, zda se sami umíme veselit,

ale na tom, zda dovedeme přinášet radost druhým.

Nezáleží na tom, zda jsme bojácní a máme strach,

ale na tom, zda se chováme tak, jako bychom strach neměli.

Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne,

ale na tom, zda ho umíme, když přijde, přijmout.

Nezáleží na tom, zda jsme šťastni,

ale na tom, zda jsme schopni zajišťovat štěstí jiným.

Nezáleží na tom, zda jsem milováni,

ale na tom, zda milujeme jiné a jsme jim požehnáním.

Nezáleží na tom, co o nás říkají druzí lidé,

ale na tom, jací skutečně jsme, jak jsme věrni sami sobě.

Nezáleží na tom, jak dovedeme mluvit,

ale aby naše slova vyjadřovala úctu k pravdě.

Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi,

ale na tom, jak jsme naplnili svůj život.

Nezáleží na tom, kdy zemřeme,

ale na tom, zda jsme připraveni setkat se kdykoliv s Bohem.

s láskou vaše Empatia

Kam dál?

Komentáře