Každý z nás se narodil proto, aby si reálnou školou života osvojil láskyplné postoje, aby se stával více láskou.

Je to sedm vlastnosti: laskavost, trpělivost, odpuštění, pokora, zdvořilost, štědrost a poctivost. Nejde jen o nějaké neurčité pocity či dobré úmysly, ale o reálné postoje, které se naším tréninkem stávají našimi návyky – až se nám podaří být skutečně láskyplnou bytostí ke každému, všemu a vždy 🙂

Dnes si zkusme, jak jste na tom s třetím postojem lásky – odpuštěním:

Vyplňte si následující osobní test, abyste zjistili, jak se vám daří odpouštět (písmenko C)

1. Když mi někdo ublíží, pak zpravidla:

a) s daným člověkem přestanu mluvit, dokud se mi neomluví;
b) nevšímám si toho, co se stalo;
c) řeknu mu, co cítím.

2. Když se mi někdo, koho mám rád, odmítne omluvit:

a) rozčílí mě to a odejdu;
b) tvářím se, že mi to nevadí;
c) řeknu mu, že jsem kdykoliv připraven mu odpustit.

3. Když si vzpomenu, jak mi někdo ublížil:

a) připomenu mu, jkao bolest mi způsobil;
b) řeknu si, že bych na to neměl myslet;
c) snažím se zbavit se hněvu a myslet na něco jiného.

4. Když udělám chybu, tak zpravidla:

a) vysvětluji, že za to nemohu;
b) se tím vnitřně užírám;
c) zajdu za tím, komu jsem ublížil a požádám ho o odpuštění.

5. Když mě někdo upozorní, že jsem chyboval:

a) začnu se bránit a svádím to na někoho jiného;
b) změním téma hovoru;
c) přiznám, že jsem pochybil, a poprosím o odpuštění.

Kolikrát jste v tomto stručném testu zaškrtli a)?

Pokud vícekrát, pak zpravidla dáváte najevo hněv, když vám někdo ublíží. Možná si potřebujete uvědomit, co váš hněv dělá s vámi samotnými.

Pokud ve vašich odpovědích převažuje b), pak se zřejmě snažíte vyhýbat konfliktům. Nicméně mezi vámi a druhým člověkem zůstává bariéra.

Pokud jste odpověděli nejvíce za c), pak konfrontace, odpuštění a uvolnění jsou por vás přirozené, a máte splněnu jednu z podmínek, jak milovat skutečnou láskou.

Radoslav Brzobohatý ztvárnil v kdysi trezorovém filmu Všichni dobří rodáci postavu Františka podle skutečné předlohy sedláka Františka Slimáčka z moravské Kelče, který si zažil mnoho komunistických útrap jak v padesátých letech kolektivizace, tak v sedmdesátých letech normalizace.

Když se herec s Františkem Slimáčkem po pádu komunizmu setkal a hovořili spolu na jeho vráceném statku, šel okolo nějaký soused. Oba na sebe zavolali pozdrav a když odešel, řekl pan Slimáček: „Tak to byl on, kdo mě tenkrát udal.“

Radoslav se divil, jak to, že se s ním tedy zdraví? A pan Slimáček odpověděl:
„Žít celý život ve zlobě a nenávisti? Co by to bylo za život?“

Ukážeme vám, jak nežít celý život v nenávisti!

Zdroj: Gary Chapman: Láska jako životní styl

Kam dál?

Komentáře