K zamyšleni od Donalda Walsche …

Pokud jde o homosexualitu, mnoha lidem bylo řečeno, že Boží vůle je taková, aby se pohlavnímu styku oddávaly jen osoby opačného pohlaví; pokud dojde k pohlavnímu styku mezi osobami stejného pohlaví, je to považováno za úchylku.

Jedním z výsledků tohoto učení je, že lidé, kterým přitažlivost mezi jedinci stejného pohlaví připadá zcela přirozená, byli a jsou odsuzováni, pomlouváni, očerňováni, vylučováni, izolováni, napadáni a zabíjeni lidmi přesvědčenými o tom, že konají Boží vůli.

Mezi aktuálními případy tohoto typu vyniká smutný příběh o vraždě Matthewa Sheparda z Laramie ve státě Wyoming. Shepard byl studentem prvního ročníku Wyomingské univerzity a nijak se netajil svou homosexuální orientací. Jednoho večera ho v baru v Laramie napadli dva mladí muži, vytáhli ho ven, vyvezli na polní cestu za městem, připoutali k ohradě a zmlátili tak surově, že upadl do kómatu a o pět dní později zemřel.

Mladí násilníci byli dopadeni a odsouzeni k doživotí za mřížemi, ale reverend Fred Phelps, pastor baptistické církve v kansaském městě Topeka, se rozhodl, že nedopustí, aby celá záležitost skončila takhle. Po dobu pěti let po Matthewově brutální a kruté vraždě každoročně jezdil do Laramie i do Matthewova rodiště, městečka Casper, aby tu “oslavoval” jeho smrt.

Podle článku Davida Kellyho v Los Angeles Times ze 12. října 2003 s sebou reverend Phelps přivezl do Casperu žulový monument s rytinou Matthewovy tváře a následujícím textem:

“Matthew Shepard odešel do pekla 12. října 1998 ve věku 21 let. Pohrdal Božím varováním: Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost. Leviticus 18:22.”

Kromě toho to byl reverend Phelps, kdo se zúčastnil pohřbu Matthewa Sheparda a ve chvíli, kdy rodiče, příbuzní a přátelé tohoto mladého muže mlčky uctívali jeho památku, vykřikl: “Bůh nenávidí teplouše!”

Právě kvůli lidem, kterým jsou Boží záměr a vůle tak křišťálově jasné, byly v mnoha státech z moci úřední přijaty přísné zákony, které dnes zajišťují dodržování Boží vůle.

V některých zemích je trestem za homosexualitu smrt – pohřbení pod čtyřmetrovou betonovou zdí. Na mnoha místech byly přijaty zákony, podle kterých je svatba mezi osobami stejného pohlaví nepřípustná. Ve Spojených státech v roce 2004 sám prezident vedl kampaň usilující o to, aby se jeho vlastní chápání Boží vůle ohledně zákazu sňatků osob stejného pohlaví promítlo přímo do ústavy země.

Ačkoli určité sexuální pocity mohou lidem, kteří je cítí, připadat zcela přirozené, mnozí lidé o nich prohlašují, že se protiví Boží vůli, a proto že jsou “proti přírodě”. Dne 20. října 2003 se v Calgary Herald v kanadském Edmontonu objevil článek Chrise Zdeba, který namítl, že by klidně mohl platit pravý opak.

“Vědci objevili 54 genů, které naznačují, že sexuální identita je ,natvrdo’ zakódována v lidském mozku ještě před narozením a dávno před vývojem pohlavních orgánů,” vysvětluje novinář a dodává:

“Poznatky, které dnes zveřejnil tým odborníků z Lossangeleské Kalifornské univerzity, by podle vědců mohly znamenat, že sexualita, včetně homosexuality a transsexuality, není předmětem volby.”

Přes to všechno nepřestávají církevní hodnostáři největších náboženství světa hlásat, že Bůh takové chování odsuzuje.

“Já Bibli nenapsal,” řekl například na svou obhajobu nigerijský arcibiskup Peter Akinola.

“Je to součást našeho křesťanského dědictví. Říká nám, jak se máme chovat. Pokud slovo Boží hlásá, že homosexualita je úchylkou, tak budiž.”

Tak to vidíte. A tenhle pán není se svým názorem sám, jen nahlas říká to, co mnozí církevní hodnostáři vykládají shromážděným věřícím, když tvrdí, že za homosexuální aktivity přijde po smrti trest v podobě věčného zatracení a utrpení v ohni pekelném.

Tito lidé jsou přesvědčeni o tom, že taková je Boží vůle.

Neal Donald Walsch: Bouře před klidem

Kam dál?

Komentáře