Hádejte, co má vliv na naše stárnutí nejvíc 🙂

No jasněže psychická adaptabilita ve stresových situacích, to, jak se s nimi umíme vypořádat a jak na ně pohlížíme. Pokud se chcete dožít sta let, měli byste pěstovat především tyto vlastnosti:

na všechny změny reagovat tvořivě

 zbavit se strachu a úzkosti, protože ty nejvíce ochromují schopnost improvizovat a tvořit

 objevovat stále něco nového a rozvíjet tvůrčí schopnosti

 vysoký stupeň adaptační energie

 nelpět na starých zvyklostech a s radostí přijímat nové vjemy

 mít rád život

No a tady máte malý testík, jak jste adaptabilní právě vy.

Odpovězte na předložených 21 otázek. Pokud odpovíte:

netýká se mě téměř nikdy, udělejte si 0 bodů;
někdy se mě týká, 1 bod;
většinou se mě týká, 2 body;
týká se mě téměř vždy, 3 body.

Otázky:

1. pokud jde o mou budoucnost, vidím ji optimisticky

2. když se setkám s problémem a nevím, jak ho řešit, vyčkám, až správné řešení samo vyplyne

3. události v mém životě se dějí podle vlastního časového plánu

4. když mě někdo odmítne, přijmu to jako rozhodnutí té které osoby

5. cítím smutek nad ztrátou přátel či blízkých z rodiny, ale jdu dál a nezkouším oživit to, co oživit nelze

6. cítím oddanost idejím, které mě přesahují

7. při sporech obhajuji své postoje, ale snadno umím uznat, že druhý má pravdu

8. ve volbách hlasuji pro osobnosti, ne pro strany

9. svůj čas věnuji tomu, čeho si vážím, i když to není populární

10. jsem pokládán za dobrého posluchače, nepřerušuji druhé, když mluví

11. pokud někdo obhajuje své názory příliš emocionálně, nediskutuji s ním

12. raději bych si vybral hůře placenou činnost, kterou bych dělal rád, než práci dobře placenou, ale nudnou

13. pokud jsem v postavení nadřízeného, dám lidem volnost a zřídka je kontroluji

14. snadno důvěřuji ostatním

15. nejsem náchylný k obavám, problémové situace mě ovlivňují méně

16. při soutěžení umím prohrávat, spíše ocením dobrou hru, než abych si stěžoval na okolnosti

17. není pro mne důležité mít pravdu za každou cenu

18. rád si hraji s dětmi a snadno se vžívám do jejich světa

19. o svých náladách příliš nepřemýšlím

20. snadno se vciťuji do toho, jak se cítí ostatní

21. cítím se dobře ve společnosti spíše tichých lidí, nervózní lidé mne znervózňují.

Vyhodnocení

50 a více bodů

Jste výjimečně adaptabilní člověk. Věnujete hodně času svému osobnímu růstu. Často vás lidé vyhledávají a žádají vás o rady. Umíte si zachovat pocit pohody i za těžších podmínek a rádi přijímáte nové úkoly. Jste hrdi na svou schopnost řešit konflikty s přehledem.

30 – 50 bodů

Jste celkem adaptabilní, ale svému osobnímu růstu nevěnujete zas až tolik pozornosti. Býváte pokládáni za dobré a bezstarostné společníky, ale nejste vždy prosti obav a úzkosti. Konflikty vás vyvádějí z míry a máte tendenci podhléhat lidem, kteří jsou emotivně silnější než vy. Víte, co chcete.

20 – 30 bodů

Máte velmi vyhraněné názory na to, co je dobré a co špatné, a umíte obhájit své stanovisko. Práce na osobním růstu však zatím nepatří k vašim prioritám. Své věci si umíte dobře zorganizovat a víte, co chcete. V konfliktních situacích však příliš lpíte na svém a s přizpůsobením na tom někdy nejste nejlépe.

Méně než 20 bodů

Pravděpodobně je vám zatěžko přijmout situaci, která právě není podle vašich představ. V dětství jste asi žili v rodině, kde jeden z rodičů zastával dominantní postavení. Těžce snášíte odmítnutí a popouzí vás, když s vámi druzí nesouhlasí. Nemáte rádi změny ani překvapení. Často neznáte správnou míru, ale tu svou přikládáte za správnou. Jste přecitlivělí, ale pokládáte to za přednost. Nepleťte si vyrovnanost s lhostejností.

Úmyslem tohoto testu není ukázat vám, že jste lepší nebo horší než ostatní, ale povzbudit vás k práci na sobě!

Jednou se to naučíme všichni, Vesmír je shovívavý a trpělivý!

Lásku = schopnost se přizpůsobit přeje vaše Empatia

Pomáháme vám na cestě na AKADEMII CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

Komentáře