Posledních pár let se děje mnoho zvláštních věcí, i hodně těžkých věcí, které musíme překonávat. Dochází k různým pohromám, umírají zvířata, planeta prochází těžkostmi.

Ale pokud budeme schopni vidět širší souvislosti, budeme mít mnohem lepší schopnost projít touto dobou s pomocí svého srdce a vzájemnou pomocí, zvýšit svoje vibrace a nezůstat vězet tak hluboko v negativních věcech, které se dějí.

Mnozí z vás sledují tragédie, které se dějí na naší planetě. Umírá mnoho zvířat, ptáci padají z nebe, mrtvé ryby jsou vyplavovány na pobřeží. Když se na to díváme, láme nám to srdce. Je to velmi těžké, a snadno můžeme propadnout smutku nebo cítit a brát si do srdce to, co nemá vysoké vibrace.

Musíme si uvědomit, že Matka Země právě prochází velkou změnou.

Póly se posunují. Je to reálná věc, která se děje na naší planetě. Ale když si budeme uvědomovat širší souvislosti, můžeme postupovat kupředu mnohem adekvátnějším způsobem.

Na chvilku si představte naši planetu, která obíhá vesmírem. Je to hluboce milované místo a když říkám hluboce milované, myslím tím všemi bytostmi, které existují. Nejkrásnější místo, kde jsou živá stvoření, vody, hory, lesy, džungle, pouště, plno tak neobyčejných věcí. A tato planeta je milována všemi bytostmi.

Je to místo, které prochází evoluční změnou rychlejší a úžasnější, než cokoli předtím.

Jen si představte takové místo. Ta krásná stvoření, stromy a vody, i sami sebe. Uvědomte si, že jste tady právě teď. Planeta Země je ta nejúžasnější, nejmilovanější planeta, jaká kdy byla.

A právě vy jste si zvolili, že sem teď přijdete. Ne později, ale právě teď. Ne dříve.

Mnozí byli na této planetě dříve, ale teď je na této planetě ta nejvýjimečnější doba k žití. A jste to právě vy, kteří byli vybráni, aby tady byli právě teď. Jaký úžasný je to dar!

Všechny bytosti, a je jich mnoho, sledují, co se děje na této planetě právě teď.

Nikdy se historii něčeho živého nedělo nic tak mimořádného, jako nyní na Zemi.

Lidé na Zemi procházejí něčím neobyčejným.

Vývoj se zrychlil, dá se říci. Náš život se zrychlil. Naše vyšší duše se zrychlily do nového stavu bytí, kdy se věci hýbou skutečně rychleji než kdy předtím. Náš intelekt na planetě Zemi stoupá raketovou rychlostí stále rychleji, naše znalosti jdou kupředu, náš život se otvírá. Dá se říci, že naše vyšší já spěje k probuzení. To se nikdy předtím na Zemi nestalo.

A my žijeme právě teď na této zeměkouli, která také prodělává svou úžasnou změnu.

Směřuje ke svému obrození, a póly se posunují, skutečně to probíhá, je to skutečný stav bytí. A my lidské bytosti na planetě Zemi máme schopnost postoupit spolu se Zemí, obrodit se s ní a posunout své duše a srdce do vyšších vibrací, na novou úroveň bytí.

Musíme mít na paměti širší obraz. Kdo jsme, čeho jsme schopni.

My jsme si skutečně zvolili příchod na tuto planetu, my všichni máme velmi vysokého ducha, vysoká Já, jsme vysoké duše, a my jsme si zvolili přijít sem a jsme tady, na této úžasné planetě.

A mnoho věcí se mění, a mnohé je pro nás obtížné prožít, jako úhyny zvířat, nebo zemětřesení, erupce vulkánů, mnoho přírodních katastrof. A bude k nim dále docházet.

Ale máme pomoc. Máme pomoc těch, kteří nás sledují, tuto planetu sledují všechny živé bytosti.

Protože jsme pro ně velice zajímaví. Vyvíjíme se do mentálních a duchovních schopností rychleji než kdykoliv předtím. Teď jsme v období něčeho velkého. A je těžké dívat se na ty přírodní katastrofy a prožívat obtížné věci.

Jak se tedy máme přes to přenést? Jak si udržet dostatečně vysoké vibrace, abychom postupovali vpřed a dosáhli lepšího života?

Nejdůležitější pro nás je uvědomit si, kdo jsme.

My nejsme jenom maminka a tatínek, jenom bratr a sestra, nebo někdo, kdo se každé ráno probudí, jde do práce a pak zase domů.

Jsme mnohem větší, než tušíme, větší, než si o nás myslí jiní lidé.

To je omezení myslí, vidět jen to, co je kolem nás, a reagovat na to. Dívejte se na širší obraz.

Abyste si uvědomili, že jste součástí něčeho úžasného, něčeho nádherného, a to je vaše Vyšší Já.

Láska, soucit, pochopení pro ostatní, to nás provede obtížnou dobou, udrží naši soustředěnost na ty úžasné věci, které se právě dějí.

Uvědomme si své Vyšší Já. Velké Já, které je tady a teď.

A naše vysoké Já je vše, co existuje. Vy jste spojení s Velkým Duchem všech věcí, jste vytvoření z Lásky a Světla. To je to, co opravdu jste. To si musíte jako lidé především uvědomit. Po příliš dlouhou dobu jsme bloudili v mlze a neviděli jsme, a co jde v tomto životě.

Ale už jsme tady, a dotýkáme se něčeho úžasného.

A je jenom jediná věc, která nás tím dokáže provést.

Jediná věc. která nás dovede k osvícení, a zajistí, že tento krásný svět projde změnou k obrození, do svého nebeského Já.

Musíte si pamatovat, že tou odpovědí je Láska uvnitř vás.

Je to způsob, jakým jednáte s jinými lidmi, jak hovoříte, jak reagujete na ostatní, způsob, jak se spojujete se svým čistým Vysokým Já – to je odpověď.

A protože procházíme těžkými časy a věcmi, které se dějí venku, musíme vědět, že můžeme vše překonat, pokud si uvědomujeme, kdo jsme.

Nezáleží na tom, jak hrozné se něco zdá zvenčí. Když si udržíme vysoké vibrace, spojíme se dohromady, zvýšíme svou energii a svého ducha, zvýšíme i vibrace na této planetě.

Skutečně máme příležitost změnit svět.

A k příchodu na tuto planetu během tohoto velkého posunu nebyl vybrán jen tak někdo.

Byli jste to vy. My, kteří žijeme na této planetě, jsme byli vybráni.

Protože jsme nejsilnější ze všech. Máme schopnost změnit svět.

Mnozí z nás sedí doma, a nedělají nic, protože jim nikdo nedal oprávnění mluvit. Jak mnozí z nás nedělají nic, protože věří svým vůdcům. Nebo duchovním učitelům. Nikdo nemusí schvalovat a dávat vám oprávnění. Nikdo vám nemusí říkat, že vy máte schopnost změnit planetu. Nikdo vám nemusí udělovat žádnou funkci.

Každá jednotlivá osoba na této planetě, ať je to dítě, muž či žena, My všichni jsme se narodili na této krásné planetě, a my všichni máme pravomoc, schopnost a povinnost chtít lepší svět k žití.

Žít z Lásky a Světla. A všichni máme povinnost jednat z Lásky a Světla.

Je to jediná věc, která může změnit tento svět.

Je to na každičkém jednom z nás. Bylo prorokováno mnoha kmeny, že přijde skupina lidí s názvem Duhoví lidé. Ti budou žít ze svých srdcí, nikoliv z myslí. Ti odloží své ego a začnou jít kupředu ze svého srdce.

Jsme to my. My jsme tady. My jsme Kmen mnoha barev. My jsme ti, kteří změní tuto planetu skrze svá srdce.

Jeden každý z nás má schopnost a dar, požehnání, které nám bylo uděleno, abychom změnili svět.

A nezáleží na tom, jestli se zabýváte tancem nebo básnictvím, nebo se jenom chováte jako dobrý občan, dobrá lidská bytost, jestli vystupujete před spoustou lidí nebo jste maminka v domácnosti.

Je to na vás, abyste změnili tuto planetu.

Abyste změnili vibrace v tomto světě. Každý z nás má tuto odpovědnost. Každý z nás musí začít žít ze svého nejvyššího Já.

Na této planetě je stále negativita. Kamkoli se podíváte, můžete ji vidět, můžete se jí nechat vést, a může se stát vaší realitou. Můžete se odevzdat negativitě, strachu a zmatku. Špatnosti, které se dějí na této planetě, potřebují nízké vibrace, a ty můžete vytvářet i vy.

Je to jen na vás, v jakém světě si přejete žít.

Kdekoli je Láska, vždy tam bude i temnota. Kde je láska, tam je i nenávist. To je prostě způsob, jakým funguje vesmír. Platí to pro celý vesmír.

Ale vy máte možnost volby, můžete žít v tom, co si zvolíte.

Můžete si zvolit to, že podlehnete nenávisti jiných lidí, budete mluvit nenávistně, podlehnete negativitě na této planetě, anebo si můžete zvolit žít v lepším světě. Můžete začít žít, jednat a mluvit láskyplným způsobem. Ať se děje cokoli, zůstat ve spojení se svým Vysokým Já, kterým jste. Které bylo stvořeno z lásky.

Vy můžete být tou láskou. Jenom to změní naši planetu.

Nemusíme nikam chodit a protestovat, vypracovávat něco, co by doopravdy změnilo tuto planetu.

Změna spočívá v tom, jak jednáme a jak reagujeme na svět.

Jestliže kolem sebe zažíváte negativitu, nechte ji odejít. Máte volbu buď těm věcem uvěřit a přijmout je dovnitř, anebo máte volbu uvědomit si, že jste vyšší bytost, že jste stvořeni z Lásky a Světla. A to je to, čím jste. Každou minutu, každý den máte volbu.

Volíte si svět, ve kterém chcete žít.

Vaše slova jsou velice mocná. Slova jsou darem, který máme pouze my, lidské bytosti, a nikdo jiný.

Na naší planetě je toho mnoho živého, mnoho obdařeného duchem, ale my lidské bytosti jsme jediné, které máme dar řeči. Měli bychom to brát velmi vážně. Když mluvíte v negativitě, nenávisti, zlobě, souzení, tak právě takový svět vytváříte kolem sebe. V takovém budete žít.

Ale mluvíte-li z lásky, soucitu, něhy, a věříte, že všechny věci jsou stvořeny z Lásky a Světla, budete žít v takovém světě. Je to vaše volba.

Naše planeta právě prochází něčím velmi obtížným.

Ale na druhou stranu po každé bouři přichází duha. To je to, co musíme mít na paměti. Velikost, která může přijít, a také přijde.

Musíme věnovat pozornost svému jednání. Jak jednáme spolu navzájem, i s naší planetou.

Když se podíváme z okna, uvidíme stále stejné staré věci, strom, a jiný strom, hory. Cokoli vidíte ze svého okna, věnujte pět minut tomu, abyste procítili ducha, který je venku. Jak často jezdíte po staré známé cestě a nevěnujete pozornost ničemu živému, co vidíte z okna.

Je čas, abychom skutečně začali vidět planetu Zemi jako milující živou bytost.

Abychom se s ní spojili a milovali ji. Abychom jí věnovali něhu a lásku, kterou si zasluhuje.

Je čas, abychom si uvědomili, kdo jsme. Odkud jsme přišli a proč jsme tady.

Teď tady nejsou naši prarodiče, ti přišli na tuto planetu a odešli.

Ale teď jste tady vy. Vy jste byli ty nejsilnější duše ze všech.

Jsme tady společně, máme povinnost a příležitost i pravomoc chtít planetu lepší pro život. Skrze lásku můžeme vytvořit nový svět. Ano, vidíme, jak se dějí kolem nás negativní věci. Ale my musíme zůstat ve vysokých vibracích.

Udržet si lásku, být láskou, a tak změníme svět.

Mnozí z nás teď vlastní krystaly. Po mnoho let jsme je jenom brali a brali, ale teď je čas, abychom je vrátili zpět Matce Zemi. Všichni máme někde nějaké, a je čas, abychom je vzali a pronesli nad nimi své modlitby. Naše modlitby lásky a naděje pro planetu. Naše modlitby, aby jí bylo dáno uzdravení.

Je čas modlit se za naši oddanost k ní, za vzájemnou lásku, za lidskou rasu, je čas vzít tyto krystaly a vrátit je zpět Matce Zemi. Ale ne kamkoli. Prosím vás, abyste je vrátili do divoké vody, přírodní vody. Je to proto, že voda je nejrychlejším vodičem energie. Vede energii rychleji než cokoliv jiného na této planetě.

Krystaly, to nejsou jen pěkné kameny, ale jsou to přírodní počítače. Mohou obsahovat obrovské množství energie. Modlitby, vědění. Když svěříte svou modlitbu krystalu, a pak ho dáte do vody, nejenže požehná tu vodu a vyčistí ji, a vaše modlitby přejdou do vody, ale i s vodou se stane něco magického. Dojde k vypařování. Vaše modlitby nejsou již jen ve vodě, ale vznášejí se nahoru do atmosféry, na oblohu. A tak jsou vaše modlitby vyslány do každého doušku vzduchu, a když se vytvoří mraky, modlitby jsou poslány do mraků. A pak padá déšť, a každá jeho kapka nese vaší modlitbu. Déšť padá na všechny lidské bytosti, na rostliny, stromy, do půdy. A tento cyklus probíhá znovu a znovu. Toto je velmi důležité.

Shromážděme svoje krystaly k takové modlitbě se záměrem uzdravit Matku Zemi.

Za všechny bytosti, ať jsou to zvířata, stromy, voda či kameny. Dejte svou modlitbu a energii těmto krystalům a vraťte je zpět do vody.

Matka Země volá o pomoc. A my jsme ti, kteří jí musí pomoci.

Nebudeme na to sami. Je mnoho bytostí, které nás sledují. Pomáhají nám. Chtějí vidět, jak stoupáme. Chtějí vidět, jak jdeme kupředu v Lásce a Světle. Chtějí nás vidět osvícené. Chtějí vidět, jak používáme celý mozek, jak užíváme schopnost uvědomit si, kdo opravdu jsme, ale neudělají to za nás. Dejme krystaly zpět do vody.

Naše duše jsou věčné, a když si uvědomíte, že zdrojem vaší duše je Velký Duch, že je to čistá Láska a Světlo, které stvořily vesmír, nic vás nemůže zastavit.

Nikdo vás nezastaví. Jste úžasné bytosti. Přestaňte si myslet, že jste příliš malí. U energií platí velká věc, a to, že větší energie vždy zvítězí. To je vesmírný zákon.

Právě teď velmi mnozí žijí z ega, což je nenasytná energie mysli poháněná touhou po moci. A to způsobuje na naší planetě mnoho ničení. Nikdy nebylo více třeba než teď, abychom spojili svá srdce v Lásce a Duchu, abychom provedli změnu k dobrému, zvýšili své vibrace, zvýšili svou energii. Pojďme se spojit dohromady, a z našich srdcí tato energie stoupne dost vysoko, aby překonala ego čili energii mysli. A tam začíná skutečná změna, která se má stát na planetě Zemi. Musíme stát při sobě, musíme se stát jedním lidem, nebýt už odděleni.

Byli jsme dlouho oddělení náboženstvím, kmeny, barvou, rasou. Ale my jsme jeden lid. A velmi brzy si na naší planetě něco uvědomíme.

V tomto vesmíru nejsme sami. Na mnoha úrovních existuje mnoho bytostí. A toto bude velmi brzy řečeno celému světu. K odhalení, že nejsme sami, dojde velmi brzo. Že existují mnozí. A než k tomu dojde, modleme se, aby nás to sjednotilo v jeden lid. Jeden lid, jeden kmen. Jsme děti Matky Země.

Je hloupé a směšné se rozdělovat, nenávidět ostatní, myslet si, že jsme jiní od jiných.

Ne, nejsme odlišní. Jsme jeden lid, jedna rodina, a je čas si to uvědomit. A jednat jako jeden lid, abychom zachránili naši planetu i sebe samé. Už není čas, abychom seděli doma a nic nedělali. Už není čas, abychom žili jenom svůj obyčejný každodenní život a neohlíželi se na větší souvislosti.

Na naší planetě se děje něco skvělého. A my se musíme vzchopit. Musíme spojit ruce i srdce. Musíme se změnit.

Musíme opět začít žít z Lásky. Když někdo bude mluvit nebo jednat v negativitě, přepněte program. Když se vám do života chce vloudit něco negativního, zažeňte to. Dávejte pozor na to, co čtete a sledujete v televizi. Dávejte pozor na své rozhovory s přáteli a s rodinou. Dávejte pozor, abyste jednali z vysoké úrovně Lásky. Musíme si uvědomit širší obraz.

My jsme generace této planety, která bude mít možnost změnit lidstvo. Po nás nepřijde nikdo, aby udělal změnu. Jsme to my.

Musíme pochopit svou odpovědnost. Musíme začít podle toho jednat.

Toto rozhodnutí můžete učinit jen za svou osobu. Ale jste mnohem větší, než si myslíte. Vaše odpovědnost za tuto planetu je obrovská. Jste vysoce milováni, jste božští. Musíme si uvědomit, kdo jsme.

Jste velkolepé bytosti. Jste božské jiskry. Jste pravá Láska a pravé Světlo. Skrze svou dobrotu a dobrotu svých skutků můžete změnit svět.

My jsme ti, na které se čeká.

Naučit se, kým skutečně jste, se můžete sami, a my vám pomáháme v AKADEMII CELOSTNÍHO ZDRAVÍ

S láskou vaše Empatia

Kam dál?

Do našeho e-shopu

Bee Power: Včelí kašička je opravdovým elixírem nejen pro královnu
Bee Power: Včelí kašička je opravdovým elixírem nejen pro královnu

Bee Power je přípravek obsahující včelí mateří kašičku. Jedna z hlavních složek včelí mateří kašičky – HDA má antimikrobiální účinky proti několika druhům bakterií a plísní. Obsahuje celou skupinu vitaminů B a kromě toho minerály a stopové prvky (např. síru, mangan, nikl a kobalt). Je to přírodní zdroj vitaminů A, C, D a E, kyseliny listové, enzymů a 18 druhů aminokyselin.

Detail produktu

Komentáře