Čtení z kvanotvého pole ♥︎

Zpráva od Jiřího Lexy:

Všichni jste si vybrali své místo dobrovolně, proto vše přijímejte tak, jak to je a hlavně již přestaňte bojovat.

Opatření, která jsou ve vašich zemích, jsou adekvátní tomu, abyste přežili v hojném počtu a nebojte se, toto není to nejhorší, co váš čeká.

Celá situace se bude postupně zlepšovat, ale teď je třeba, aby se rovnovážné síly soustředily na to, co je třeba opravit, neboť bylo napácháno mnoho nerovnováhy ve vašem světě.

Uvědomte si, co způsobilo dobyvačné Řecko, učili jste se to.

Nyní se jim pouze vrací to, co bylo uvedeno do nerovnováhy za jejich éry. Jistě si pokládáte otázku, proč to mají odnést lidé, kteří tu jsou dnes, když Řecko bylo rozpínavé před více jak dvěma tisíci lety.

Odpověď je jednoduchá.

Čas v tomto případě nehraje žádnou roli a duše, které tam jsou nyní, se pouze vrátily na své místo. V rámci rovnováhy si teď samy prožívají okupaci z jihu a mnoho lidí je na pokraji svých sil, ale věřte, že toto si tito lidé vybrali ke svému prožití a je nutné, aby invaze muslimů proběhla.

Stejně tak si vzpomeňte na starověký Řím a jeho výpady po širokém okolí.

Podívejte se, co právě Řím roznesl za zkázu a trápení, čímž se opět dopustil narušení rovnováhy, která je v tuto chvíli uváděna do původního stavu, ale nenechte se mýlit, tímto jejich trable nekončí.

Též se podívejte, jak země, které jsou dnes porobovány ostatními národy zakouší problémy s nakažlivými chorobami. Promítněte si jejich historii a po pravdě si řekněte, zda tyto národy též nepotřebují svou karmickou zátěž vyrovnat.

Všechno má svůj význam i to, co se děje v současnosti na vaší planetě.

A nyní přejděme k vašemu problému.

Vaše hašteření je z hlediska kvantového pole úsměvné, neboť si spočítejte cifry, které se v souvislosti s epidemií zatím navršily.

Ty vaše neschopné vlády se v této situaci zachovaly nejlépe z celé současné Evropy a chrání vaši bezpečnost, nikoliv proto, že by byly svaté, ale proto, že je to předurčeno právě vaší karmickou zátěží.

Vaše národy nikomu neubližovaly, těch pár drobných šarvátek, které jste si většinou mezi sebou vytvořily, budou lehce srovnány.

  • Nekňourejte a tvořte.
  • Učte se pracovat sami na sobě.
  • Pochopte vlastní ego a žijte vědomě.
  • Předávejte si vědomosti, učte se, pracujte a hlavně si zachovejte svoji důstojnost a chladnou hlavu, neboť vy se skutečně nemáte čeho obávat.
  • Využijte vaši současnou situaci k návratu k sobě samotným a pochopte své slovanské kořeny, které předpokládají návrat k sobě samotným v první řadě.
  • Vítejte mezi sebou procitlé duše a velebte svoje země, které si to zaslouží.
  • Přestaňte s věčnými dohady a neskonalými potyčkami, neboť ty k ničemu nevedou a oslabují vás jako národy.

Semkněte se konečně a vytvořte něco, co nemá ve vašich dějinách obdoby.

Toto období přijměte jako dar, protože vás opět pomůže semknout a využijte současnou situaci k tomu, abyste konečně nalezli vnitřní klid a rovnováhu, neboť o to jediné by vám mělo jít.

Pochopte, že neexistuje nic důležitějšího.

Vaše národy jsou čisté a když si budete sami důvěřovat, dokážete ještě velké věci.

Opět k této situaci.

Ulehčete si toto období a přijměte vše tak, jak to přichází. Uvidíte, že vše ustojíte bez větších problémů a sami budete překvapeni, jak se vaše země rychle zotaví. Vás nevyjímaje.

Jiří Lexa, Kvantová cesta

Kam dál?

Komentáře